Opptak til bachelor, årsstudier og femårige mastere - Samordna opptak

For å søke studieplass på bachelorstudier, årsstudier og femårige mastere ved USN må du registrere din søknad hos Samordna opptak.


 

Samordna opptak