OLA – Onboarding Learning Alliance

Ordning skal hjelpe førsteårsstudenter til å lykkes med krevende fag. Den er utviklet basert på studenters behov og utfordringer. OLA-grupper er profesjonelle kollokviegrupper, hvor studentene jobber faglig med støtte fra en erfaren læringsfasilitator.

Det er utrolig godt, og viktig, å oppleve at man hører til og har en avgjørende plass i læringsfellesskapet på USN

Student Maria Løchen-Westerlund, vår 2021 

 

Jeg hadde ikke klart meg uten læringsfasilitatorene. Bare det å ha et sted å jobbe med oppgaver og en person å spørre betyr mye.

Student Siri Huseby, høst 2022

 

 

OLA er USNs ordning for profesjonelle kollokviegrupper for førsteårsstudenter (OLA-grupper). I disse gruppene jobber studenter sammen om faglige oppgaver. Studenter blir aktivisert av en læringsfasilitator, som har tatt samme emne tidligere og som legger til rette for studentaktiviteter læring i OLA-møtene.

Som læringsfasilitator utvikler du viktige ferdigheter i å lede samarbeid og utvikling. Du får en kompetanse som er ettertraktet i dagens arbeidsmarked. Vi snakker 21st century skills!

Aktuelt

Nokutpodden deltakere

Podkast: Om å hjelpe nye studenter til å lykkes

Hvordan kan man hjelpe nye studenter inn i et sosialt og faglig fellesskap, slik at de kan lære av hverandre og lykkes med studiene? Hør da vi var med i Nokut-podden for å fortelle om vårt arbeid med OLA-ordningen.