OLA – Onboarding Learning Alliance

OLA er USNs ordning som skal hjelpe førsteårsstudenter til å lykkes med krevende fag. OLA-grupper er profesjonelle kollokviegrupper, hvor studentene jobber faglig med støtte fra en erfaren læringsfasilitator. OLA er kommet til gjennom samskaping med studenter, basert på studenters behov og utfordringer.

Det er utrolig godt, og viktig, å oppleve at man hører til og har en avgjørende plass i læringsfellesskapet på USN

Student Maria Løchen-Westerlund, vår 2021 

 

 

 

Kontaktinformasjon

Emner som har OLA-ordning

Søk stilling i OLA-ordningen

Følg OLA

 

OLA er USNs ordning for profesjonelle kollokviegrupper for førsteårsstudenter (OLA-grupper). I disse gruppene jobber studenter sammen om faglige oppgaver. Studenter blir aktivisert av en læringsfasilitator, som har tatt samme emne tidligere og som legger til rette for studentaktiviteter læring i OLA-møtene.

Som læringsfasilitator utvikler du viktige ferdigheter i å lede samarbeid og utvikling. Du får en kompetanse som er ettertraktet i dagens arbeidsmarked. Vi snakker 21st century skills!