OLA er USNs ordning som skal hjelpe førsteårsstudenter til å lykkes med krevende fag. OLA-grupper er profesjonelle studiegrupper, hvor studentene jobber faglig med støtte fra en erfaren læringsfasilitator. OLA er kommet til gjennom samskaping med studenter, basert på studenters behov og utfordringer.


Det er utrolig godt, og viktig, å oppleve at man hører til og har en avgjørende plass i læringsfellesskapet på USN

Student Maria Løchen-Westerlund, vår 2021 

 

 

 

 

Ønsker du å jobbe som læringsfasilitator våren 2022?

Søk her på stilling innen 17. desember

 

Sjekk ut OLA-podden

 

Følg OLAbobla 

Facebook

Instagram

 

Onboarding Learning Alliance er USNs ordning for strukturerte studiegrupper for førsteårsstudenter. Hensikten er at studentene skal jobbe sammen om faglige oppgaver, slik at de kan lære av og med hverandre, samtidig som de blir introdusert for ulike studiestrategier som vil støtte dem i videre studier.

Som læringsfasilitator utvikler du viktige ferdigheter i å lede samarbeid og utvikling. Du får en kompetanse som er ettertraktet i dagens arbeidsmarked. Vi snakker 21st century skills!