Eksperter innen menneskerettigheter

Vi har eksperter innen menneskerettigheter og kvinners rettigheter og likestilling.


Barns rettigheter

Folkerett - internasjonal lov

Humanitær folkerett

Kvinners rettigheter og likestilling

Menneskerettigheter

Menneskerettsloven

Seksuell trakassering

Velferdsrett

Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.