Nytt materiale skal fange og drepe mikrober, inkludert luftbårne virus

Bakteriekultur i glass. Foto: iStock/AndreasReh
«CATCH & KILL» Skal kunne fange og drepe mikrober i luft og vann. Illustrasjonsfoto av luftbåren bakteriekultur i laboratorium. (Foto: iStock/AndreasReh)

USN-forskere skal utvikle en ny type materiale for rensing av mikrober i vann og luft, sammen med Bø-selskapet Standard Bio AS, SINTEF og University of New South Wales (UNSW).

Prosjektet er nettopp tildelt 16 millioner kroner fra Norges Forskningsråd. Målet er å utvikle billige kullbaserte produkter, med naturlige ingredienser tilsatt som små nanopartikler. De nye produktene skal kunne fange og drepe mikrober i luft og vann.

«Catch & Kill»

Partnerne i prosjektet skal utvikle materialer i en ny metode som de kaller «Catch & Kill», og forskere både fra USNs Institutt for mikrosystemer (Vestfold) og Institutt for natur, helse og miljø (Bø) er med.

Førsteamanuensis Mona Sæbø ved Institutt for natur, helse og miljø skal lede prosjektet, og hun sier det er et resultat av satsingen på en forskningspark innen bærekraft i Bø.

– Ved å koble oss opp mot Standard Bio AS og få tilgang til deres nettverk, kan vi nå gjøre prosjekter som ikke var mulig tidligere. På samme måte får Standard Bio AS tilgang til hele USN, og på den måten får vi også koblet sammen ulike institutter på en ny og spennende måte. I tillegg er jo prosjektet i seg selv veldig spennende. «Catch & Kill» er et stoff som både fanger og dreper virus og bakterier.

Kartlegge på nano-nivå

Et materiale som skal kunne stoppe og drepe ørsmå mikrober må ha svært spesielle egenskaper. Derfor skal forskerne kartlegge aktuelle materialer på nano-nivå. De skal teste materialet både i luft og vann.

Målet er å finne et materiale som kan redusere konsentrasjonen av virus, bakterier og sopp i vann og luft. Materialet skal også kunne stanse SARS-CoV-2-virus.

Til slutt skal de designe, produsere og teste en «Catch & Kill» prototype for rensing av luft. Resultatet av prosjektet kan dermed bli en helt ny rensemetode, klar til produksjon og bruk.

Mona Sæbø - foto

Skal kunne produseres rimelig og lokalt

«Vår overordnede visjon er et trygt, bærekraftig materiale til en rimelig pris, som kan brukes i flere typer omgivelser og i et bredt spekter av produkter for desinfeksjon av luft og vann.» skriver forskerne i prosjektbeskrivelsen.

Der skriver de også at et viktig element i prosjektet, er at det nye materialet skal kunne produseres lokalt, til en lav pris. Prosjektleder Mona Sæbø sier dette et viktig premiss;

– Smittsomme partikler, som bakterier, soppsporer og virus, representerer en trussel mot menneskers helse og mot hele samfunn. De forårsaker store økonomiske tap i mange verdikjeder, inkludert bearbeiding og lagring av mat og fôr. Det finnes allerede tiltak og verktøy for å redusere forurensninger er mange, men de er ofte dyre eller begrenset med hensyn til effektivitet og bærekraft, sier Sæbø.

Tett samarbeid næringsliv-akademia

– Uten samarbeidsavtalene med Standard Bio AS hadde dette prosjektet ikke vært mulig, sier instituttleder Live Semb Vestgaarden ved Institutt for natur, helse og miljø. Hun mener prosjektet er et godt eksempel på at samarbeid med eksterne firmaer i regionen nå bærer frukter.

Ove Lerdahl, gründer og ansvarlig for produktutvikling i SOve Lerdahl, gründer og ansvarlig for produktutvikling i Standard Bio AS. Fototandard Bio AS er glad for det tette samarbeidet med USN,  SINTEF og UNSW. Han sier de nye «Catch & Kill» produktene skal beskytte mennesker, dyr og ferske produkter mot mikrobielle og virale patogener og forurensninger. 

– Avledet fra billige, lokale materialer vil de være rimelige og gi helsemessige fordeler for mennesker over hele verden. Mulighetene for å ettermontere på eksisterende luftfiltreringssystemer, og å resirkulere materialet, gir et billig og bærekraftig alternativ til andre produkter som er tilgjengelige i dag. Dette vil styrke Standard Bios stilling som en ledende aktør innen innovative kullbaserteprodukter. Prosjektet vil også styrke det tette samarbeidet mellom Standard Bio AS og USN sier Lerdahl.

Støtte fra Forskningsrådet

Regjeringen og Forskningsrådet styrker ordninger som skal gi mer forskning i næringslivet. 57 prosjekter over hele landet får til sammen 610 millioner kroner for å øke sin konkurransekraft og bidra til grønn omstilling.

Det er i denne sammenhengen «Catch & Kill» er tildelt 16 millioner kroner.

Også et annet USN-prosjekt er tildelt støtte:
«Autonomous Inflow Control Valve (AICV) for økt oljeutvinning og redusert gassproduksjon» er tildelt 9,4 millioner kroner. Her er prosjekteier/ bedriftspartner INFLOWCONTROL AS i Porsgrunn.

«Catch & Kill-prosjektet

«Catch & Kill - Sustainable low-cost materials for air and water disinfection»

Varighet 1.10.2020 - 30.9.2023

Tildelt 16 millioner kroner fra Norges Forskningsråd. Standard Bio AS bidrar med 4 millioner kroner. Samlet budsjett på 20 millioner kroner.

Prosjekteier: Standard Bio AS.

Prosjektpartnere: USN, Sintef, University of New South Wales

USNs deltakere i prosjektet:

Førsteamanuensis Mona Sæbø (prosjektleder) og professor Åshild Andreassen, begge ved Institutt for natur, helse og miljø.

Professor Kaiying Wang og professor Erik Andrew Johannessen, begge ved Institutt for mikrosystemer.

En post-doc og flere masterstudenter skal bidra i prosjektet.

Støtte fra regionale fond

RFF Viken (regionalt forskningsfond) har nettopp tildelt støtte til forprosjekt for:

«Dermasan som virusbeskyttelse for folk flest» (Bedrift: Norsk Vannteknologi AS - prosjektleder: Jörn Klein, USN)

«Kontrollsystem for innfasing av fornybare kilder i eksisterende energi systemer» (Bedrift: Vision Control Solutions AS - prosjektleder: Elisabet Syverud, USN)