Åpner for innpass av årsstudier i lærerutdanningen

Lærerstudent Marie Jordet i klasserommet på Øren Skole
I PRAKSIS: Lærerstudent Marie Jordet i klasserommet på Øren Skole. (Illustrasjonsfoto: Ingvild Stokka) Kopirett: USN

Har du studiepoeng fra tidligere utdanning, kan du nå søke om å gjennomføre lærerstudiet på kortere tid. 

Det nærmer seg frist for å søke høyere utdanning (15.april), og det er et stort behov for flere lærere. I fjor besluttet Kunnskapsdepartementet å åpne opp for at flere fag og utdanninger kan tilpasses inn i lærerstudiene. 

Det gir ny fleksibilitet og handlingsrom for lærerutdanningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

– Det betyr at om du for eksempel har årsstudier i relevante fag, som tilsvarer de som tilbys i grunnskoleutdanningen, kan du nå gjennomføre lærerstudiene på kortere tid, forklarer programleder Guro Huneide Hetland ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. 

30 årsstudier innpasses

Hetland har ledet en arbeidsgruppe ved USN som har vurdert hvilke fag dette gjelder, og hvor mange studiepoeng av disse man kan ta med seg videre. Den nye ordningen betyr også at studenter kan begynne med et årsstudium, som de senere kan søke om å få innpasset i en lærerutdanning.

– På USN har vi nå en liste med rundt 30 årsstudier som kan innpasses, forklarer Hetland. 

På listen finner vi blant annet årsstudier som engelsk, natur og miljø, musikk og sosiologi (se også listen her). 

Tilpasset studieløp

Det vil også være mulig å få innpasset mindre emner man har tatt tidligere, hvis disse er relevante for lærerutdanningen. Uansett må man få et tilpasset studieløp, som blant annet sørger for at man får all den praksisen man skal ha som lærerstudent. 

– Dersom denne fleksible løsningen kan være aktuell for deg, anbefaler vi at du kontakter en studieveileder på den campusen som er aktuell, for nærmere informasjon og avklaring, oppfordrer Hetland. 

LES OGSÅ: Start lærerutdanningen med et årsstudium.

Disse årsstudiene gir innpass på lærerutdanningen: