Årsstudium i norsk

Solid kunnskap om norsk språk i bruk gir etterspurt kompetanse i dagens samfunn. Årsstudiet i norsk dekker emner som retorikk, grammatikk, talespråk, og analyse av sakprosa og skjønnlitteratur, fra norrøn tid til i dag.

Hvor og hvordan ønsker du å studere?

Hos oss kan du velge å ta årsstudium i norsk på heltid ved våre campuser i Bø og Vestfold. Du kan også velge studiet som et nett- og samlingsbasert deltidsstudium. Det blir da lagt opp til to samlinger i semesteret ved campus Bø.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024

Hvorfor velge årsstudium i norsk?

Studium av norsk og nordisk litteratur i fortid og nåtid gir innsikt i hvem vi er, og i andre. Norge har en sammensatt språksituasjon, med to norske skriftspråk og talespråk i stadig forandring. Å beherske norsk språk, kunne kommunisere godt og utøve litterær kompetanse gir fordeler på mange arenaer i yrkeslivet. 

Hva slags jobb får du?

Et årsstudium i norsk er relevant for arbeid innen skoleverket, media, forlagsvirksomhet, kommunikasjon- og informasjonsarbeid og lignende.

Dette lærer du på årsstudium i norsk

Årsstudiet er for deg som ønsker å 

  • undersøke og analysere språk i bruk
  • lese og analysere litteratur 
  • videreutvikle skriftlig framstillingsevne (bokmål og nynorsk).

Innholdet i årsstudiet er delt inn i to språklige og to litterære emner. Undervisningen består av forelesninger, gruppediskusjoner, skriftlige og muntlige oppgaver og individuell veiledning. Det forventes at du har god nok språklig bakgrunn i norsk til å bidra i undervisningen. 

Studiestedene Vestfold og Bø har noen forskjeller i opplegg og studieplan. 

Videre utdanningsmuligheter

Studiet kan inngå i bachelor i språk og litteratur hvor du kan fordype deg i norsk eller engelsk. En bachelorgrad med fordypning i norsk gir grunnlag for opptak til en rekke ulike masterprogram, for eksempel master i språkdidaktikk eller master i kulturstudier.

Merk at bestått eksamen på ett eller flere emner ikke gir automatisk studieplass på bachelorprogrammet. Dersom du senere ønsker å få en full bachelorgrad må du søke opptak til bachelorstudiet og søke innpassing av avlagte eksamener etter at du eventuelt har fått opptak på programmet.

Årsstudium i norsk gir undervisningskompetanse i grunnskole og videregående skole sammen med master og PPU.

Hvor og hvordan ønsker du å studere?

Hos oss kan du velge å ta årsstudium i norsk på heltid ved våre campuser i Bø og Vestfold. Du kan også velge studiet som et nett- og samlingsbasert deltidsstudium. Det blir da lagt opp til to samlinger i semesteret ved campus Bø.

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024