info
Viktoria Wikstrøm, bachelor i språk og litteratur

Bachelor i språk og litteratur

Er du interessert i språk og synes litteratur er spennende? Hos oss lærer du å forstå og analysere språk og litteratur i en bred kulturell og historisk sammenheng.

Velg mellom

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Nett- og samlingsbasert
Heltid
Høst 2024
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024

Hvorfor ta bachelor i språk og litteratur?

Gjennom litteratur kan man leve seg inn i og få en forståelse for livet og samfunnet i forskjellige tidsepoker og steder i verden. Du vil lære om måten litteraturen kommuniserer på og om hvordan litteraturen forholder seg til samfunnet.

Studiet av språk og litteratur er gode inngangsporter til å belyse og  forstå mange av vår tids sentrale samfunnsutfordringer, som miljø- og menneskerettighetsspørsmål. Dette er kunnskap som etterspørres i mange yrker i dag.

Hva lærer du på bachelor i språk og litteratur?

Du kan velge mellom tre fordypninger:

  • Engelsk språk og litteratur
  • Norsk språk og litteratur
  • Spansk språk og litteratur 

Fordypningen utgjør 90 studiepoeng, og gir deg anledning til å sette deg grundig inn i språk, litteratur og kultur i det faget du har valgt. Du vil også ta et metodekurs som introduserer deg for oppdaterte perspektiver innen faget og hjelper deg med å tenke og uttrykke deg klart og systematisk.

Bachelor i språk og litteratur gir stor grad av valgfrihet. I tillegg til fordypningsfaget kan du velge å studere et språkfag til eller et helt annet fag, som for eksempel historie eller idéhistorie, som også tilbys som nettstudier ved USN. Det er gode muligheter for utveksling.

Hva slags jobb får du?

Studiet gir deg god bakgrunn for å jobbe med språk, kommunikasjon, tekstarbeid, litteratur og lignende innenfor ulike områder. Språkferdigheter etterspørres både i offentlig og privat sektor, i skoleverket, i media, i kulturlivet og i næringslivet:

  • Studiet vil sammen med master og PPU kvalifisere til undervisning på trinn 8–13.
  • Gode språk- og kulturkunnskaper er sentrale innen turisme og reiseliv. I dagens reiseliv er også bærekraftperspektiver svært viktige for utvikling av turistdestinasjoner.
  • Medie-, informasjons- og kommunikasjonsarbeid i både offentlig og privat sektor
  • Kulturarbeid og formidling
  • Forlag og oversetting
  • Tekstkonsulent, tolking, korrektur
  • Bibliotek og litteraturformidling

Videre utdanning

Bachelor i litteratur og språk kvalifiserer for opptak til master i kulturstudier (campus Bø) og master i språkdidaktikk (campus Vestfold). I tillegg kvalifiserer utdanningen blant annet for masterprogrammer i engelsk, norsk og spansk ved andre universiteter i Norge og i utlandet.