Viktoria Wikstrøm, bachelor i språk og litteratur

Bachelor i språk og litteratur

Bø - Deltid

Er du interessert i språk og synes litteratur er spennende? Hos oss lærer du å forstå og analysere språk og litteratur i en bred kulturell og historisk sammenheng.

 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
Ledig plass, søk nå

Studieinformasjon

 • Studiested:
 • Studienivå: Bachelor
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
 • Søkekode: 222 456 engelsk, 222 954 norsk, 222 924 spansk
 • Antall semester: 12
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 18
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Hvorfor ta et nett- og samlingsbasert studium?

Et nett- og samlingsbasert studium gir deg stor grad av fleksibilitet. Det gir deg muligheten til å studere hjemmefra, og du kan også være student hos oss selv om du for tiden ikke bor i Norge. Dersom du ikke har anledning til å være heltidsstudent kan du velge en deltidsvariant av studiet. Som student i et nett- og samlingsbasert studieprogram lærer du deg å jobbe selvstendig og får god trening i bruk av digitale programmer og formater.

Hvordan foregår undervisningen?

Det meste av undervisningen foregår på nett, dels i form av webinarer og kollokviegrupper og dels i form av digitale ressurser (innleste forelesninger og øvingsoppgaver) som du kan jobbe med når det passer deg. I tillegg er det opp til to samlinger i Bø per semester hvor du får anledning til å møte og bli kjent med forelesere og medstudenter. Disse samlingene er populære og sterkt anbefalte, men ikke obligatoriske.

Hvorfor ta bachelor i språk og litteratur?

Gjennom litteratur kan man leve seg inn i og få en forståelse for livet og samfunnet i forskjellige tidsepoker og steder i verden. Du vil lære om måten litteraturen kommuniserer på og om hvordan litteraturen forholder seg til samfunnet.

Studiet av språk og litteratur er gode inngangsporter til å belyse og  forstå mange av vår tids sentrale samfunnsutfordringer, som miljø- og menneskerettighetsspørsmål. Dette er kunnskap som etterspørres i mange yrker i dag.

Hva lærer du på bachelor i språk og litteratur?

Du kan velge mellom tre fordypninger:

 • Engelsk språk og litteratur
 • Norsk språk og litteratur
 • Spansk språk og litteratur 

Fordypningen utgjør 90 studiepoeng, og gir deg anledning til å sette deg grundig inn i språk, litteratur og kultur i det faget du har valgt. Du vil også ta et metodekurs som introduserer deg for oppdaterte perspektiver innen faget og hjelper deg med å tenke og uttrykke deg klart og systematisk.

Bachelor i språk og litteratur gir stor grad av valgfrihet. I tillegg til fordypningsfaget kan du velge å studere et språkfag til eller et helt annet fag, som for eksempel historie eller idéhistorie, som også tilbys som nettstudier ved USN. Det er gode muligheter for utveksling.

Hva slags jobb får du?

Studiet gir deg god bakgrunn for å jobbe med språk, kommunikasjon, tekstarbeid, litteratur og lignende innenfor ulike områder. Språkferdigheter etterspørres både i offentlig og privat sektor, i skoleverket, i media, i kulturlivet og i næringslivet:

 • Studiet vil sammen med master og PPU kvalifisere til undervisning på trinn 8–13.
 • Gode språk- og kulturkunnskaper er sentrale innen turisme og reiseliv. I dagens reiseliv er også bærekraftperspektiver svært viktige for utvikling av turistdestinasjoner.
 • Medie-, informasjons- og kommunikasjonsarbeid i både offentlig og privat sektor
 • Kulturarbeid og formidling
 • Forlag og oversetting
 • Tekstkonsulent, tolking, korrektur
 • Bibliotek og litteraturformidling

Videre utdanning

Bachelor i litteratur og språk kvalifiserer for opptak til master i kulturstudier (campus Bø) og master i språkdidaktikk (campus Vestfold). I tillegg kvalifiserer utdanningen blant annet for masterprogrammer i engelsk, norsk og spansk ved andre universiteter i Norge og i utlandet.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Generell studiekompetanse

  Generell studiekompetanse

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud