info
Lyst til å besøke universitetet? I november kan du besøke tre av våre studiesteder. Bli med på åpen dag!

Bachelor i språk og litteratur

Bø - Heltid

Er du interessert i språk? Synes du litteratur er spennende? Hos oss lærer du å forstå og analysere språk og litteratur i en bred kulturell og historisk sammenheng.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Heltid
 • Studiested:
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Søkekode: 222 972 engelsk, 222 973 norsk, 222 974 spansk
 • Studienivå: Bachelor
 • Studiepoeng: 180
 • Søknadsfrist: 15.04.2024
 • Oppstart: Høst 2024
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser: 25
Minn meg på søknadsfrist

Hvorfor ta et nett- og samlingsbasert studium?

Et nett- og samlingsbasert studium gir deg stor grad av fleksibilitet. Det gir deg muligheten til å studere hjemmefra, og du kan også være student hos oss selv om du for tiden ikke bor i Norge. Dersom du ikke har anledning til å være heltidsstudent kan du velge en deltidsvariant av studiet. Som student i et nett- og samlingsbasert studieprogram lærer du deg å jobbe selvstendig og får god trening i bruk av digitale programmer og formater.

Hvordan foregår undervisningen?

Det meste av undervisningen foregår på nett, dels i form av webinarer og kollokviegrupper og dels i form av digitale ressurser (innleste forelesninger og øvingsoppgaver) som du kan jobbe med når det passer deg. I tillegg er det opp til to samlinger i Bø per semester hvor du får anledning til å møte og bli kjent med forelesere og medstudenter. Disse samlingene er populære og sterkt anbefalte, men ikke obligatoriske.

Hvorfor ta bachelor i språk og litteratur?

Litteratur, og andre kulturelle uttrykk, som film og musikk, gir anledning til å leve seg inn i og forstå liv og forhold til forskjellige tider og i forskjellige steder av verden. Du vil lære om måten litteraturen kommuniserer på og om hvordan litteraturen forholder seg til samfunnet.

Studiet av språk og litteratur er gode inngangsporter til å belyse og  forstå mange av vår tids sentrale samfunnsutfordringer, som miljø- og menneskerettighetsspørsmål. Dette er kunnskap som etterspørres i mange yrker i dag.

Hva lærer du på bachelor i språk og litteratur?

Du kan velge mellom tre fordypninger:

 • Engelsk språk og litteratur
 • Norsk språk og litteratur
 • Spansk språk og litteratur 

Fordypningen utgjør 90 studiepoeng av graden og gir deg anledning til å sette deg grundig inn i språk, litteratur og kultur i det faget du har valgt. Du vil også ta et metodekurs som introduserer deg for oppdaterte perspektiver innen faget og hjelper deg med å tenke og uttrykke deg klart og systematisk.

Bachelor i språk og litteratur gir stor grad av valgfrihet, og i tillegg til fordypningsfaget kan du velge å studere et språkfag til eller et helt annet fag, som for eksempel historie eller idéhistorie, som også tilbys som nettstudier ved USN. Det er også gode muligheter for utveksling.

Hva slags jobb får du?

Studiet gir deg god bakgrunn for å jobbe med språk, kommunikasjon, tekstarbeid, litteratur og lignende innenfor ulike områder. Språkferdigheter etterspørres både i offentlig og privat sektor, i skoleverket, i media, i kulturlivet og i næringslivet.

 • Undervisning. Studiet vil sammen med master og PPU kvalifisere til undervisning på trinn 8–13.
 • Reiseliv. Gode språk- og kulturkunnskaper er sentrale innen turisme og reiseliv. I dagens reiseliv er også bærekraftperspektiver svært viktige for utvikling av turistdestinasjoner.
 • Medie-, informasjons- og kommunikasjonsarbeid i både offentlig og privat sektor
 • Kulturarbeid og formidling
 • Forlag og oversetting
 • Tekstkonsulent, tolking, korrektur
 • Bibliotek og litteraturformidling

Videre utdanning

Bachelor i litteratur og språk kvalifiserer for opptak til master i kulturstudier (campus Bø) og master i språkdidaktikk (campus Vestfold). I tillegg kvalifiserer utdanningen blant annet for masterprogrammer i engelsk, norsk og spansk ved andre universiteter i Norge og i utlandet.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Poenggrenser ved forrige opptak:

Alle
Ordinær kvote
Heltid
Alle søkere konkurrerer i ordinær kvote. I denne kvoten konkurrerer du med konkurransepoengene dine.
Les mer om ordinær kvote.
Alle
Førstegangsvitnemål
Heltid
Du konkurrerer i kvoten for førstegangsvitnemål dersom du ikke fyller mer enn 21 år i året du søker opptak og...
Les mer om førstegangsvitnemål.
Minn meg på søknadsfrist

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Høst 2024
Vestfold
På campus
Heltid
Høst 2024