Europeisk kvalitetsstempel til USN Handelshøyskolen

FEIRET MED KAKE: EFMD-akkrediteringen ble feiret på alle instituttene til USN Handelshøyskolen. Her fra campus Vestfold med to av som har lagt ned en stor arbeidsinnsats i søknadsprosessen: fakultetsrådgiver Line Katinka Reinert Whittall og førsteamanuensis Eskil Sønju Le Bruyn (Foto: Truls Steinung/USN)
FEIRET MED KAKE: EFMD-akkrediteringen ble feiret på alle instituttene til USN Handelshøyskolen. Her fra campus Vestfold med to som har lagt ned en stor arbeidsinnsats i søknadsprosessen: prosjektadministrator Line Katinka Reinert Whittall og prosjektleder Eskil Sønju Le Bruyn (Foto: Truls Steinung/USN)

Bachelor i økonomi og ledelse ved USN Handelshøyskolen er akkreditert av EFMD, det europeiske akkrediteringsorganet for handelshøyskoler. – Viktig for hele USN, sier rektor.

– Dette er en stor dag, sier dekan Hans Anton Stubberud og visedekan for utdanning Birger Opstad ved USN Handelshøyskolen.

Det er bare Universitetet i Stavanger som tidligere har fått akkreditert et studieprogram av EFMD (MSc in Business Administration i 2021). I tillegg har NHH og Handelshøyskolen BI akkreditering på institusjonsnivå (EQUIS).

Stubberud og Opstad beskriver akkrediteringen som en anerkjennelse av bachelor i økonomi og ledelse og kvaliteten på studieprogrammet.

– Vi har jobbet målrettet for å få dette på plass og valgte egentlig den vanskeligste veien, nemlig et program som tilbys på alle USN Handelshøyskolens campuser og som undervises på norsk, men med engelske mobilitetsvinduer på alle campusene.

LES OGSÅ: – Internship var en perfekt avslutning på studiet i økonomi og ledelse

Inkluderende søknadsprosess

Stubberud og Opstad sier arbeidet med akkrediteringen skulle være inkluderende og favne store deler av virksomheten ved fakultetet.

– Tidligere har ikke et studietilbud i en så flercampusorientert institusjon blitt akkreditert.

I september 2020 ble USN Handelshøyskolen vurdert som kvalifisert som søker til EFMD etter en vurdering av studieprogrammet og institusjonen.

Siden den gang har det pågått en søknadsprosess som har involvert hele fakultetet, inkludert studentene. Egne ressurser og medarbeidere ble satt av til å jobbe med  prosjektet.

En viktig del av søknadsprosessen har vært en kvalitetsutvikling for å komme på høyde internasjonalt for denne type program.

LES OGSÅ: – Jeg hadde ikke klart meg uten OLA-ordningen

Dekan Hans Anton Stubberud og visedekan Birger Opstad - bilde av dem i sofa

Rektor: – Viktig for hele USN

Rektor Petter Aasen sier EFMD-akkrediteringen er viktig for hele USN.

– Denne akkrediteringen vil også bidra til å realisere flere av USNs strategiske målsetninger. USN Handelshøyskolen har ambisjoner om å utvikle seg til en internasjonalt anerkjent handelshøyskole i løpet av den neste strategiperioden. For å oppnå dette, er det viktig at fakultetet utvikler studietilbud og leverer forskning som er på høyde med andre institusjoner med liknende ambisjoner og posisjoner. Akkrediteringsprosessen og medlemskapet i EFMD er viktige elementer i denne utviklingen. Jeg gratulerer fakultetet med et strålende resultat, som har krevd en stor arbeidsinnsats fra mange.

Søknadsprosessen ble avsluttet i september 2022. Da gjennomførte evalueringskomiteen fra EFMD en rekke intervjuer med personer tilknyttet bachelor i økonomi og ledelse.

Totalt var 62 personer inne til intervjuer, blant annet representanter fra USN sentralt, fakultetet (inkludert studenter og tidligere studenter), og arbeidslivsrepresentanter.

USN Handelshøyskolen fikk mye skryt for arbeidet med bærekraft, arbeidslivsrelevans, programstruktur, tilbud av emner og kvalitetssystemet.  Mentorprogrammet ble også trukket frem av komiteen.

– Vi håper at akkrediteringen bidrar til ytterligere merkevarebygging, attraktivitet for studenter og ansatte og at den gir inspirasjon til videreutvikling. Takk for mye og godt arbeid fra studenter og ansatte, samt samarbeidspartnere, sier Hans Anton Stubberud og Birger Opstad.

LES OGSÅ: Fikk attraktiv sommerjobb med god hjelp fra mentor

Dette er EFMD

  • European Foundation for Management Development (EFMD)  er en global, ideell, medlemsstyrt organisasjon dedikert til ledelsesutvikling.
  • Den er anerkjent globalt som et akkrediteringsorgan for handelshøyskoler, handelshøyskoleprogram og «corporate universities».
  • EFMDs rammeverk for akkreditering legger vekt på flere aspekter ved studieprogrammet som søkes akkreditert, som blant annet internasjonalisering, koblinger til næringsliv, etikk, ansvar og bærekraft.
  • Søknadsprosessen krever en omfattende gjennomgang og utvikling av studieprogrammet og avsluttes med et besøk og fagfellevurdering.
  • En rådgiver utnevnes fra EFMD for å bistå institusjonen i søknadsprosessen.
  • Alle institusjoner som er omfattet av EFMDs akkrediteringssystem må aktivt følge en utviklingsplan for det akkrediterte programmet, for henholdsvis fem eller tre år.
  • Programmet må reakkrediteres innen utløpet av akkrediteringsperioden for å opprettholde akkrediteringen.