Institutt for økonomi og IT

47

Institutt for økonomi og IT

Instituttets studietilbud Ansatte ved instituttet

Institutt for økonomi og IT holder til i Bø i Telemark. Instituttet har ca. 35 ansatte og om lag 1000 studenter.

Studietilbud

Instituttet tilbyr følgende studier ved USN Handelshøyskolen i Bø:

 • Bachelor i økonomi og ledelse. Programkoordinator: Lars Håkonsen
 • Spesialiseringer i:
  • finans
  • reiselivsledelse
  • entreprenørskap
  • Geografiske informasjonssystemer (GIS)
 • Bachelor i Innovasjon og entreprenørskap. Programkoordinator: Nils Per Hovland
 • Bachelor i Eiendomsmegling. Programkoordinator: Lars Halvor Ova Johnsen
 • Bachelor i Internasjonal markedsføring og reiseliv. Programkoordinator: Helge Kaasin
 • Bachelor i IT og informasjonssytemer. Programkoordinator: Tor Lønnestad
   
 • Årsstudium i IT og informasjonssystemer
 • Årsstudium i Informasjonsbehandling, nettbasert
 • Årsstudium i GIS (geografiske informasjonssystemer)
 • Årsstudium i bedriftsøkonomi

Studieveiledere: Bergit Grivi og Nuno Alexandre Marques

Forskning og faglig utviklingsarbeid

Forskningen ved instituttet er fokusert rundt USN Handelshøyskolens forskergrupper:

Instituttet har stor kontaktflate mot offentlig og privat sektor, noe som gjenspeiler seg i Internship-/praksisopphold og praksisnære bacheloroppgaver for studentene.

Fagmiljøet bidrar med relevant kunnskap og forskning til næringsliv, offentlig virksomhet og organisasjoner.

Oversikt over publiseringer i Cristin.