Institutt for økonomi og IT

47

Institutt for økonomi og IT

Instituttets studietilbud Ansatte ved instituttet

Institutt for økonomi og IT holder til i Bø i Telemark. Instituttet har ca. 35 ansatte og om lag 1000 studenter.

Studietilbud

Instituttet tilbyr følgende studier ved USN Handelshøyskolen i Bø:

Bachelorstudier

Studieveiledere: Hege Skogli Riege, Elisabeth Fleseland og Nuno Marques (i permisjon)

Årsstudier

Forskning og faglig utviklingsarbeid

Forskningen ved instituttet er fokusert rundt USN Handelshøyskolens forskergrupper:

Instituttet har stor kontaktflate mot offentlig og privat sektor, noe som gjenspeiler seg i Internship-/praksisopphold og praksisnære bacheloroppgaver for studentene.

Fagmiljøet bidrar med relevant kunnskap og forskning til næringsliv, offentlig virksomhet og organisasjoner.

Oversikt over publiseringer i Cristin.