RSA Privat

Medlemane i RSA Privat foran Forskningsparken ved studiestad Vestfold. Foto
Medlemane i RSA Privat foran Forskningsparken ved studiestad Vestfold. Rådet var ikkje fulltallig då bilete vart teken. (Foto: Knut J. Meland)

Råd for samarbeid med arbeidslivet ved USN – RSA Privat.

Tett samarbeid med arbeidslivet er ein føresetnad for at USN kan fylle rolla si som pådrivar i samfunnsutvikling og verdiskaping. Vi har difor valt å etablere to Råd for samarbeid med arbeidslivet: «RSA Offentlig» og «RSA Privat».

Føremålet med RSA Privat er å utvikle og styrke USN som ein profesjons- og arbeidslivsretta institusjon gjennom ein strategisk og strukturert dialog med næringslivet.

Organisering, leiing og sekretariat vert oppnemnd for fire år av gongen, og rådet skal normalt møtast to gongar i året under leiing av rektor.

 

Kontaktperson

Medlemmer RSA Privat:

 • Heine Wang, konsernsjef NOKAS
 • Magnar Bakke, administrerende direktør Ineos
 • Hans Peter Havdal, administrerende direktør i Semcon Devotec
 • Bjørn Rune Rindal, banksjef i SpareBank1 Ringerike Hadeland
 • Morten Andresen, administrerende direktør Imatis
 • Rolf Leistad, konserndirektør JC Broch AS
 • Are Turmo, kompetansedirektør i NHO – Kompetanse og innovasjon
 • Johnny Løcka, administrerende direktør Kongsberg Teknologipark
 • Rolf Olaf Larsen, Vice President Pilot Arena Herøya Industripark
 • Tormod Moldestad, daglig leiar Microtech Innovation
 • Preben Strøm, daglig leiar Subsea Valley
 • Anniken Fægri Damm-Larsen, direktør Innovasjon Norge  Buskerud, Vestfold og Telemark
 • Sverre Høifødt, direktør Vestfold Fylkeskommune
 • Irene Bordier Haukdal, distriktssekretær LO Telemark
 • Grete Karin Berg, regiondirektør NHO Buskerud

Faste representanter fra USN: