Klokkergaarden Kultur- og Naturbarnehage

Barnehagepedagogikk

Drammen - Deltid

Jobber du i barnehage og ønsker å kvalifisere deg til pedagogisk ledelse?

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2023
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: Studieavgiften dekkes av Utdanningsdirektoratet . Pensumlitteratur, undervisningsmateriell og eventuelle reise- og oppholdsutgifter må deltaker eller barnehageeier dekke selv. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 35
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

I studieperioden vil det være samlinger på nett og fysisk ved universitetet med forelesninger, veiledning og oppgavearbeid. Samlingene består av 6-7 samlinger av to dager. Fysisk undervisning foregår ved campus Drammen.

Samlinger studieåret 2023-2024: 

Høst 2023: 

 1. samling: 07. - 08. september
 2. samling: 12. - 13. oktober
 3. samling: 16. - 17. november

Vår 2024:
 

 1. samling: 18. - 19. januar
 2. samling 15. - 16. februar
 3. samling 21. - 22. mars
 4. samling 25. - 26. april

Emnet avsluttes med muntlig eksamen våren 2024.

Med forbehold om endringer

Hvorfor barnehagepedagogikk?

Barnehagepedagogikk er for deg som arbeider i barnehage, med annen treårig pedagogisk utdanning enn førskolelærerutdanning, og som ønsker å kvalifisere deg til pedagogisk ledelse i barnehagen. Sammen med studiet i småbarnspedagogikk (30stp) vil det kunne kvalifisere til ansettelse i stilling som pedagogisk leder.

Hvilke utdanninger kvalifiserer til opptak?

Studiet Barnehagepedagogikk (30 stp) ved USN gir i kombinasjon med studiet Småbarnspedagogikk (30 stp), en videreutdanning som kvalifiserer til å jobbe som pedagogisk leder i barnehage dersom du har en av disse utdanningene:

 • Utdanning som grunnskolelærer 1-10 (tidligere allmennlærer)
 • Utdanning som faglærer (fireårig faglærerutdanning i praktiske og estetiske fag og treårig faglærerutdanning som gir kompetanse for tilsetting fra 1.klassetrinn)
 • Utdanning som spesialpedagog
 • Utdanning som barnevernspedagog
 • Kateket
 • Steinerhøyskolens bachelorutdanning i førskolepedagogikk
 • Steinerhøyskolens lærerutdanning med bachelorgrad i steinerpedagogikk

Les mer om hvilke utdanninger som kvalifiserer til stilling som pedagogisk leder i barnehage på Utdanningsdirektoratets nettside.

Søkere med utdanning tatt utenfor Norden, må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk.

Dette lærer du hos oss

Det er tre hovedtemaer i studiet med oppgaver knyttet til hver av disse:

 1. Barns utvikling, lek, læring, omsorg og danning i barnehagen.
 2. Didaktikk i barnehagen
 3. Ledelse og barnehagen som en lærende organisasjon

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

Se liste over kvalifiserende utdanninger over. I tillegg må du arbeide minst 20% stilling i barnehage.

Søkere med utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk.

Opptak via Utdanningsdirektoratet (UDIR)

Hovedopptak til studiet vil gå gjennom Utdanningsdirektoratet, som også dekker studieavgiften. Studentene betaler kun semesteravgift.

Pensumlitteratur og annet studiemateriell, i tillegg til reise og evt. opphold må deltakere eller barnehageeier dekke selv. Ved søknad om opptak, søker man samtidig om tilretteleggingsmidler til arbeidsplassen. Les mer om Udirs tilretteleggingsmidler.

Søknader sendes gjennom Utdanningsdirektoratets hjemmeside innen 1. mars. 

Søkere som får tildelt studieplass via Udir, vil bli kontaktet av USN når vi har mottatt søkeroversikten. Dette skjer i løpet av våren. Søkere vil da få en link fra USN med tilgang til søknadsskjema og informasjon om videre søknadsprosess.