Master i karriereveiledning

Master i karriereveiledning

Studiet utvikler deg videre i ditt arbeid som karriereveileder overfor personer, grupper, organisasjoner og samfunn. Vi gir deg en utdanning basert på forskning og profesjonell yrkeskunnskap.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
120
Oppstart
Høst 2020

Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet samarbeider om masterprogrammet. Mastersamlingene på Universitetet i Sørøst-Norge er på campus Drammen. Masterstudiet vil bli tilrettelagt på deltid og kan kombineres med arbeid.

 

Hvorfor master i karriereveiledning?

 

Ønsker du å utvikle din personlige kompetanse, slik at du kan håndtere utfordringer i ditt yrke bedre? Kanskje har du lyst til å lære nye fagbegreper og teorier tilknyttet karriereveiledning? Eller kanskje du vil utfordre deg selv ved å videreutvikle dine eksisterende metoder for veiledning? I tilfelle er master i karriereveiledning studiet for deg.

Her får du en utdanning basert på forskning og profesjonell yrkeskunnskap som du kan ta med videre i ditt arbeid med personer, grupper, organisasjoner og samfunn.

Hva slags jobb får du?

Er du karriereveileder eller ønsker du å bli det? Med kunnskap og kompetanse i karriereveiledning på masternivå kan du jobbe blant annet i skolen, med voksenopplæring, i kriminalomsorgen, ved NAV, på karrieresentre eller i attføringsbransjen.

Kontakt med arbeidslivet

De fleste studentene på master i karriereveiledning er i jobb og bringer med seg praksisfeltet inn i undervisningen. I flere av arbeidskravene som skal leveres inn, skal du derfor ta utgangspunkt i egen praksis når du skriver. Oppgavene løses ofte i grupper, både muntlig og skriftlig. På denne måten blir man også kjent med medstudenters arbeidsplasser.

Dette lærer du med master i karriereveiledning

Utdanningen er erfaringsbasert og yrkesrelatert. Det innebærer at vi tar utgangspunkt i dine erfaringer med å utøve, forvalte og utforme karriereveiledning. Vi utfordrer deg til å prøve ut din forståelse i praksis slik at du kan videreutvikle din kompetanse.

Vi lærer deg begreper, teorier og modeller fra vitenskapelige disipliner og profesjonell yrkeskunnskap.

Samarbeidende læringsformer har derfor en sentral plass. Vi forutsetter at du har erfaringer fra ulike funksjoner og posisjoner som til sammen utgjør en rik kilde til læring.

Enkeltemner innen karriereveiledning

Flere av emnene som tilbys i denne masteren kan også søkes på som enkeltemner.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende fra profesjonsutdanninger i helse- og sosialfag eller profesjonsutdanninger for pedagogisk virksomhet i barnehage eller skole. Alternativt, annen bachelorgrad eller tilsvarende, som inkluderer minst 80 studiepoeng innenfor pedagogikk, psykologi, veiledning, eller andre relevante samfunnsfaglige emner.

I tillegg stilles det krav om minst 2 års relevant yrkespraksis.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Deltid – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student