Vis studievalg
Bachelor i språkfag - engelsk

Bachelor i språkfag - engelsk

Vil du arbeide innenfor områder der språk, kommunikasjon, litteratur og alle typer tekst- og informasjonsarbeid står sentralt? Her får du utviklet språklige ferdigheter i engelsk muntlig og skriftlig, og får innsikt i hvordan engelsk er bygget opp.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2018

Studiested

Ved HSN kan du studere bachelor i engelsk både ved campus Vestfold og campus Bø.

Hvorfor velge bachelor i språkfag – engelsk?

Engelsk er det mest brukte språket i global kommunikasjon. Solide engelskkunnskaper er derfor en stor fordel i arbeidslivet. Med engelsk årsstudium er du bedre rustet for fremtidige utfordringer, både nasjonalt og på tvers av landegrensene.

Bachelor i språkfag – engelsk gir deg anledning til å utvikle dine språklige ferdigheter i engelsk muntlig og skriftlig. Du vil få innsikt i språkets oppbygging, i kommunikasjonsstrategier, og i litteratur og kultur fra den engelskspråklige verden.

Hva slags jobb får du?

En bachelor i engelsk vil kunne gi deg jobb innenfor områder der språk, kommunikasjon, kultur og alle typer tekst- og informasjonsarbeid står sentralt. Språkferdigheter og kulturell innsikt etterspørres både i offentlig og privat sektor, i skoleverket, i media, i kulturlivet og i næringslivet.

Vi har spurt tidligere studenter som har fullført bachelor-, masterstudier og lærerutdanninger om alt fra jobbmuligheter til ønske om videreutdanning.

Hovedfunn fra kandidatundersøkelsen viser at syv av ti studenter var i jobb seks måneder etter endte studier. 13 % studerer fortsatt (videreutdanning), mens det kun er 8 % som fortsatt er jobbsøkende.

Dette lærer du på bachelor i språkfag – engelsk

Høgskolen tilbyr to ulike bachelorprogram med fordypning i engelsk - bachelor i språkfag (Vestfold) og bachelor i språk og litteratur (Bø). I begge programmene kan du fordype deg i engelsk eller norsk.  Det er noen forskjeller i opplegg og fagplan mellom de to programmene. Du kan lese mer om dette i studieplanene.

Når du fordyper deg i engelsk, lærer du om:

  • Engelsk språk og kommunikasjon
  • Engelsk litteratur, kultur og film
  • Engelsk som verdensspråk

Du vil få gode språkferdigheter muntlig og skriftlig, og du vil lære deg å beherske relevant faglig terminologi, ulike teorier, verktøy og teknikker.

Du vil kunne reflektere over egne ferdigheter og din faglige utvikling. Du vil kunne anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid i arbeid med språklige, litterære og kulturelle problemstillinger. Du vil kunne innhente og anvende relevant fagstoff om språk og kultur.

Du vil møte ulike læringsaktiviteter:

  • Forelesninger og seminarer
  • Produksjon av ulike tekster og skriving av oppgaver som redskap for læring individuelt og i gruppe
  • Studier i faglitteratur/individuelle studier av faglitteratur knyttet til konkrete problemstillinger og prosjekter
  • Basiskunnskapstester og andre prøveformer – også nettbaserte
  • Gruppearbeid og ulike faglige prosesser

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i språkfag - engelsk i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse og omstillingsevne. Det kan gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. HSN har avtaler med universiteter og høyskoler over hele verden som gjør det mulig for deg som student å reise ut.

Videre utdanningsmuligheter

Utdanningen kvalifiserer for videre masterstudier i språkfag. Sammen med en mastergrad i et undervisningsrelevant fag er du også kvalifisert for praktisk pedagogisk utdanning (PPU).

Opptakskrav

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid – Bø

Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student