Systems Engineering (videreutdanning på deltid)

Systems Engineering (masterutdanning på deltid)

Kongsberg - Deltid

Møt morgendagens utfordringer med en master i Systems Engineering. Dette er studiet er skreddersydd for deg som allerede er ingeniør og vil ta en masterutdanning ved siden av jobb.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Kongsberg
 • Studieopplegg: På campus
 • Studienivå: Master
 • Kostnader: kr 23.000,- pr kurs inkl. veiledning og eksamensavgift. (kr 17.000,- sit-in-kurs uten eksamen). Master Prosjekt modulen (30 stp) koster 39.000 kr
 • Studiepoeng: 90
 • Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart.
 • Oppstart: Løpende opptak
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall semester: 8
Systems Engineering - Illustrasjonsfoto fra Kongsberg Digital

Hvorfor Systems Engineering?

Systems Engineering er en anerkjent metode for utvikling av systemer innen blant annet bilindustrien og oljebransjen, innen databehandling, nettverk, kommunikasjon, forskning og utvikling. Med en masterutdanning i Systems Engineering vil du være kvalifisert til å delta i og lede utviklingen av store komplekse produkter og systemer som krever at mange fagområder er involvert.

Masterstudiet i Systems Engineering er en enestående ingeniørutdanning i Norge, blant annet gjennom det tette og forpliktende samarbeidet med internasjonale og toneangivende bedrifter i Norge. Mastergradstilbudet er en del av kunnskapsprosjektet til Norwegian Center of Expertise in Systems Engineering (NCE-SE). Det er også en av teknologipilotene til NHO. Ser vi på den industrien vi har på Kongsberg, er det nok ingen tilfeldighet at vi er valgt ut til å gjennomføre pilotprosjektet.

Dette lærer du på masteren i Systems Engineering

Systems Engineering er en tverrfaglig mastergrad med fokus på hvordan du kan designe og lede komplekse ingeniør systemer gjennom et produkts livssyklus. Systems Engineering er det ultimate verktøy for rask overføring av kunnskap til konkurransedyktige produkter og tjenester.

Masterprogrammet består av Systems Engineerings - fag og dybdefag. Det området du velger å spesialisere deg i er avhengig av hvilken faglig bakgrunn du ha, hvilken jobb du har i dag, hva arbeidsgiver trenger og hva du vil jobbe med i fremtiden.

Du kan velge mellom fordypning i følgende fagområdene Systems Engineering, Subsea Engineering, Embedded Systems, Business and Management, Industrial Domain og Product Development. Andre fordypninger ved andre høgskoler eller universiteter er også et alternativ for våre studenter.

Hvordan er studiene lagt opp?

Dette studiet er beregnet på deg som allerede har jobb, og ønsker å ta en masterutdanning samtidig som du jobber. Du bestemmer selv tempoet i studiet. Hvilken avtale du har med din egen arbeidsgiver om undervisning, lesing og jobbing med oppgaver, legger vi oss ikke opp i. Så lenge du deltar i undervisningen og leverer det du skal til rett tid er det nok.

All undervisning er lagt opp som samlinger med intensiv undervisning. Systems Engineerings fagene er lagt opp med en ukes intensivundervisning, etterfulgt av 10 ukers jobbing med prosjektoppgaver. Utover samlingene må det beregnes tid til arbeid med prosjektoppgaver.

Masteravhandlingen vil knyttes til utviklingsprosjekter i bedriften der du jobber. Det er avsatt minst et halvt år i planen til å jobbe med denne oppgaven.

Deltidsstudiet består av 90 studiepoeng totalt. Dette er satt sammen av fire obligatoriske fag, fire valgfag og en masteroppgave.

Med en mastergrad som består av 90 studiepoeng vil det ikke være mulig å søke Ph.d. om du ønsker videre studier. For Ph.d. studier er kravet en mastergrad på 120 studiepoeng.

Denne mastergraden vil gi deg tittelen: Master i Systems Engineering (Experience-based).

Kostnader

Hvert kurskoster 23 000,- NOK. Dette inkluderer:

 • Registrering og oppgaveveiledning
 • Eksamenskostnader

Master Prosjekt modulen SEMP6301 koster 39 000kr og veier 30stp. Ønsker du å ta en modul uten eksamen koster det 17 000,- per kurs. Dette inkluderer alt med unntak av oppgaveveiledning og eksamenskostnader. Husk - for å få studiepoeng må du levere og bestå hjemmeeksamen.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2022 høst

Opptakskrav

 • Bachelor i ingeniør- eller realfag eller tilsvarende.
 • Andre naturvitenskapelige og/eller teknologiske bachelorgrader kan vurderes såfremt graden inneholder minst 20 studiepoeng i matematikk og/eller statistikk eller fysikk
 • Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre og dekke språkkravene i engelsk. I tillegg må du ha minst to års relevant arbeidserfaring.

Legg ved karakterutskrift og relevante attester for din søknad til studiet. For å bli tatt opp til deltidsstudiet sender du søknad via EVU søknadsweb.