Systems Engineering (masterutdanning på deltid)

Systems Engineering (masterutdanning på deltid)

Kongsberg - Deltid

Møt morgendagens utfordringer med en master i Systems Engineering. Dette studiet er skreddersydd for deg som allerede er ingeniør og vil ta en masterutdanning ved siden av jobb.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Kongsberg
 • Studieopplegg: På campus
 • Studienivå: Master
 • Kostnader: kr 25.000,- pr kurs inkl. veiledning og eksamensavgift (kr 20.000,- sit-in-kurs uten eksamen). Masterprosjekt-modulen (30 stp) koster 42.000 kr
 • Studiepoeng: 90
 • Søknadsfrist: Løpende opptak frem til studiestart.
 • Oppstart: Løpende opptak
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall semester: 8
Systems Engineering - Illustrasjonsfoto fra Kongsberg Digital

Hvorfor Systems Engineering?

Systems Engineering er en anerkjent metode for utvikling av systemer innen blant annet bilindustrien og oljebransjen, innen databehandling, nettverk, kommunikasjon, forskning og utvikling.

Med en masterutdanning i Systems Engineering vil du være kvalifisert til å delta i og lede utviklingen av store, komplekse produkter og systemer som krever at mange fagområder er involvert.

Masterstudiet i Systems Engineering er en enestående ingeniørutdanning i Norge, blant annet gjennom vårt tette og forpliktende samarbeid med internasjonale og toneangivende bedrifter i Norge.

Mastergradstilbudet er en del av kunnskapsprosjektet til Norwegian Center of Expertise in Systems Engineering (NCE-SE). Det er også en av teknologipilotene til NHO. 

Denne mastergraden vil gi deg tittelen Master i Systems Engineering (Experience-based).

Dette lærer du 

Systems Engineering er en tverrfaglig mastergrad med søkelys på hvordan du kan designe og lede komplekse ingeniørsystemer gjennom produktets livssyklus. Systems Engineering er det ultimate verktøyet for rask overføring av kunnskap til konkurransedyktige produkter og tjenester.

Masterprogrammet består av Systems Engineerings-fag og dybdefag. Du kan velge å spesialisere deg i et område avhengig av din faglige bakgrunn, jobben din, hva arbeidsgiveren din trenger og hva du har lyst til å jobbe med i fremtiden.

Du kan velge mellom fordypning i følgende fagområder: Systems Engineering, Subsea Engineering, Embedded Systems, Computer Science, Business and Management, Industrial Domain, og Sustainability. Andre fordypninger ved andre høyskoler eller universiteter er også et alternativ.

Hvordan er studiene lagt opp?

Du bestemmer selv tempoet i studiet. Undervisningen er lagt opp som samlinger. Systems Engineerings-fagene er lagt opp med en ukes intensivundervisning, etterfulgt av ti ukers jobbing med prosjektoppgaver. Utover samlingene, må du beregne tid til arbeid med prosjektoppgaver.

Masteravhandlingen vil knyttes til utviklingsprosjekter i bedriften der du jobber. Det er avsatt minst et halvt år i planen til å jobbe med denne oppgaven.

Deltidsstudiet består av 90 studiepoeng totalt. Dette er satt sammen av fire obligatoriske fag, fire valgfag og en masteroppgave.

Denne mastergraden kvalifiserer ikke til å søke doktorgradsstudier (ph.d.) som videre utdanningsmulighet. For doktrogradsstudier er kravet en mastergrad på 120 studiepoeng.

Kostnader

Hvert kurs koster 25 000 kroner. Dette inkluderer:

 • Registrering og oppgaveveiledning
 • Eksamenskostnader

Masterprosjektmodulen SEMP6301 koster 42 000 kroner og utgjør 30 studiepoeng. Ønsker du å ta en modul uten eksamen, koster det 20 000 kroner per kurs. Dette inkluderer alt, med unntak av oppgaveveiledning og eksamenskostnader.

Husk for å få studiepoeng, må du levere og bestå hjemmeeksamen.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

 • Bachelor i ingeniør- eller realfag eller tilsvarende.
 • Andre naturvitenskapelige og/eller teknologiske bachelorgrader kan vurderes såfremt graden inneholder minst 20 studiepoeng i matematikk og/eller statistikk eller fysikk
 • Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre og dekke språkkravene i engelsk. I tillegg må du ha minst to års relevant arbeidserfaring.

Legg ved karakterutskrift og relevante attester for din søknad til studiet. For å bli tatt opp til deltidsstudiet sender du søknad via EVU søknadsweb.