Computer Science

Master of Science in Computer Science (industrimaster)

Kongsberg - Deltid

Vår industrimaster utvikles og gjennomføres i tett samarbeid med industrien. Du studerer femti prosent og jobber femti prosent med lønn i en relevant bedrift. Bli med å ta reelle problemstillinger inn i klasserommet og fersk kunnskap tilbake til bedriften!

Studieinformasjon

 • Studieretning: Industrimaster
 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Kongsberg
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Søkekode: 7115
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall semester: 6
 • Antall studieplasser: 15

Hva er industrimaster?

Industrimasteren vår utvikles og gjennomføres i nært samarbeid med industrien vi utdanner for. Du vil studere femti prosent og jobbe femti prosent i en relevant bedrift. Bli med å ta reelle problemstillinger inn i klasserommet, og bring ny kunnskap tilbake til bedriften.

Muligheten jeg har fått fra Telenor med industrimaster, er en ekstrem fleksibel løsning. Industrimasteren gir meg muligheten til å tjene penger mens jeg studerer.

Partnerbedrifter

Vi samarbeider med en rekke bedrifter. Disse mottar informasjon om søkerne fra oss og velger om de vil invitere til intervjuer og starte en rekrutteringsprosess. Dersom det blir match mellom kvalifisert student og bedrift, kan studenten starte studier og samtidig jobbe i halv stilling i partnerbedriften fra midten av august og i tre år.

Partnerbedrifter for computer science

Sivilingeniør

Dette studiet kvalifiserer deg for tittelen sivilingeniør.

keyboard_backspace Dette er forskjellen på ingeniør og sivilingeniør

Hvorfor velge computer science?

Masteren gir deg bred kunnskap og spesialistferdigheter innen datateknologi som arbeidslivet har behov for. Du vil lære hvordan datateknologi kan brukes på tvers av bransjer for å skape bedre produkter som kan bidra til å løse store samfunnsutfordringer.

Du får inngående kunnskap om informatikk og programvaresystemer, og kan designe og utvikle digitale løsninger for å bedre samspillet mellom mennesker og teknologi.  

Masteren gir deg kunnskapene og ferdigheten du trenger for å jobbe selvstendig som forsker og problemløser, eller for å samarbeide med industrien gjennom videre forskningsprogrammer.

Hva slags jobb får du?

Etter å ha fullført programmet, er døren åpen for noen av de mest utfordrende og interessante jobbene i bransjen både i Norge og utlandet. Studiet er tilrettelagt etter initiativ og behov i fra bransjen.

Du vil bli en attraktiv kandidat på arbeidsmarkedet. Eksempler på bedrifter i Oslo og Viken som trenger kompetansen er blant annet Mnemonic, Satpos, Semcon og bedrifter i Kongsberg Gruppen.

Mange bedrifter i hele landet søker etter kandidater med master i computer science, så valgmulighetene er mange.

Håkon tar industrimaster i computer science – og tjener penger

Håkon tjener penger og gjør karriere i Telenor mens han studerer. Muligheten får han hos oss gjennom industrimasterprogrammet i computer science.

Kontakt med arbeidslivet

Ingeniørmiljøet på campus Kongsberg har et godt rykte hos industrien og næringslivet. Vi samarbeider med mange store og små teknologibedrifter, deriblant Kongsberg Gruppen som er kåret til en av landets mest attraktive arbeidsgivere for ingeniører.

Studiet har god og nær kontakt med industri og næringsliv i regionen. Dette sikrer relevant undervisning som arbeidslivet faktisk har bruk for.

Vi engasjerer gjesteforelesere med god erfaring fra arbeidslivet og sikrer deg relevant undervisning. Du vil også få caseoppgaver fra næringslivet.

Du vil delta på bedriftsbesøk, Teknologidagene og vi arrangerer karrieredager på campus hvor næringsliv og industri blir inviterte. Her har du en gyllen sjanse til å knytte nye kontakter og vise deg frem for potensielle arbeidsgivere.

Dette lærer du 

Du får inngående kunnskap og forståelse om informatikk og avansert programvareutvikling. Du kan designe og utvikle skalerbare og komplekse programvaresystemer, og sikre at utstyret fungerer som det skal. 

Du vil fokusere på utvikling av datasystemer innen områdene Embedded Systems og cybersikkerhet (Cyber Security) og vil kunne fordype deg innen disse områdene. Du vil også få kunnskap innen big data og kunstig intelligens, og lære å bruke dette i systemene du utvikler. Du kan velge å ta masteren som en generell computer science master eller velge spesialiseringen cybersikkerhet (Cyber Security) eller innebygde systemer (Embedded Systems).

Du vil lære hvordan du kan bruke kunnskapen, forståelsen og problemløsningsevnen din på nye områder innen informatikk og datateknologi. Du vil kunne definere, modellere og analysere komplekse problemer, og gjøre kvalifiserte valg av metoder som skal brukes uavhengig av hverandre.

Du får også ferdighetene og kunnskapen til å jobbe selvstendig som forsker og problemløser. 

Etter gjennomført program, vil du ha et helhetsbilde av ingeniørens rolle i samfunnet, og innsikt i etiske krav og bærekraftig utvikling. Du vil også ha et internasjonalt perspektiv på yrket. 

Videre utdanningsmuligheter

Masterutdanningen gir deg muligheten til å søke doktorgradsstudier ved USN, i Norge og i utlandet. Se oversikt over USNs doktorgradsprogrammer her.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Computer Science i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium. Alle som reiser på utveksling til en partner vi har Erasmus+ avtale med får stipend. Du kan lese mer om dette på lenken under

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

Bachelorgrad i computer science/informatikk eller tilsvarende. Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre. I tillegg må du ha bakgrunn på minimum 25 studiepoeng i matematikk og 5 studiepoeng i statistikk.

Har du en annen bachelorgrad enn Computer Science/informatikk må du i tillegg til matematikk og statistikk ha minimum 80 studiepoeng fordypning fra computer science. 

Du må oppfylle språkkravene i engelsk.

Du må få tilbud om ansettelse ved en av USNs samarbeidspartnere. Dette er høyteknologiske bedrifter som passer inn i industrimasterprogrammet, og det er USN som skaffer bedriftsplasser. Du kan også søke med egen arbeidsplass, men for å få opptak må bedriften du jobber for inngå partneravtale med USN.

Dokumentasjonskrav for opptak til industrimaster

 • Du må laste opp vitnemål og karakterutskrift til søknadsweb (selv om du er student ved USN), slik at vi kan sende dokumentene dine videre til våre samarbeidspartnere før intervjurundene
 • Motivasjonsbrev (på engelsk) lastes opp på søknadsweb
 • Relevante arbeidsattester lastes opp på søknadsweb
 • CV lastes opp på søknadsweb
 • Du må også fylle ut dette nettskjemaet.

Annen viktig informasjon

 • Det er ikke mulig å få betinget opptak til industrimaster dersom du har fullført utdanningen din og likevel mangler fag for å dekke opptakskravene. Du som skal fullføre utdanningen din det vårsemesteret du søker kan få betinget tilbud.
 • Vi har et begrenset antall plasser på industrimasterprogrammet, og det kan bli konkurranse om plassene
 • Søkere uten oppholdstillatelse som gir grunnlag for varig opphold, vil ikke bli innkalt til intervju. Dette er grunnet i at studiet ikke gir visum/Please note that applicants without permanent residence permit will not be considered for an interview, as the industry master doesn't qualify for a visa. 

Vi tilbyr også ordinær master i computer science. Er du interessert i dette fagfeltet, anbefaler vi at du søker på begge.

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg help

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon help

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Kongsberg
På campus
Heltid
Høst 2023