Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Tilrettelegging og studentstøtte Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Studentdemokratiet Campuskontakter Gaveprofessorater Strategi og visjon Biblioteket IT-tenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Krigen i Ukraina Campusene Drammen Kongsberg Notodden Porsgrunn Rauland Ringerike Vestfold Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene Drammen Kongsberg Notodden Porsgrunn Rauland Ringerike Vestfold
en Meny close
Innholdexpand_more

Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling: For statsforvalter, barnehagemyndighet og barnehageeier

Statsforvalter, barnehagemyndighet og barnehageeier har sammen med universiteter og høgskoler ansvar for rammene i regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling. Statsforvalteren er i tillegg gitt et koordinerende ansvar fra Utdanningsdirektoratet for å tilrettelegge for samarbeid med alle landets fylker og regioner.

Barn i lek

Statsforvalteren

Organiseringen av barnehagebasert kompetanseutvikling koordineres i en regional ordning hvor alle statsforvaltere i landet har ansvar for å invitere barnehagefeltet og universitet- og høgskolesektoren til samarbeid om lokal kompetanseutvikling i regionale samarbeidsforum. Samarbeidsforum settes sammen av representanter fra kommunen som barnehagemyndighet, kommunale og private barnehageeiere, universiteter og høyskoler, utdanningsforbundet, fagforbundet og kommunenes sentralforbund. Universitetet i Sørøst-Norge er invitert til samarbeid av Statsforvalteren i Vestfold og Telemark og av Statsforvalteren i Oslo og Viken. Statsforvalteren er sekretariat og leder samarbeidsforum i arbeidet med å utarbeide en langsiktig kompetanseplan forbarnehagesektoren i regionen.

Kommunen som barnehagemyndighet

Barnehagemyndighet har et overordnet ansvar for barnehagene i hver kommune. Det er barnehagemyndighet som fører tilsyn med kvaliteten i kommunale og private barnehager og skal påse at barna får et pedagogisk og trygt barnehagetilbud i tråd med barnehageloven og rammeplanen. Barnehagemyndighet er representert i regionale samarbeidsforum, og har en strategisk viktig rolle i forbindelse med tilsynsansvaret som innebærer kontakt med både kommunale og private barnehager. Barnehagemyndighet kan gjennom kontakten med barnehagene veilede, støtte og oppfordre både kommunale og private barnehager til å delta i kompetanseutviklingstiltak i regi av regionale ordning.

Barnehageeier

Barnehageeiere, kommunale eller private, er en sammensatt gruppe. Det kan være svært varierende hvor mange barnehager en eier har eieransvaret for. På universitetet i Sørøst-Norge er vi i kontakt med barnehageeiere som driver en enkeltstående barnehage, og barnehageeiere som driver over 30 barnehager gjennom et kontor med flere ansatte. Uavhengig av størrelse på virksomheten er det barnehageeier som i henhold til rammeplan for barnehagen har ansvaret for at personalet har god og riktig kompetanse. Barnehageeier skal kartlegge og analysere kompetansebehovet i egen virksomhet og lage en kompetanseplan. Barnehageeier har en viktig rolle som igangsetter av partnerskap med universitet og høgskole og som pådriver i kompetanseutviklingsarbeidet i samarbeid med styrer i hver enkelt barnehage.

Kontakt ved USN

 

 

Ruth Berle, foto

Ruth Berle
Prosjektleder/Fagkoordinator
ruth.berle@usn.no
Telefon: 464 32 988