Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Tilrettelegging og studentstøtte Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Studentdemokratiet Campuskontakter Gaveprofessorater Strategi og visjon Biblioteket IT-tenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Krigen i Ukraina Campusene Drammen Kongsberg Notodden Porsgrunn Rauland Ringerike Vestfold Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene Drammen Kongsberg Notodden Porsgrunn Rauland Ringerike Vestfold
en Meny close
Innholdexpand_more

Idèen vi arbeider etter i regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling

Den regionale ordningen med barnehagebasert kompetanseutvikling arbeider etter ideer som stadig vil være i utvikling, ikke minst fordi vi etter hvert gjør en rekke erfaringer som utfordrer tenkningen. En gjennomgående premiss vil imidlertid være at nettverkene inngår i langvarige partnerskap gjennom langsomme, bærekraftige utviklings- og endringsprosesser. Nedenfor er det listet opp noen stikkord som kan gi en idé om hva som står sentralt i arbeidet per nå, som vi kan kalle de fem F’er.

Barn i lek

Flerstemmighet: ulik kompetanse og kunnskap, ulike arenaer, skape kunnskap sammen, dialog, partnerskap, profesjonsfellesskap, kompleksitet, kollektive prosesser og respekt.

Forstyrre og utfordre: forstyrrende forskjellighet i en felles læringsprosess, stille spørsmål, legge vekt på gjensidighet, tillit og åpenhet, utfordre diskursen for å utvikle gjeldende praksis.

Forskning og fordypning: nysgjerrighet, undersøkende, utforskende, eksperimenterende, forskende tilnærming, systematisk arbeid med pedagogisk dokumentasjon, empirisk materiale, forskning i barnehagen og akademisk forskning.

Forpliktende: gjensidig ansvar, gjensidig forpliktende, kontrakt om partnerskap og samskaping, om kompetanseutvikling, om gjensidig læring.

Forbindelser: Gjennom arbeidet skapes det mulighet for forbindelser på ulike nivå; mellom barnehager, nettverk, barnehageeiere og universitet, mellom barnehagene i et nettverk, mellom ulike nettverk, og mellom ulike barnehager i ulike nettverk. Forbindelsene kan skapes gjennom felles tematikk, gjennom arbeidsmåter, gjennom arenaer for deling, og ofte med lærerteamene ved USN som «forbindelsesagenter». Det handler også om forbindelser i barnehagen; mellom hendelser og aktiviteter, mellom fagområder og lek, mellom mennesker. Kall det gjerne en forbindelsespraksis.

Kontakt ved USN

 

 

Ruth Berle, foto

Ruth Berle
Prosjektleder/Fagkoordinator
ruth.berle@usn.no
Telefon: 464 32 988