Studier Finn studier Videreutdanning Søknad og opptak Studie- og emneplaner Utveksling til utlandet Tilrettelegging og studentstøtte Praksis Vi hjelper deg med studievalget Studiestart Utdanning med lønn Forskning Forskningsgrupper og senter Barnehage, skole og høyere utdanning Friluftsliv, idrett og kroppsøving Helse og velferd Humanistiske fag Kunstnerisk utviklingsarbeid Maritim virksomhet Natur, helse og miljø Naturvitenskap Synsvitenskap Teknologi Tradisjonskunst og praktisk- estetiske fag Økonomi, ledelse og regulering Oppdragsforskning Doktorgradsutdanning Våre ph.d.-utdanninger Ph.d.-handbok Disputaser Doktorkreering Industriforskerskolen i komplekse systemer Forskningsformidling Lørdagsuniversitetet Forskingsdagane Forskningsforedrag på bestilling Forskningstimen Prosjekter Prosjekter finansiert av Forskningsrådet Fremragende sentre EU-finansierte forsknings- og innovasjonsprosjekter Andre prosjekter Internasjonale utdanningsprosjekter Ekspertliste FoUI-eksperter Publisert forskning Om USN Organisering Organisasjonskart Leiinga Styret Råd, utval og ombod Fakultet Studentdemokratiet Campuskontakter Gaveprofessorater Strategi og visjon Biblioteket IT-tenester Brukerveiledninger Kvalitetssystemet Rutiner og arbeidsbeskrivelser Si ifra Regelverk Beredskap og krisehandsaming Krigen i Ukraina Campusene Drammen Kongsberg Notodden Porsgrunn Rauland Ringerike Vestfold Ledige stillinger Kontakt oss Tilsette Presse Toppledelse Ekspertliste Samarbeid med oss Campusene Drammen Kongsberg Notodden Porsgrunn Rauland Ringerike Vestfold
en Meny close
Innholdexpand_more

Samskapingsprosesser i Regional ordning for barnehagebasert kompetanseutvikling som Universitetet i Sørøst-Norge deltar i

Under finner du en oversikt over alle partnerskap som Universitetet i Sørøst-Norge deltar i (har deltatt i) fra 2019. Her er det oversikt over tematikk, barnehage/nettverk, sted og medarbeiderteam fra USN. Ta kontakt med barnehager, nettverk eller lærerteam dersom du er interessert i informasjon eller dialog om tematikk og arbeidsmåter i utviklingsarbeidene. Slik kan forbindelser skapes.

Barn i lek

I Telemark og Vestfold har Statsforvalteren valgt ut et av de tematiske satsningsområdene for utviklingsarbeidene – Et inkluderende miljø for omsorg, lek, læring og danning (2). Dette har gitt retning til nettverkenes tematikk. Alle samskapingsprosessene i fylket er organisert gjennom nettverk.


I Oslo og Viken har ikke Statsforvalteren pekt ut et satsningsområde, her har barnehager og nettverk definert sine utviklingsarbeider utfra alle de fire temaene. Her har også enkeltbarnehager kunnet søk om regionale midler, i tillegg til nettverk av barnehager.

Telemark og Vestfold

Digitale inkluderende barnehager i estetiske prosesser og barns agens

Nettverk: Alle private og kommunale barnehager i Bamble

Medarbeiderteam fra USN: Mailin Alsø, Karete Roksvåg og Søren Rapple

2019-2023

Inkluderende arbeid med lekekloke voksne i barnehagen

Nettverk: Alle private og kommunale barnehager i Drangedal

Medarbeiderteam fra USN: Terje Melaas (Grete Heidi Nesset)

2019-2023

Ledelse av lærende barnehager

Nettverk: Alle private og kommunale barnehager i Færder

Medarbeiderteam fra USN: Sonja Bjørnbak, Igor Kaltzakorta og Jorun Ulvestad

2019-2023

Inkludering, ledelse og veiledning

Nettverk: Alle private og kommunale barnehager i Holmestrand

Medarbeiderteam fra USN: Hege Solheim, Grete Heidi Nesset, Torgeir Sveri, Sesilie Smørholm og Veronika Sørensen

2019-2023

Inkludering, pedagogisk ledelse og medvirkning i verkstedsmetodikk

Nettverk: Alle private og kommunale barnehager i Horten

Medarbeiderteam fra USN: Mari Pettersvold og Sonja Bjørnbak

2019-2023

Barns medvirkning, og likestilling mellom gutter og jenter

Nettverk: Alle private og kommunale barnehager i Kragerø

Medarbeiderteam fra USN: Eli-Karin Yndestad

2019-2023

Inkluderende språkmiljø og estetiske prosesser

Nettverk: Alle private og kommunale barnehager i Larvik

Medarbeiderteam fra USN: Line Sanne. Elisabeth Berle, Hege Elisabeth Rorge Solheim, Live Håberg og Trine Solstad

2019-2023

Inkluderende miljø i arbeid med barns medvirkning, pedagogisk analyse og ledelse

Nettverk: Alle private og kommunale barnehager i Midt-Telemark og Nome

Medarbeiderteam fra USN: Kathrine Brekke, Nina Odegard og Mailin Alsø.

2020-2023

Inkluderende miljø i arbeid med lek, språk og ledelse

Nettverk: Alle private og kommunale barnehager i Porsgrunn

Medarbeiderteam fra USN: Terje Melaas, Maria Heiland, Torgeir Sveri, Mailin Alsø, Læringsmiljøsenteret og Live Håberg

2019-2023

Nettverk: 23 private og kommunale barnehager i Tønsberg

Medarbeiderteam fra USN: Mari Pettersvold, Trine Solstad, Line Sanne, Elisabeth Berle, Live Håberg og Sonja Bjørnbak

2019-2023

Implementering av standard for et likeverdig og tilrettelagt barnehagetilbud i Sandefjord kommune

Nettverk: Alle private og kommunale barnehager i Sandefjord

Medarbeiderteam fra USN: Eli-Karin Yndestad, Læringsmiljøsenteret og Kari Carlsen

2019-2023

Inkluderende barnehager for alle barn, tilrettelegging for barn som trenger ekstra støtte

Nettverk: Alle private og kommunale barnehager i Skien og Siljan

Medarbeiderteam fra USN: Hege Solheim, Sunniva Berg Hansen, Igor Kaltazakorta, Hilde Schau Johannessen, Ingvild Moen, Sonja Bjørnbak og Gry Hjortdal

2019-2023

Inkludering, observasjon, lek og pedagogisk ledelse

Nettverk: Alle private og kommunale barnehager i Tokke, Seljord, Kviteseid, Vinje, Fyresdal og Nissedal

Medarbeiderteam fra USN: Hege Solheim, Terje Melaas og Hilde Schau Johannessen.

2020-2023

Inkluderende miljø i arbeid med estetiske prosesser, observasjon og veiledning

Nettverk: Alle private og kommunale barnehager i Tinn og Hjartdal, og noen av barnehagene i Notodden

Medarbeiderteam fra USN: Evy-Beate Stykke, Kari Carlsen og Mailin Alsø

2020-2023

 

Oslo og Viken

Belysning av egen virksomhet, gjennom eksisterende virksomhet. Der veiledning av ansatte kan bidra til å øke egen læring og videreutvikling av ansatte. Bevist egen posisjon til barnet beste.

Nettverk: Asker kirkelige Fellesråd/Engelsrud barnehage, Holmentoppen barnehage og Østenstad menighetsbarnehage

Medarbeiderteam fra USN: Hanne Lund-Kristensen

2020-2023

Digitalisering

Nettverk: Fus barnehager, Asker og Bærum

Medarbeiderteam fra USN: Anne-Line Bjerknes

2019-2020

Lek og lekemiljø

Nettverk av Espirabarnehager i Askim, Eidsberg og Spydeberg

Medarbeiderteam fra USN: Terje Melaas

2019-2020

Ledelse

Nettverket Skaubu A/S, Bærum og Drammen

Medarbeiderteam fra USN: Marit Bøe

2019-2020

Tett på: Dynamiske rom

Nettverk: Stabekk barnehage, Skogveien barnehage, Plathejordet barnehage, Høvik barnehage, Jarenga barnehage, Bærum
Medarbeiderteam fra USN: Ole Hval, Henriette Stensen, Hege Naper Hansson
2020 – 2021 (Høvik barnehage)
2021 - 2023 (Nettverk Stabekk)

Relasjonskompetanse og ledelse av barn i grupper

Nadderudskogen, Bærum

Relasjonskompetanse og ledelse av barn i grupper

Østerås barnehage, Bærum

Medarbeiderteam fra USN: Trude Iversen

2019-2022

Foreldresamarbeid, mål om å møte alle foresatte og familier på Fornebu med respekt, omsorg og forståelse

Forneburingen Enkeltbarnehage, Bærum

Medarbeiderteam fra USN: Janne Solberg og Rønnaug Sørensen

2020-2022

Barn, kjønn, kropp og seksualitet

Kirkerudbakken Friluftsbarnehage SA, Bærum

Medarbeiderteam fra USN: Rønnaug Sørensen og Jorun Ulvestad

2019-2023

Lek og foreldresamarbeid

Østerås barnehage, Bærum

Medarbeiderteam fra USN: Trude Iversen

2019-2020

Kommunikasjon og språk

Gjettum barnehage, Bærum

Medarbeiderteam fra USN: Live Håberg

2019-2020

Ledelse og pedagogisk dokumentasjon

Det Norske Veritas barnehage, Bærum

Medarbeiderteam fra USN: Marit Bøe

2019-2021

Barns seksualitet og kjønn

Grindaberget barnehage, Bærum

Medarbeiderteam fra USN: Jorun Ulvestad og Rønnaug Sørensen

2019-2020

Hvordan skape gode, inkluderende og dynamiske leke- og læringsmiljøer i Drammensbarnehagene?

Nettverk: 36 kommunale barnehager i Drammen
Medarbeiderteam fra USN: Mari Pettersvold, Jocelyne Von Hof, Torill Sæterstad, Hilde Løvig-Larsen, Hege Naper Hansson (Anne-Lene Kristiansen og Susanne Moen Ouff høst 2020/vår 2021)
2020 – 2021/ 2021 – 2023

Fokus på voksenrollen, og hvordan verdiorienteringen som fremmes i den livskraftige barnehage forankres og gjennomsyrer hvordan de voksne tilrettelegger for de dype og gode møtene mellom barna, mellom barn og voksne, barna og naturen, og barna og kulturen

Klokkergården barnehage, Drammen

Medarbeiderteam fra USN: Hanne Lund-Kristensen og Per-Ingvar Haukeland

2020-2023

Inkludering

Nettverk: 2 barnehager i Gjerdrum

Medarbeiderteam fra USN: Terje Melaas.

2019-2020

Kommunikasjon og språk

Gjerdrum friluftbarnehage, Gjerdrum

Medarbeiderteam fra USN: Live Håberg

2019-2020

Inkludering og sømløst samarbeid om spesialpedagogikk og almennpedagogikk

Nettverk Hole: Løken barnehage, Helgelansdmoen barnehage, Svendsrud Natur- og idrettsbarnehage, Sundvollen Oppvekstsenter barnehage, Sundvollen barnehage, Sollihøgda barnehage, Do-re-mi læringsverkstedet og Tyrifjord barnehage

Medarbeiderteam fra USN: Sonja Bjørnbak, Jocelyne og Søren Rapple

2021/2022

Barnehagens språkmiljø og barns medvirkning

Utsikt1 barnehage, Hurum

Medarbeiderteam fra USN: Live Håberg

2019- 2020

Foreldresamarbeid

Sølvstuffen barnehage, Kongsberg

Medarbeiderteam fra USN: Janne Solberg

2019-2021

Inkluderende fellesskap i barnehagen

Nettverk: Alle private og kommunale barnehager i Lier

Medarbeiderteam fra USN: Sesilie Smørholm, Ingunn Skalstad, Trude Iversen, Torill Sæterstad og Torgeir Sveri

2020-2024

Vold og omsorgssvikt

Akebakken barnehage, Lier

Medarbeiderteam fra USN: Jorun Ulvestad og Rønnaug Sørensen

2019-2020

Kollegautvikling: Hvordan dra lasset sammen – Bli en bedre lagspiller for dine kolleger
  • Inkludere dine kolleger enda mer i hverdagen
  • Se dine kolleger og hvordan de også bidrar
  • Bidra til et arbeidsmiljø med rom for faglig og personlig utvikling.

Holthagen barnehage, Lillestrøm

Medarbeiderteam fra USN: Lina Teier og Torgeir Sveri

2020-2022

Arbeid med å videreutvikle kompetanse og bli mer bevisst på hvordan personalet kan tilrettelegge det fysiske rommet, og personalets psykiske tilstedeværelse, for at barnet får en progresjon

Skogkanten barnehage, Lillestrøm

Medarbeiderteam fra USN: Biljana Fredriksen og Anne Lise Nordbø

2020-2022

Arbeid med å kople eksisterende utviklingsarbeid innen språk, matematikk og IKT

Ønsker å skape helter i praksisfeltet ved å knytte fagområdene sammen og gi barna gode verdier og forståelse for et bærekraftig samfunn.

Nettverk Lørenskog: Benterud barnehage, Berger barnehage, Bårliskogen barnehage, Fjellhamar gård, Kjenn barnehage, Løken barnehage, Rasta barnehage og Vallerud barnehage

Medarbeiderteam fra USN: Anne-Line Bjerknes, Søren Raple og Naturfagssenteret

2020-2023

Ledelse og dokumentasjon

Brårudaasen barnehage, Modum

Medarbeiderteam fra USN: Hanne Lund-Kristensen

2019-2020

Ledelse

Møllenhof barnehage, Nedre Eiker

Medarbeiderteam fra USN: Hanne Lund-Kristensen

2019-2020

Ledelse og pedagogisk dokumentasjon

Skyttelveien barnehage, Nedre Eiker

Medarbeiderteam fra USN: Marit Bøe

2019-2022

Ledelse, lekemiljø og språk

Hoppensprett Brårud barnehage, Nes

Medarbeiderteam fra USN: Live Håberg

2019-2020

Pedagogisk analyse

Læringsverkstedet Slattum, Nittedal

Medarbeiderteam fra USN: Cathrine Frogh

2019-2020

Relasjonskompetanse og inkludering ut fra fem kjernekomponenter
  • Autoritative voksne (relasjonsbygging)
  • Kommunikasjon og perspektivtaking
  • Tidlig innsats
  • Håndtering av utfordrende atferd
  • Organisasjonsutvikling, innovasjon og implementering

Nettverk Ringerike: 11 kommunale barnehager, 12 private barnehager og 3 familiebarnehage,

Medarbeiderteam fra USN: Terje Melaas

2019-2022

Lek og inkludering

Torva Barnehage, Rælingen

Medarbeiderteam fra USN: Hanne Lund-Kristensen

2019-2020

Digitalisering

Hoppensprett Solbakken Aktivitetsbarnehage, Ullensaker

Medarbeiderteam fra USN: Hanne Lund-Kristensen

2019-2020

Å skape psykisk helsefremmende barnehager der alle ansatte innehar kunnskap om barns rettighetsperspektiv, profesjonell relasjonskompetanse, kunnskap om lekens egenverdi og berikede lekemiljøer knyttet til de artsobligatoriske behovene

Nettverk Øvre Eiker: Smellhaugen barnehage, Ormåsen barnehage, Lerberg barnehage, Røren barnehage, Solbakken barnehage, Læringsverkstedet avd. Sundbakken, Læringsverkstedet avd. Rørensletta, Maurtua barnehage, Trollstua barnehage, Stiftelsen Lyngstua, Espira Knerten, Bingen barnehage, Møllefossen barnehage og Røkeberg Kultur- og naturbarnehage

Medarbeiderteam fra USN: Ingunn Skalstad, Live Håberg, Trude Iversen og Eli-Karin Yndestad

2020-2022

 

Samarbeid med andre universiteter og høgskoler

Estetiske prosesser i barnehagen, «vi skapes når vi skaper»

Nettverk: Alle private og kommunale barnehager i Mo

Medarbeiderteam fra USN: Mona Nicolaysen og Kari Carlsen

2021-2023