Eksperter innen folkehelse

Vi har eksperter innen arbeidsmiljø, ernæring, fysisk aktivitet og helse, helsefremmende arbeid, livsmestring, livsstil,og oppvekst.


Arbeid

Arbeidsmiljø

Ernæring

Folkehelsearbeid knyttet til eldre

Folkehelsevitenskap

Fysisk aktivitet og helse

Fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser

Friluftsliv og folkehelse

Helsefremmende arbeid

Kommunikasjon i helsevesenet

Kultur og helse

Livsmestring

  • Kjartan Skogly Kversøy

Livsstil

Mat og helse-didaktikk

Migrasjonshelse

Oppvekst

Personorientert helsearbeid

Psykisk helse

Sansetap

Seksualitet

Sosialt arbeid

Tilhørighet

Trening

Velferdsteknologi

Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.