Eksperter innen folkehelse

Vi har eksperter innen arbeidsmiljø, ernæring, fysisk aktivitet og helse, helsefremmende arbeid, livsmestring, livsstil,og oppvekst.

Arbeid

Arbeidsmiljø

Byfriluftsliv og folkehelse

Ernæring

Folkehelsearbeid knyttet til eldre

Folkehelsevitenskap

Fysisk aktivitet og helse

Fysisk aktivitet og spiseforstyrrelser

Friluftsliv og folkehelse

Helsefremmende arbeid

Hjemmekontor

Kreft og arbeidsliv 

Livsstil

Mat og helse-didaktikk

Migrasjonshelse

Oppvekst

Personorientert helsearbeid

Psykisk helse

Sansetap

Seksualitet

Tilhørighet

Velferdsteknologi