Forskningsgruppen friluftsliv, samfunn og bærekraft

Spikking ved bål. Foto.
Jente klatrer i tre. Foto.
Trening i naturen. Foto.

Friluftsliv er et voksende tverrfaglig felt med stor relevans for samfunnsutviklingen innen flere sektorer. Det tverrfaglige område ivaretar samfunnets behov for kunnskapsbaserte perspektiver og handlinger i forhold til komplekse utfordringer knyttet til friluftslivets plass i samfunnet og som bidrag til sosial-, kulturell-, økologisk- og økonomisk bærekraft. Forskningsgruppens profil er rettet mot friluftsliv som et fenomen i samfunnet og ellers som et kompetansefelt med samfunnsrelevans. Det gjør profilen både praksisnær og arbeidslivsrettet. Gjennomgående er sammenhengen mellom teori og praksis.


Hovedområder og kontaktpersoner

Forskningsgruppes aktivitet er i dag konsentrert omkring fem hovedområder:

 1. Friluftsliv, natur-kultur, læring og pedagogikk. Rettet spesielt mot barnehage og skole. Kontakt: Geir Grimeland/Karianne Jørgensen
 2. Friluftsliv og bruk av natur-kultur inn mot privat, frivillig og offentlig sektor (utenom helse) (for eksempel guiding, natur-kulturbasert reiseliv, entreprenørskap, organisasjonsliv, arbeidsrettet attføring, rehabilitering, integrering). Kontakt: PI Haukeland
 3. Friluftsliv, sikkerhet, HMS og ledelse. Kontakt: Andre Horgen
 4. Samfunnsfaglige, historiske og kulturelle perspektiver på friluftsliv – politikk, forvaltning og sosiologiske perspektiver. Kontakt: Tommy Langseth
 5. Friluftslivsveiledning, håndverksbasert friluftsliv, livskvalitet og folkehelse: Kontakt: PI Haukeland/Sidsel Sæterhaug/Annette Bischoff

Forskningsdisipliner

Som forskningsfelt spenner friluftsliv vidt og lar seg vanskelig avgrense klart. Forskningsfeltet tematiserer spørsmål som er pedagogiske og angår læring og dannelse, ulike praksiser, natur- og kulturforståelser og identitet, men også tiltak og naturkontaktens betydning for forebyggende folkehelse, rehabilitering, HMS og sikkerhetsforvaltning, naturforvaltning, reiseliv og natur- og friluftslivsbaserte næringer og næringsutvikling, samt historiske, sosiale og kulturelle studier i friluftslivet. Vi jobber primært med et mangfold av kvalitative metoder, for eksempel fenomenologi, narrativer, diskursanalyser, felt, system, aksjonsforskning, men vi er også åpne for å anvende mer kvantitative metoder, som spørreundersøkelser og naturvitenskapelige effektstudier.

Samarbeidspartner og nettverk

Miljøet har solide nettverk innen både offentlig og frivillig sektor:

 • Forum for friluftslivfag i høyere utdanning (fagforum for høgskoler og universiteter med friluftslivsfaglig utdanning).
 • FRIFO´s forskningsgruppe – Norsk Friluftslivs fellesorganisasjon
 • Nordisk samarbeid – godt friluftslivsfaglig nettverk gjennom Nordplus og Joint Master i Nordisk Friluftsliv.
 • Årlig møte med Klima og Miljødepartementet oppdatering på friluftslivsforskning og utdanning – dette er sammen med Norsk Friluftsliv, NIH, NMBU, NINA, FL (Friluftsrådenes landsforbund)
 • Fjellforsknettverket. http://fjell-forsk-nett.no/. Styremedlem (2017-2019): PI Haukeland
 • Samarbeid med Politi, Røde Kors og Norske Redningshunder og Den Norske Turistforening både utdanning og utviklingsprosjekt knyttet til sikkerhet og redning.
 • Forbundet KYSTEN, Norsk Maritimt Museum, Norsk Folkemuseum
 • Nettverk for Uterehabilitering

Og vi har/hatt samarbeid med fylkeskommuner, fylkesmannen, regionråd, kommuner, NAV.

Noen sentrale internasjonale nettverk

 • Forskernettverk i Alpene: CIPRA. http://www.cipra.org/en. Professor Dominik Siegrist. University College in Rapperswill, Switzerland
 • EOE, European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning Kari Anne Jørgensen
 • Mountain Research Institute. Scotland.

Utvalg av forskningsprosjekter

Friluftsliv, læring og pedagogikk

 • «Når naturen blir klasserom» - Ph.d.-prosjekt Åsve Murtnes forventes avsluttet i 2019.
 • Prosjektet «Bouldering – negotiation of meaning» samler to del-prosjekter. Del-prosjekt A: Læring i bevegelse – buldring som naturnær bevegelseskultur i skole og utdanning. Del-prosjekt B: Aesthetic experience in Bouldering. Geir Grimeland
 • Erasmus+ , «Go out and learn» Kari Anne Jørgensen, Ingunn Fjørtoft mf.
 • «Barn og natur» prosjekt USN –  kommende samarbeid med Vinje Kommune og UIA.
 • Klokkergården som friluftslivbarnehage: PI Haukeland/Hanne Lund-Kristensen
 • Pedagogiske opplegg på nasjonalparksentre for barn og unge, Karianne Jørgensen

Friluftsliv, livskvalitet og folkehelse

 • Bastøy Landsfengsel, med bruk av friluftsliv og naturen, sammen med Helsefremmende arbeid på HSN. Per Ingvar Haukeland og Erling Krogh
 • Embodiment – between culture and nature.  The embodied experience in nature-based physical activities. Ph.d.-prosjekt Evi Petersen
 • «Tidlig innsats – eldre friskere lengre» - prosjekt HSN – samarbeid med Vinje Kommune.
 • Forskning på Gulltrimmen, bruk av digital teknologi i friluftslivet, PI Haukeland og Tommy Langseth (med masterstudent Vidar Lyrstrand)

Friluftsliv, kultur og håndverk

 • Håndverk og Friluftsliv: hvilken betydning har håndverk for naturopplevelse og livskvalitet for ulike målgrupper (elever, studenter, innvandrere, uføre). Sidsel Sæterhaug og Per Ingvar Haukeland
 • «Båtbruk og kulturhistorie» samarbeids prosjekt med båtlabben på Sjøfartsmuseet - Terje Planke
 • «Linjer mellom tradisjonssamfunnet og friluftslivet og erfaringskontekster. Arbeid og samArbeid» Terje Planke – belyst gjennom treski-produksjon

Friluftsliv og sikkerhet

 • «Sikkerhetsdiskurser i norsk friluftsliv». André Horgen, Ph.d.-avhandling
 • «De første fjellførerne - Et historisk blikk på fjellsport og sikkerhet» Cleng Eikje
 • «Der er handlingen som teller» Kan PreMortem teknikken forbedre beslutningstagning under ferdsel i skredterreng. Ph.d.-prosjekt Frode Hallandvik

Friluftsliv, samfunn og bærekraft

 • Bruk av friluftsliv for å fremme miljøbevissthet. Internasjonalt prosjekt gående (PARCOM), samarbeid med Universitetet i Brno. Per Ingvar Haukeland
 • SAMKUL søknad. Tittelen på søknaden er: Disciplining and/or liberating the moving body: Tensions among technology, society, and nature. I samarbeid med forskningsgruppen Kultur- og idrettspolitikk.  Tommy Langseth i samarbeid med forskningsgruppen «kultur og idrettspolitikk».

Kontaktinformasjon

Øvrige medlemmer​

Vi er åpne for flere medlemmer. Ta kontakt!

Stipendiater