Helsefremming, VR og grønn helse

Ved Senter for helse og teknologi er grunnleggende menneskerett og tilgang til sunne omgivelser og gode helsetjenester en forutsetning for en bærekraftig utvikling og et rettferdig samfunn. Med utgangspunkt i helsefremmende perspektiver forsker vi blant annet på hvordan ulike teknologier kan hjelpe personer til bedre å kontrollere egen helse, det være seg fysisk, mentalt og/eller sosialt.

Illustrasjon VRVR er en av teknologiene vi forsker på. Med «grønn helse» sikter vi her både til å utvikle bærekraftige helsetjenester og å inkludere naturen, også i virtuelle former, i det helsefremmende arbeidet.

  • Hvordan kan nye teknologier bidra til bedre folkehelse?
  • Hvordan redusere sosiale ulikheter innen helse, og legge til rette for selvledelse og sunne valg i hverdagen?
  • Hva er digital helsekompetanse, og hvordan bygge slik kompetanse?
  • Hvordan utvikle digitale løsninger for å tilrettelegge for fysisk aktivitet og helsefremmende opplevelser? Hvordan bruke VR til helsefremmende formål?

Dette er blant de spørsmålene vi stiller i senterets forskning.

keyboard_backspace Finn prosjektene om helsefremming, VR og grønn helse

Les mer om Go Green routes her:

Fagansvarlig

keyboard_backspace Ønsker du å drøfte problemstillinger knyttet til helsefremming, VR og/eller grønn helse, ta kontakt med vår ekspert professor Giovanna Calogiuri.

Øvrige fagpersoner

Nettverk og samarbeidspartnere