Forskergruppe i matematikkdidaktikk

Bilde fra klasserom - lærerstudent som hjelper elever.
Illustrasjonsfoto (Tine Poppe/USN)

Forskergruppen i matematikkdidaktikk består av erfarne forskere med lang erfaring innen forskning og undervisning i matematikk.


Vi forsker på læring og undervisning av matematikk i skole og i høyere utdanning, ut fra ulike perspektiver og målsetninger.

Forskergruppen arbeider strategisk og langsiktig med målsetning om konsolidere og videreutvikle et solid fagmiljø innen matematikkdidaktikk, som er anerkjent nasjonalt og internasjonalt. Gruppen bidrar per i dag med betydelig forskningsbasert kompetanse til lærerutdanning, videreutdanning av lærere og utvikling av praksis i skolene i regionen.

Pågående NFR-finansierte prosjekter

Forskningsområder i matematikkdidaktikk

Sosiokulturell forskning i matematikkdidaktikk
Kontaktperson: Annica Andersson, David Wagner

TRACE-prosjektet «Att spåra matematiklärarutbildningen i praktiken» er en del av dette forskningsområdet.

Forskningsområdet «Sosiokulturell forskning i matematikkdidaktikk» fokuserer på disse aspektene:

 • Human interaction in mathematics education contexts
   
 • Mathematics and language(s), culture(s) and ethnomathematics
   
 • Mathematics and sustainability
   
 • Research within the Socio-Political, as for example power, privilege and politics of mathematics learning, and Critical Mathematics Education
   

 

Bevis og argumentasjon
Kontaktperson: Andrea Hofmann

Forskningsområdet «Bevis og argumentasjon» fokuserer på følgende aspekter:

 • Elevers og læreres arbeid med matematiske resonnementer, argumentasjon og bevis
   
 • Rollene matematiske resonnementer, argumentasjon og bevis spiller i matematikkfaget og i samfunnet
   
 • Representasjoner i matematiske resonnementer, argumentasjon og bevis
   

Matematikkdidaktikk i barnehage og begynneropplæring
Kontaktpersoner: Siv Svendsen, Svanhild Breive

Forskningsområdet «Matematikkdidaktikk i barnehage og begynneropplæring» fokuserer på fire aspekter:

 • Utvikling av matematisk tenkning og handling hos barn i 3-6 års alderen
   
 • Utvikling av matematisk tenkning og handling hos barn på første til fjerde trinn
   
 • Barnehagelæreres orkestrering av lekbaserte matematiske læringsaktiviteter 
   
 • Læreres orkestrering av lekbaserte matematiske læringsaktiviteter i første til fjerde trinn