Forskning på kulturarv i bruk

En gammel tilhenger som innholder gule blomster og gammel elektronikk.
KRITISK FORSKNING: Forskningsgruppen «Kulturarv i bruk» skal levere solid og uavhengig kritisk forsking om ulike sider ved kulturarv i bruk og kulturarvspolitikken.

Kulturarv er et mye brukt ord og fremstilles gjerne som viktig og bra. Hva er egentlig kulturarv?


Hvordan skapes, brukes, forvaltes og virker kulturarv i samtida? Kulturarv og kulturminner er et resultat av samhandlingen mellom mennesker og omgivelser, og mellom mennesker.

Kulturarvforskning er forskning om kulturelle og samfunnsmessige fenomener som virker i samtiden og henter betydning og legitimitet i fortiden.

Forskningen omfatter kulturarvens betydninger, kontekster og konsekvenser i tillegg til forskning på kulturarvens objekter og gjenstander. Denne utvidelsen av kulturarvforskning kommer av kulturarvens nye roller for samfunnsutviklingen, sosialt, kulturelt og økonomisk.

Forskerne har en bred og tverrfaglig tilnærming til studier av kulturarv. Hovedtyngden er fra humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag som historie og kulturhistorie, arkeologi, samfunnsgeografi, kulturvitenskap, sosiologi, sosialantropologi, religionshistorie, filosofi, musikkvitenskap, etnologi, kunsthistorie, språkfag og lignende. Gruppen har også forskere fra geologi, helsefag, økonomifag og lærerutdanningsfag.

Mål og temaer

Forskningsgruppen «Kulturarv i bruk» skal levere solid og uavhengig kritisk forsking om ulike sider ved kulturarv i bruk og kulturarvspolitikken som kan komme feltet og politikken til gode.

Forskningsgruppen vil undersøke spørsmål knyttet til kulturarvens nye roller for samfunnsutviklingen og hvordan kulturarv står i forhold til andre fenomen i samtiden og utfordringene i fremtiden.

Forskningsområdet har to delområder – bruk av kulturarv og kulturarvspolitikk. Spørsmål knyttet til makt og politikk står sentralt, deriblant kulturarvspolitikk som en del av den allmenne kulturpolitikken.

Aktuelle temaer:

 • Kulturarv som fenomen og felt i samfunnet (dets aktører, roller og institusjoner)
 • Kulturarvspolitikk og demokrati
 • Kulturarv, ideologi og nasjonsbygging
 • Verdensarv og lokalsamfunn
 • Industriell kulturarv
 • Kulturlandskap
 • Immateriell kulturarv
 • Kulturarv og integrering
 • Kulturarv og barndom
 • Kulturarv og kjønn
 • Kulturarv, kropp og materialitet
 • Kulturminner, vern og bruk

Samarbeidspartnere og nettverk

Forskerne har et omfattende nasjonalt og internasjonalt forskningsnettverk i pågående forskningsprosjekter, både individuelt og i mindre grupper.

Noen av de større nettverkene er COST Action IS1007 Investigating Cultural Sustainability og nordiske og internasjonale nettverk for kulturpolitikkforskning med tilknyttede tidskrifter. Forskningsgruppen vil samarbeide med den norske undergruppen av Association of critical heritage studies (ACH) hvor NIKU, NTNU og UiB er sentrale deltakere.

Forskerne samarbeider med kulturminneforvaltningen på ulike nivåer, deriblant Telemark fylkeskommune, Riksantikvaren, Norsk Kulturråd, Byantikvaren i Bergen, Norges geologiske undersøkelse, Byantikvaren i Oslo og Vestfold fylkeskommune.

Samarbeidspartnere fra forskningsinstitusjoner og museer i inn- og utland:

 • Universitetet i Linköping
 • Universitetet i Antwerpen
 • NIKU
 • UiO, IAKH
 • Universitetet i Leicester
 • Det norske institutt, Athen
 • UiB, arkeologi
 • Technische Universität Berlin
 • Humboldt Universität Berlin
 • Manchester Metropolitan University
 • Ironbridge Institute, University of Birmingham
 • University of Exeter
 • Eindhoven University of Technology
 • Göteborg University
 • Aarhus Universitet
 • Norges arktiske universitet
 • Telemarksforskning
 • King’s College London
 • Australian National University Canberra
 • University of Leeds
 • Norsk Folkemuseum
 • Norsk Teknisk Museum
 • NTNU, Vitenskapsmuseet
 • Association for Critical Heritage Studies (ACHS)
 • Norsk Industriarbeidermuseum (NIA) og Verdensarvsenteret
 • Telemark Fylkeskommune/DKS Telemark 
 • SaHo as

Forskningsprosjekter

Inger Birkeland. Hydrofeminism and Industrial Heritage: The watery bodies of Rjukan-Notodden World Heritage

Inger Birkeland. The Nature-Culture Interface: Valuing industrial heritage in the Anthropocene  

Steffen Fagernes Johannessen. Rjukan og Notoddens teknisk-industrielle historie som verdensarv. 

Lars Frers. Objektepistemologier mellom fravær og tilstedeværelse. 

Ellen Schrumpf. Changing industrial societies: Leadership and Power Relations. 

Ellen Schrumpf. Foreldreskap og følelser. Et kulturhistorisk prosjekt.  

Ph.d.-prosjekter

Eyvind Bagle. Crystal blocks of coldness: Contrast and similarities of an industry. PhD-prosjektet er knyttet til forskningsprosjektet «The Last Ice Age»/«Den siste istid» i hovedsak finansiert av NFR (FRIHUMSAM 275188).

Audhild Lindheim Kennedy. Den forpliktende gaven. En undersøkelse av utviklingen og implementeringen av en lokal læreplan om verdensarven Rjukan-Notodden. The obligation and the gift. A study of the implementation process of a local curriculum in the World Heritage area of Rjukan - Notodden.  

Guro Nordby. Materialitet I industrien – mennesker, ting og industrisamfunnets gjenstandskultur. Materiality in industrial society: people, things and the industrial society. 

Benjamin John Glyndwr Richards. Devising Heritage: Voices of dissent in post-industrial place. 

Ida Skjelderup. Mot et nytt nasjonalmuseum: en sammenliknende analyse av tilskuerens rolle i Nasjonalmuseets formidlingstekster. Towards a New National Museum in Norway: A Text analytical and comparative Study of the Role and Audience in the Museum’s Dissemination. 

Ingrid Smedstad. Vern og bruk av kulturminner som turistattraksjon og reiselivsmål.  

Anne Gry Sturød. Sustainable tourism: rural entrepreneurship and heritage.

Annette Winkelmann. Graduation celebration in Norway 2018-2022.

Publikasjoner

Birkeland, Inger (2018). «Making sense of the future: Valuing industrial heritage in the Anthropocene». Future Anterior, Special issue: Utopian currents in heritage, edited by Liz Stainforth and Helen Graham, 14(2).

Birkeland, Inger (2018, in press). Heritage and Society. SAS Encyclopedia of Archaeological Sciences, edited by Sandra L. López Varela. Wiley-Blackwell.

Birkeland, Inger, Constanza Parra, Rob Burton and Katriina Siivonen (eds.) (2018). Cultural Sustainability and the Nature-Culture Interface: Livelihoods, Policies, Methodologies. Routledge Series in Culture and Sustainable Development (ISBN 978-11-38-65049-7).

Soini, Katriina and Inger Birkeland (2014). Exploring the scientific discourse of cultural sustainability. Geoforum, vol 51, nr 1 (pp 213–223).

Birkeland, Inger (2014). Kulturelle hjørnesteiner. Teoretiske og didaktiske perspektiver på klimaomstilling. Oslo: Cappelen Damm Akademisk (ISBN 978-82-02-42616-3).

Birkeland, Inger (2008). Cultural Sustainability: Industrialism, Placeless-ness and the Re-animation of Place. Ethics, Place & Environment, vol. 11, nr 3 (pp 283-297).

Frers, Lars (2013). The matter of absence. Cultural Geographies, 20(4), 431-445. doi:10.1177/1474474013477775.

Frers, Lars (2016). Confronting absence : Relation and difference in the affective qualities of heritage sites. In T. S. Guttormsen & G. Swensen (Eds.), Heritage, democracy and the public : Nordic approaches (pp. 285-296). Farnham: Ashgate.

Frers, Lars (2018). Materialität: Wie die Sinne Sinn in Bewegung setzen. In M. Hilgert, K. P. Hofmann, & H. Simon (Eds.), Objektepistemologien (Vol. 59, pp. 55-67). Berlin: Edition Topoi. doi:10.17171/3-59.

Johannessen, S.F. (2005). Auf der suche nach dem verlorenen Staat -  im Indischen Ozean. Co-author in Neveling and Burger: Auf der suche nach dem verlorenen Staat. Multimedia Art Project, Summer-School, Halle/Saale, Germany.

Johannessen, S. F. (2010). From Socialist Uprising to Cultural Genocide: The Emergence of Traditions in Chagossian Struggles for Repatriation. In S. Klien & P. Neveling (Eds.), Tradition Within and Beyond the Framework of Invention: Case Studies from Mascarenes and Japan (Vol. 28/2010, pp. 69-104). Halle (Saale): Zentrum für Interdisziplinäre Regionalstudien Vorderer Orient, Afrika, Asien der Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg.

Johannessen, S. F. (2011). Cleaning for the Dead: the Chagossian Pilgrimage to their Homeland. In S. Evers & M. Kooy (Eds.), Eviction from the Chagos Islands: Displacement and Struggle for Identity Against two World Powers (pp. 183-217). Leiden; Boston: Brill.

Johannessen, S. F., & Jeffery, L. (2011). Reflections on the Life and Art of the Chagossian Painter Clément Siatous. Wasafiri: Indian Oceans, International Contemporary Writing. UK: Routeledge, 26(66), 72-78. 

Johannessen, S. F. (2016). Sacralising the Contested: the Chagossian Diaspora and their First Pilgrimage to the Homeland. PhD dissertation, Martin-Luther-University Halle-Wittenberg.

Johannessen, S. F. (2018). Dis/entangled Hubs: Connectivity and Disconnections in the Chagos Archipelago. In B. Schnepel & E. A. Alpers (Eds.), Connectivity in motion: island hubs in the Indian Ocean (pp. 259-287). New York: Palgrave MacMillan.

Schrumpf, Ellen (2003) Child Labour in the West. I Paula Fass (ed.): Encyclopedia of Children and Childhood: In History and Society. London.  

Schrumpf, Ellen (2006): Byen ved elva. Porsgrunns historie 1840-1920. Porsgrunn.

Schrumpf, Ellen (2007): Barndomshistorie. Oslo, Det Norske Samlaget.  

Schrumpf, Ellen (2009):    History of Child Labor in the Nordic Countries. I Hugh

Hindman (ed.):  The World of Child labor. An Historical and Regional Survey.  M.E. Sharpe. 

Schrumpf, Ellen (2014): Folk og næringer i Telemark på 1800-tallet. I Nils Ivar Agøy og Ellen Schrumpf (red.): Telemarks historie 1814-1905. Bind 2 av Telemarks historie. Bergen.  

Schrumpf, Ellen (2018): Children and Their Stories of World War II. A study of Essays by Norwegian Schoolchildren from 1946. In Reidar Aasgaard, Marcia Bunge and Merethe Roos (ed.): Nordic Childhoods 1700 - 1960. Routledge.  

Sturød, Anne Gry (2019): From coal to cool: Reordering nature in post-Soviet Kyrgyzstan. I Tourist Studies 2019 https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1468797619832317