Institutt for friluftsliv, idrett og kroppsøving

Instituttet favner om fagfeltene friluftsliv, idrett, kroppsøving, samt mat og helse. Vi har fokus på bærekraft, entreprenørskap og arbeidslivsrelevans og jobber aktivt med studieporteføljeutvikling, formidling og forskning innen alle våre fagfelt.

Våre studier

Instituttet har både master og bachelorprogrammer innenfor idrett, friluftsliv og faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag. Vi er også en viktig bidragsyter inn i profesjonsutdanningene; grunnskolelærerutdanning, barnehagelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning. Sammen med våre  partnerinstitusjoner i Sverige og på Island tilbyr vi nordisk master i friluftslivsstudier. Vi tar også imot invekslingsstudenter på:

Noen aktuelle forskergrupper

Publiseringer

keyboard_backspace Oversikt over publiseringer i forskningsdatabasen Cristin