Videreutdanning i bærekraftig ledelse

Honningsvåg - Deltid

Lær om hvordan bærekraft og digitalisering (AI/KI) kan være drivere for endring og verdiskapning i virksomheter.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Honningsvåg
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Kostnader: Studiet finansieres gjennom midler fra HK-dir.
 • Studiepoeng: 7,5
 • Søknadsfrist: Løpende opptak til studiet er fulltegnet
 • Oppstart: Vår 2024
 • Undervisningsspråk: Norsk, Dansk
 • Antall semester: 1
 • Antall studieplasser: 40
Benja Stig Fagerland, prisvinnende førstelektor og forfatter⁣
Benja Stig Fagerland, prisvinnende førstelektor og forfatter⁣
Annita Fjuk er en av foreleserne i bærekraftig ledelse.
Annita Fjuk er en av foreleserne i bærekraftig ledelse.
Benja Fagerland er en av foreleserne i bærekraftig ledelse.
Benja Fagerland er en av foreleserne i bærekraftig ledelse.

Dette studiet er finansiert med midler fra direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) gjennom ordningen «fleksibel og desentralisert utdanning» og vil bli gjennomført med fysiske samlinger i Honningsvåg.

Samlinger

Undervisningsformen vil veksle mellom digitale læringsressurser (f.eks. podkaster, digitale verktøy, video), fysiske samlinger og arbeid i egen virksomhet, nettverk eller region mellom samlingene.

 • 1. samling: 16. og 17. april (fysisk i Honningsvåg)
 • 2. samling: 2. mai (digitalt på Zoom)
 • 3. samling: 28. og 29. mai (fysisk i Honningsvåg)

Studiet har to individuelle arbeidskrav som må være godkjent før eksamen kan avlegges. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen over 72 timer 7.-10. juni.

Hvem passer bærekraftig ledelse for?

Bærekraftsledelse handler i veldig stor grad om evnen til raske omstillinger, å forberede seg på teknologiske nyvinninger som vi vet vil komme, og evnen til å lede i usikkerhet.

Data, kunstig intelligens (KI/AI) og bærekraft er drivkrefter som binder sammen store globale trender. Dette omtales som «the twin transtion», dvs at vi ikke kan skille bærekraft og grønn omstilling fra den digitale omstillingen. Denne type omstilling bidrar til økt konkurransekraft for virksomheter, men utfordrer etablerte praksiser om ledelse.

Studiet henvender seg til ledere i alle bransjer og sektorer; offentlig, privat og frivillig.

Dette lærer du i bærekraftig ledelse

Fokusområder:

 • Sirkulærøkonomien og nye forretningsmodeller
 • Betydningen av data og kunstig intelligens (KI/AI)for bærekraftig verdiskapning
 • Forretningsstrategier som muliggjøre å håndtere usikkerheter og endringer på en smidig måte.
 • Moderne ESG- strategi og rapportering.

Studiet er praksisrettet, og at det skal gi umiddelbar lærings- og forretningsverdi for deltakerne.

Årsstudium i ledelse

Bærekraftig ledelse kan inngå som et valgfritt emne i Årsstudium i ledelse.

Emneplan

En emneplan beskriver det faglige innholdet i emnet og hvilket læringsutbytte du skal ha av å ta nettopp dette emnet. Her finner du også pensumlister og annen informasjon om gjennomføringen.

Lenke til sist publiserte emneplan

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + minimum 2 års ledererfaring (dokumenteres med arbeidsattester).

Dersom du ikke har generell studiekompetanse, kan Realkompetanse vurderes.

Har du utdanning fra et land utenfor Norden må du sende riktig dokumentasjon på dette, samt dokumentere at du dekker språkkrav i norsk og engelsk for å studere i Norge.

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Drammen
På campus
Deltid
Høst 2024