Jus i offentlig sektor

Jus i offentlig sektor

Jus i offentlig sektor gir en oversikt over sentrale juridiske rammer for saksbehandling og hovedprinsippene i den alminnelige forvaltningsrett. Studentene får også en innføring i juridisk metode, arbeidsrett, personopplysningsloven, opplæringsloven, og lov om offentlige anskaffelser.

Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.09.2019
Studiepoeng
15
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor studere jus i offentlig sektor?

Dette studiet gjennomføres i samarbeid med Delta for deres medlemmer, men er  også åpent for andre søkere så langt det er ledige plasser.

Studiet skal gi en grunnleggende forståelse for forvaltningsrett og generelle saksbehandlingsprinsipper. Deltakerne skal få en forståelse for hvordan reglene i de ulike juridiske disipliner emnet består av, kan brukes i praksis. Studiet passer for ansatte i kommunal, fylskeskommunal og statlig sektor.

Dette lærer du 

Studiet er delt inn i følgende temaer innenfor rammen av 15 studiepoeng:

  • Innføring i forvaltningsrett
  • Innføring i arbeidsrett (arbeidsmiljøloven)
  • Innføring i opplæringsloven
  • Innføring i personopplysningsloven
  • Innføring i lov om offentlige anskaffelser
  • Juridisk metode

Undervisningen og øvelsene i studiet vil konsentreres rundt disse punktene og utdypes nærmere i emneplanen. Studiet er laget for administrativt og merkantilt ansatte, primært i kommunal og fylkeskommunal sektor, men er også aktuelt innen privat sektor.

Opptakskrav

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Ringerike

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 1
  • Kostnader Kr. 17.000,- pluss semesteravgift
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student