Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7

Vil du gi barn en god start på skoletiden? Som grunnskolelærer blir du ekspert på begynneropplæring og du bidrar til å ivareta barns nysgjerrighet og lærelyst. Den nye 5-årige grunnskolelærerutdanningen for trinn 1 til 7 gir deg lektorkompetanse.

Søk opptak nå
Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
300
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor bli lærer på barnetrinnet?

Å være lærer er både spennende og givende, og du blir en viktig voksenperson i elevenes skolehverdag. Du vil engasjere deg i hver enkelt elevs faglige, personlige og sosiale utvikling.

Lærerrollen er sammensatt. Gjennom studiet lærer du å organisere og lede læringsprosesser. I tillegg lærer du hvordan man utvikler gode relasjoner til elever og foresatte.

Studiemodeller

Ved HSN har du mulighet til å ta master i følgende fag:

 • Norsk
 • Matematikk
 • Kroppsøving
 • Engelsk
 • Kunst og håndverk
 • Naturfag
 • Samfunnsfag
 • Begynneropplæring
 • Profesjonsretta pedagogikk

Dette lærer du på grunnskolelærerutdanning
for trinn 1 til 7

Utdanningen gir deg mulighet til å bruke varierte og forskningsbaserte undervisningsmetoder som kan bidra til å utvikle skolen som pedagogisk virksomhet. Dette gir deg verktøy og kompetanse til å utføre egne forskningsprosjekter slik at du kan øke elevenes læring og trivsel i skolen.

Utdanningen har fokus på begynneropplæring i alle fag og foregår på to arenaer: Undervisning på høyskolen og praksisopplæring i skolen. Du lærer om hvordan læring skjer, om barn og unges utvikling, og hvordan en lærer kan tilrettelegge for læring i forskjellige fag.

Norsk, matematikk, praksisopplæring og pedagogikk samt elevkunnskap må du ta ved ditt campus. I tillegg kan du velge fag på et annet campus eller på nett, slik at du kan få den fagkombinasjonen du ønsker.

Hva slags jobb får du?

Du vil bli kvalifisert til å undervise på trinn 1 til 7 i grunnskolen. Norge trenger mange flere lærere, og som ferdigutdannet har du et trygt arbeidsmarked i vente.

Lurer du på noe om lærerlønn?

Kontakt med arbeidslivet

Hos oss er teori og praksis helhetlig koblet sammen gjennom studieløpet. Første praksisperiode får du allerede i det første semesteret. 

Vi legger stor vekt på kvalitet i praksisstudiet, og til sammen er du som student ute i praksis i mer enn ett semester. Du vil få god veiledning underveis.

Grunnskolelærerutdanningen ved HSN er en profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning for barne- og ungdomstrinnet. Vi gir deg en god, relevant og fremtidsrettet lærerutdanning sammen med våre partnerskoler. 

- Praksisperioden gir en god forsmak på livet som lærer, og vi angrer i hvert fall ikke, sier disse lærerstudentene.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av grunnskolelærerutdanning trinn 1 til 7 i utlandet.  Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført mastergrad kan studenter med gode karakterer og ambisjoner om en forskerkarriere kunne søke stipendiatstilling og starte på en ph.d.-utdanning. Grunnskolelærerutdanningen kvalifiserer for opptak til to av høgskolens doktorgradsutdanninger; pedagogiske ressurser og læreprosesser og kulturstudier.

Om nett- og samlingsbasert undervisning ved campus Notodden

De nett- og samlingsbaserte lærerutdanningene har en til tre obligatoriske samlinger på Notodden per semester. Antallet samlinger varierer utover i studiet og avhenger av fagvalg.

Den første samlingen er lagt til uke 34. Du møter lærerutdannere fra høgskolen og praksisfeltet og blir kjent med studieprogrammet og fagene, og du får grunnleggende opplæring i digitale verktøy. Du vil møte tverrfaglige arbeidsmetoder gjennom hele studiet.  Samlingene i studiet er sentrale, men også nettundervisningen bygger på aktiv deltakelse og samarbeidende læring i dialog med undervisere og medstudenter i grupper på nett. Nettundervisningen foregår derfor som hovedregel i sanntid.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha:

 • Generell studiekompetanse og
 • Minst snittkarakter 3 i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig)
 • Minst snittkarakter 4 i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå, f.eks. S1)
 • Minst 35 skolepoeng. (Skolepoeng er snittet av alle karakterene på vitnemålet, ganget med 10. Eventuelle tilleggspoeng for språk- eller realfag teller også med i skolepoengene. Merk at alderspoeng og andre tilleggspoeng ikke skal regnes med i skolepoengene.)

Les mer om forkurs for deg som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid – Drammen

 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 10
 • Antall studieplasser 50
 • Søkekode: 222 548
 • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student