Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7

Grunnskolelærerutdanning for trinn 1 til 7

Vil du gi barn en god start på skoletiden? Som grunnskolelærer blir du ekspert på begynneropplæring og du bidrar til å ivareta barns nysgjerrighet og lærelyst. Den nye 5-årige grunnskolelærerutdanningen for trinn 1 til 7 gir deg lektorkompetanse.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
300
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor bli lærer på barnetrinnet?

Å være lærer er både spennende og givende, og du blir en viktig voksenperson i elevenes skolehverdag. Du vil engasjere deg i hver enkelt elevs faglige, personlige og sosiale utvikling.

Lærerrollen er sammensatt. Gjennom studiet lærer du å organisere og lede læringsprosesser. I tillegg lærer du hvordan man utvikler gode relasjoner til elever og foresatte.

Studiemodeller

Ved USN har du mulighet til å ta master i følgende fag:

Antall fag som tilbys avhenger av et tilstrekkelig antall studenter per fag.

Dette lærer du på grunnskolelærerutdanning
for trinn 1 til 7

Utdanningen gir deg mulighet til å bruke varierte og forskningsbaserte undervisningsmetoder som kan bidra til å utvikle skolen som pedagogisk virksomhet. Dette gir deg verktøy og kompetanse til å utføre egne forskningsprosjekter slik at du kan øke elevenes læring og trivsel i skolen.

Utdanningen har fokus på begynneropplæring i alle fag og foregår på to arenaer: Undervisning på universitetet og praksisopplæring i skolen. Du lærer om hvordan læring skjer, om barn og unges utvikling, og hvordan en lærer kan tilrettelegge for læring i forskjellige fag.

Norsk, matematikk, praksisopplæring og pedagogikk samt elevkunnskap må du ta ved ditt campus. I tillegg kan du velge fag på et annet campus eller på nett, slik at du kan få den fagkombinasjonen du ønsker.

Om nett- og samlingsbasert undervisning ved campus Notodden

De nett- og samlingsbaserte lærerutdanningene har obligatoriske samlinger på Notodden. Antallet samlinger varierer utover i studiet og avhenger av fagvalg. Den første samlingen er lagt til uke 35. Du møter lærerutdannere fra Universitetet og fra praksisfeltet som presenterer studieprogrammet og fagene, og du får grunnleggende opplæring i digitale verktøy. Du vil møte tverrfaglige arbeidsmetoder gjennom hele studiet.  Samlingene i studiet er sentrale, men nettundervisningen bygger også på aktiv deltakelse og samarbeidende læring i dialog med undervisere og medstudenter i grupper på nett. Nettundervisningen foregår derfor som hovedregel i sann tid (se oversikt over undervisningsdager for fagene).

Studiet er bygd opp med nettundervisning i fag 1 (norsk høst 2019 og matematikk vår 2020) på mandager eller tirsdager, og i fag 2 (naturfag, samfunnsfag, eller kunst og håndverk) på torsdager eller fredager (se tabell under).  3-4 onsdager per semester er satt av til faglige profesjonstemaer. Profesjonsdager er obligatoriske, og noen av dem legges opp med videobaserte læringsressurser og tilhørende oppdrag, individuelt eller i studentgruppene. Nettundervisningen er tilpasset fagenes egenart når det gjelder krav til tilstedeværelse i sann tid.  Noen fag gjør opptak av all undervisning, andre gjør opptak etter faglige vurderinger.

Du kan også velge å følge nettundervisningen gjennom et lokalt studiesenter i ditt nærområde.  Du bør ta direkte kontakt med senteret.  Se studiesenteret.no

Hva slags jobb får du?

Du vil bli kvalifisert til å undervise på trinn 1 til 7 i grunnskolen. Norge trenger mange flere lærere, og som ferdigutdannet har du et trygt arbeidsmarked i vente.

Lurer du på noe om lærerlønn?

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

 

 

Kontakt med arbeidslivet

Hos oss er teori og praksis helhetlig koblet sammen gjennom studieløpet. Første praksisperiode får du allerede i det første semesteret. 

Vi legger stor vekt på kvalitet i praksisstudiet, og til sammen er du som student ute i praksis i mer enn ett semester. Du vil få god veiledning underveis.

Grunnskolelærerutdanningen ved USN er en profesjonsrettet og forskningsbasert utdanning for barne- og ungdomstrinnet. Vi gir deg en god, relevant og fremtidsrettet lærerutdanning sammen med våre lærerutdanningsskoler.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av grunnskolelærerutdanning trinn 1 til 7 i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Etter fullført mastergrad kan studenter med gode karakterer og ambisjoner om en forskerkarriere kunne søke stipendiatstilling og starte på en ph.d.-utdanning. Grunnskolelærerutdanningen kvalifiserer for opptak til to av universitetets doktorgradsutdanninger; pedagogiske ressurser og læreprosesser og kulturstudier.

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha:

  • Generell studiekompetanse og
  • Minst snittkarakter 3 i norsk (hovedmål, sidemål og muntlig)
  • Minst snittkarakter 4 i matematikk (kan erstattes av bestått fag på høyere nivå, f.eks. S1)
  • Minst 35 skolepoeng. (Skolepoeng er snittet av alle karakterene på vitnemålet, ganget med 10. Eventuelle tilleggspoeng for språk- eller realfag teller også med i skolepoengene. Merk at alderspoeng og andre tilleggspoeng ikke skal regnes med i skolepoengene.)

Les mer om forkurs for deg som ikke oppfyller karakterkravet i matematikk.

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid – Drammen

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 10
  • Antall studieplasser 50
  • Søkekode: 222 548
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student