Digitalisering, innovasjon og ledelse (masteremne)

Digitalisering, innovasjon og ledelse (masteremne)

Sammenhengen mellom egen virksomhet og digitale løsninger vil bli stadig mer sentralt de neste årene. Dette kurset gir deltakerne forståelse for dagens teknologiutvikling, og gjør dem i stand til å møte de muligheter og utfordringer som kommer. Studiet er rettet mot offentlig forvaltning, men kan også søkes av ledere og ansatte i andre sektorer.

Søk opptak nå
Studienivå
Etter- og videreutdanning
Søknadsfrist
15.01.2020
Studiepoeng
15
Oppstart
Vår 2020

Hvorfor Digitalisering, innovasjon og ledelse?

Formålet med studiet er å styrke deltakernes evne til å anvende faglig kunnskap, teori og erfaringer, for å bidra til en bedre organisasjon både for ansatte, ledere og brukere med fokus på digitalisering, innovasjon og ledelse. Det gis eksempler på god og mislykket digitalisering, eksemplene vil være fra alle sektorer, men alltid knyttes opp mot relevans for statlige og kommunale virksomheter.

«Digital teknologi byr på store muligheter for å utvikle nye og bedre tjenester og til å forbedre måloppnåelse og verdiskaping. Det er viktig at ledere setter seg i førersetet og det krever kompetanse. Ledere må vite om hvilke muligheter digital teknologi gir både i dag og i fremtiden. Dette programmet har gitt oss bedre  innsikt i faglige problemstillinger knyttet til digitalisering, innovasjon og ledelse. Vi er nå  bedre i stand til å diskutere ulike problemstillinger på et faglig nivå og kunne realisere gevinster i egen virksomhet. I Sigdal kommune har hele ledergruppa deltatt og vi har valgt tema i eksamensoppgaven som har direkte relevans for vår virksomhet. Vi er veldig fornøyd med opplegget!»

Jostein Harm, Rådmann i Sigdal kommune.

Dette lærer du hos oss

 • Digital transformasjon, digital strategi og endringsledelse
 • Kommunale og statlige virksomheter som innovasjonsarena
 • Teknologiske trender innen forvaltning og teknologi.
 • E-government, digitaliseringens forhold til demokrati og deltakelse
 • E-Helse/Velferdsteknologi
 • Personvern/Sikkerhet/Etikk

Organisering

Studiet gjennomføres med 4 samlinger á 2 dager, totalt 8 undervisningsdager. Hver samling vil være en kombinasjon av forelesninger, studentaktiviteter, muntlige presentasjoner og diskusjoner. Mellom samlingene er det forventet at studentene gjennomfører individuelle- og gruppeoppgaver knyttet til skriftlig gruppeeksamen, samt deltar i diskusjoner og forbereder fremtidige seminarer.

Studiet avsluttes med innlevering av en gruppeoppgave. Det arbeides med oppgaven gjennom hele semesteret. 

Samlinger i 2020

 1. samling: Onsdag 22. og torsdag 23. januar 
 2. samling: Onsdag 12. og torsdag 13. februar 
 3. samling: Onsdag 25. og torsdag 26. mars 
 4. samling: Nettundervisning onsdag 6. mai kl. 0900-1100 med påfølgende veiledning 
 5. samling: Onsdag 3. og torsdag 4. juni 

 Alle dager kl. 09.00-16.00 (bortsett fra 4. samling).
 

Innlevering av prosjektoppgave 31. august.
 

Studiet kan søkes innpasset i Executive Master of Management.

Søknadsfrister og opptak

Kvalifiserte søkere tas opp (uten rangering) fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende. Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht. universitetets regelverk.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student