Årsstudium i norsk

Årsstudium i norsk

Få innsikt i hvordan det norske språket påvirker samfunnet. Norskstudier gjør deg bedre til å kommunisere og store litteraturopplevelser.

Søk opptak nå
Studienivå
Årsstudium
Søknadsfrist
15.04.2018
Studiepoeng
60
Oppstart
Høst 2018

Hvorfor norsk årsstudium?

I studiet får du kunnskaper om både språk og litteratur.

Litteraturteori og litteraturanalyse vil gi deg større leseropplevelser og mulighet til å formidle dette videre til andre.

Språk er helt avgjørende for å kommunisere. Det norske språket er en viktig del av samfunnslivet. Det er viktig å være bevisst på hvordan forskjellige typer språkbruk påvirker de endringer som samfunnet gjennomgår.

I følge vår kandidatundersøkelse fra 2015 har studenter med bakgrunn i språk og historie en begynnerlønn på 479 000,- 

Dette lærer du hos oss

Gjennom årsstudiet i norsk får du økt kjennskap til norsk språk og litteratur, og hvordan disse har påvirket og blitt påvirket av det norske samfunnet gjennom tidene. 

Studier i norsk gir deg kompetanse i kommunikasjon og språk. Gjennom årsstudiet vil du komme i kontakt med emner som ungdomsspråk, filmanalyse, språkhistorie, norsk som andrespråk og dialektvariasjon.

I litteraturdelen leser og analyserer vi romaner, dikt og andre typer tekster. Du får innsikt i sentrale nordiske forfatterskap, ulike litterære sjangere og tekstanalyse.

Det er noen forskjeller i opplegg og fagplan fra studiested til studiested. Du kan lese mer i studieplanene og i fanemenyen under.

Videre utdanningsmuligheter

Forutsatt at du avlegger eksamen i alle emnene i årsstudiet i norsk, kan du senere bygge videre til en full  eller bachelor i Språk og litteratur. Merk at bestått eksamen på en eller flere emner, ikke gir automatisk studieplass på bachelorprogrammet. Dersom du senere ønsker å få en full bachelorgrad, må du søke opptak til bachelorstudiet, og søke innpassing av avlagte eksamener etter at du eventuelt har fått opptak på programmet.

Med bachelorgrad i språk eller Språk og litteratur er du kvalifisert til masterstudier som for eksempel master i norskdidaktikk eller master i kulturstudier.

Slik er studiet

Opptakskrav

Studieinformasjon


Velg campus

Heltid – Bø

Poenggrenser ved forrige opptak

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student