Lærer og elev i gymsal med klatrevegg.

Folkehøgskolepedagogikk

Porsgrunn - Deltid

Jobber du i folkehøgskole og ønsker mer kunnskap om pedagogikk? Har du utdanning på høgskole- eller universitetsnivå, men mangler pedagogikk eller formell undervisningskompetanse? USN tilbyr 30 studiepoeng i folkehøgskolepedagogikk, med mulighet for å søke innpass på Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU).

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Porsgrunn
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 30
 • Kostnader: 38 500,-. Litteratur, studiemateriell, evt. reise og opphold kommer i tillegg. Semesteravgift kommer i tillegg.
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 30
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Studiet er samlings- og nettbasert. De fysiske samlingene er lagt til campus Porsgrunn. I tillegg er det 2-timers webinar spredt ut over året. Mellom samlingene legges det opp til egenstudier og gruppeoppgaver, ved hjelp av USNs læringsplattform Canvas.

Oversikt over webinar og samlinger for studieåret 2024-2025:

Dato

Tid

Sted

Innhold/tema

12.08

12.00-19.00

Porsgrunn

Introduksjon

13.08

8.30-21.00

Porsgrunn

Demokratisk dannelse i praksis

14.08

8.30-14.30

Porsgrunn

Motivasjon, dannelse og læring

18.09

15.00-17.00

Web

Aksjonsforskningsprosjekt

22.10

15.00-17.00

Web

Folkehøgskolens historie

03.12

15.00-17.00

Web

Reisens pedagogikk

08.01

12.00-19.00

Porsgrunn

Bærekrafts didaktikk

09.01

8.30-21.00

Porsgrunn

Kritisk refleksjon

10.01

8.30-15.00

Porsgrunn

Sosialpedagogikk 1

04.02

15.00-17.00

Web

Dannelsesperspektiver i pedagogikken

13.03

15.00-17.00

Web

Lærerrollen i fhs og i allmenn skole 

09.04

15.00-17.00

Web

Læringsteoretiske perspektiver

26.05

12.00-19.00

Porsgrunn

Innleveringsoppgaver framføring

27.05

08.30-22.00

Porsgrunn

Folkehøgskolens identitet og mandat

28.05

08.30-15.00

Porsgrunn

Forberedelse eksamen

30.05-
06.06

 

Web

Skriftlig hjemmeeksamen

16-17.06

 

Web

Muntlig eksamen

Elever og lærer på idrettsbane.
Elever og lærer på idrettsbane. Kopirett: Torkild Groven

Slik er studiet

Studiet gir deg nødvendig forståelse for grunnleggende elementer av rammer og pedagogikk innen både folkehøgskolen og andre skoleslag. Det gir en god innføring i pedagogikk og didaktikk som er spesielt for folkehøgskolene, samtidig som det er relevant og kvalifiserende for arbeid i andre skoleslag.

Studiet Folkehøgskolepedagogikk er delt inn i 2 emner, hver på 15 studiepoeng.

Emne 1 - Folkehøgskolens idégrunnlag, pedagogikk, teori og praksis 

Emnet omhandler forhold som vedrører folkehøgskolens idegrunnlag, pedagogikk, sammenheng mellom teori og praksis, forholdet mellom skolenes verdigrunnlag, praksis og formål. Emnet belyser også relevant dannelsesteori, læringsteori med vekt på mestring, sosialpedagogikk, samt folkehøgskolens historie. 

Emnet avsluttes med muntlig eksamen, som vurderes til bestått / ikke bestått.

Emne 2 - Praktisk arbeid i folkehøgskolen og andre skoleslag 

Fokus på utvikling av kunnskap om ulike skoleslag som komplekse organisasjoner i stadig utvikling. Emnet gir et grunnlag for å kunne planlegge, gjennomføre, vurdere og reflektere over undervisning basert på forsknings- og erfaringsbasert teori. 

Emnet avsluttes med en skriftlig hjemmeoppgave som strekker seg over en uke og vurderes med bokstavkarakterer A-F, der F er ikke bestått.

Studiet organiseres med egenstudier, samlingsbaserte forelesninger, gruppearbeid, studenttilbakemeldinger på hverandres arbeid, praksis, drøftende samtaler og veiledning individuelt og i gruppe.

I løpet av studietiden skal studentene ha 6 uker praksis på egen eller annen folkehøgskole.

Det er obligatorisk oppmøte på samlingene. Mellom hver samling arbeider studentene med arbeidskrav, som vurderes til godkjent / ikke godkjent.

Videre utdanningsmuligheter ved USN

Emnene i studiet Folkehøgskolepedagogikk kan utgjøre første halvdel av Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). Om du ønsker å gjennomføre full PPU, søker du opptak til det våren 2025 (innen 15. april). Ved tildelt studieplass på PPU søker du så om innpassing av emnene i Folkehøgskolepedagogikk (30stp).

Les mer om praktisk pedagogisk utdanning og opptakskrav her (PPU).

Søkere med bachelor i andre fag enn de som omtales i unntaksbestemmelsen (jfr. lenke over), må fullføre en mastergrad for å få godkjent opptak til PPU.

Hva slags jobb kan du få?

Om du fullfører studiet folkehøgskolepedagogikk (30 stp) og resterende emner i Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU), er du kvalifisert for å arbeide som folkehøgskolelærer, samt lærer fra 5. klasse på barnetrinnet til 13. klasse på videregående, hvis du besitter den fagkompetansen som etterspørres på den enkelte skole. For de praktiske og estetiske fagene får du også kompetanse til å undervise i kulturskolen. 

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

For opptak til Folkehøgskolepedagogikk (30stp) kreves :

 • Generell studiekompetanse eller realkompetansevurdering.
 • To år generell arbeidserfaring. Dokumentasjon lastes opp i søknadsweben

Tilleggskrav

 • Søkere må fortrinnsvis være ansatt i folkehøgskole i studietiden. Bekreftelse lastes opp i søknadsweben.

Interesserte som ikke er ansatt i folkehøgskole kan søke, men må i søknaden dokumentere mulighet for praksis i en folkehøgskole. Søkere med stilling i folkehøgskole prioriteres foran søkere uten stilling i folkehøgskole.

Søkere med utdanning tatt utenfor Norden, må dokumentere kunnskaper i norsk og engelsk. 

Kvalifiserte søkere tas opp fortløpende til studiet er fulltegnet. Er det ledige plasser etter søknadsfristens utløp tar vi opp studenter frem til studiestart. Ved oversøking får søkere informasjon om venteliste.