info
Alessia Marzano, veileder og student

Master i karriereveiledning

Drammen - Deltid

Studiet utvikler deg videre i ditt arbeid som karriereveileder for både enkeltpersoner, grupper, organisasjoner og samfunn. Vi gir deg en utdanning hvor praksis, teori og forskning gjensidig får berike hverandre.

 • Søknadsfrist: Utløpt

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Utløpt
 • Søkekode: 6125
 • Antall semester: 8
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 40
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Det er normalt 8 samlingsdager per semester, fordelt på tre samlinger. All undervisning foregår på dagtid. 

Høst 2024
Emne 1: 22/8, 23/8, 14/10, 15/10, 16/10, 18/11, 19/11, 20/11
Emne 3: 27/8, 28/8, 16/10, 17/10, 18/10, 11/11, 12/11, 13/11
Emne 5.0: 22/8, 23/8, 18/9, 19/9, 20/9, 30/10, 31/10, 1/11
Emne 5.1: 29/8, 30/8, 23/9, 24/9, 25/9, 28/10, 29/10, 30/10
Masteroppgaven (MKARV600): 5/9, 6/9, 28/11, 29/11
 

Vår 2025
Emne 2: 8/1, 9/1, 10/1, 5/3, 6/3, 7/3, 29/4, 30/4
Emne 4: 15/1, 16/1, 17/1, 10/3, 11/3, 12/3, 22/4, 23/4
Emne 6: 13/1, 14/1, 3/3, 4/3, 5/3, 23/4, 24/4, 25/4
Masteroppgaven (MKARV600): 3/4, 4/4
 

*med forbehold om endringer inntil timeplanen publiseres medio juni (for høstemner) og medio desember (for våremner).

Hvorfor master i karriereveiledning?

Ønsker du å styrke din håndtering av utfordringer du møter når du arbeider med karriereveiledning? Kanskje du har lyst til å lære om fagbegreper, teorier og bli oppdatert på forskning rundt karriereveiledning? Eller kanskje du ønsker å søke stillinger innenfor karriereveiledning, og har behov for formell kompetanse? Dersom noe av dette er tilfellet, er master i karriereveiledning studiet for deg.

Hos oss får du en utdanning basert på et oppdatert kunnskapsgrunnlag, som vil styrke din kompetanse i videre arbeid med personer, grupper, organisasjoner og samfunn.

Master i karriereveiledning tilbys både hos Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet, og institusjonene samarbeider om å tilby et studium av høy kvalitet.

Hva slags jobb får du?

Med kunnskap og kompetanse i karriereveiledning på masternivå kan du blant annet jobbe med:

 • karriereveiledning i skolen
 • karriereveiledning i voksenopplæringen
 • på karrieresentre
 • i kriminalomsorgen
 • i NAV og tiltaksbransjen
 • i privat sektor

Kontakt med arbeidslivet

De fleste studentene på master i karriereveiledning er i jobb og bringer med seg praksisfeltet inn i undervisningen. I flere av arbeidskravene som skal leveres inn, skal du derfor ta utgangspunkt i egen praksis.

Som student arbeider du både alene og i grupper med medstudenter, og på denne måten blir du også kjent med medstudenter og deres arbeidsplasser.

Dette lærer du under master i karriereveiledning

Utdanningen er erfaringsbasert og yrkesrelatert. Det betyr at vi tar utgangspunkt i dine erfaringer med å utøve, forvalte og utforme karriereveiledning. Vi utfordrer deg til å prøve ut din forståelse i praksis, slik at du kan videreutvikle din kompetanse.

Vi lærer deg begreper, teorier og modeller og oppdaterer deg på nyere forskning innenfor karriereveiledningsfaget. I tillegg vil du lære om akademisk skriving, vitenskapsteori og forskningsmetodikk, som gjør deg i stand til å gjennomføre ditt eget forskningsprosjekt (masteroppgaven) om noe som interesserer deg.

Samarbeidende læringsformer har derfor en sentral plass. Vi forutsetter at du har erfaringer fra ulike funksjoner, stillinger og posisjoner som til sammen utgjør en rik kilde til læring.

Enkeltemner innen karriereveiledning

Flere av emnene som tilbys i denne masteren kan også søkes på som enkeltemner.

Enkeltemner høsten 2024:

 • Emne 5.0 Utdanningsvalg (MKARV500)
 • Emne 5.1 Karriereveiledning i en flerkulturell kontekst (MKARV510).

Masteremner i karriereveiledning - Universitetet i Sørøst-Norge (usn.no)

Enkeltemnene vil åpne for søking 1. juni

Skaff deg internasjonal erfaring

Masterprogrammet i karriereveiledning er ikke tilrettelagt for utveksling i sitt studieløp.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

 • Bachelorgrad eller tilsvarende fra profesjonsutdanninger i helse- og sosialfag eller profesjonsutdanninger for pedagogisk virksomhet i barnehage eller skole.
 • Alternativt annen bachelorgrad eller tilsvarende, som inkluderer minst 80 studiepoeng innenfor pedagogikk, psykologi, veiledning, kommunikasjonsteori eller andre relevante samfunnsfaglige emner. 
 • I tillegg må du ha minst 2 års relevant yrkespraksis. Yrkespraksisen må du har tatt etter fullført bachelorgrad eller tilsvarende.

Har du utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere norsk og engelsk.

Poenggrenser ved forrige opptak: