Karriereveiledning

Master i karriereveiledning

Drammen - Deltid

Studiet utvikler deg videre i ditt arbeid som karriereveileder for både enkeltpersoner, grupper, organisasjoner og samfunn. Vi gir deg en utdanning basert på forskning og profesjonell yrkeskunnskap.

Studieinformasjon

 • Progresjon: Deltid
 • Studiested: Drammen
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Søkekode: 6125
 • Studienivå: Master
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: 15.04.2023 Kl. 23:59
 • Oppstart: Høst 2023
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall semester: 8
 • Antall studieplasser: 20
Legg varsel i kalenderen min

Samlinger

Det er normalt 8 samlingsdager per semester, fordelt på tre samlinger. All undervisning foregår på dagtid. Undervisningen studieåret 2022/2023 er planlagt følgende dager*:

HØST 2022
MKARV440 (1. semester) - 23/8, 24/8, 19/10, 20/10, 21/10, 16/11, 17/11 og 18/11.
MKARV430 (3. semester) -18/8, 19/8, 19/9, 20/9, 21/9, 2/11, 3/11 og 4/11.
MKARV500 (5. semester valgfag) - 1/9, 2/9, 28/9, 29/9, 30/9, 9/11, 10/11 og 11/11.
MKARV510 (5. semester valgfag) - 30/8, 31/8, 28/9, 29/9, 30/9, 9/11, 10/11 og 11/11.
MKARV600 (masteroppgaven - 7. semester) - 25/8, 26/8, 1/12 og 2/12.

VÅR 2023
MKARV420 (2. semester) - 25/1, 26/1, 27/1, 8/3, 9/3, 10/3, 19/4 og 20/4.
MKARV410 (4. semester) - 11/1, 12/1, 13/1, 6/3, 7/3, 8/3, 26/4 og 27/4.
MKARV450 (6. semester) - 9/1, 10/1, 13/3, 14/3, 15/3, 24/4, 25/4 og 26/4.
MKARV600 (masteroppgaven - 8.semester) - 29/3 og 30/3.

*med forbehold om endringer inntil timeplanen publiseres medio juni (for høstemner) og medio desember (for våremner).

Hvorfor master i karriereveiledning?

Ønsker du å utvikle din kompetanse slik at du bedre kan håndtere utfordringer du møter i jobben? Kanskje har du lyst til å lære nye fagbegreper og teorier rundt karriereveiledning? Eller kanskje du bare vil utfordre deg selv ved å videreutvikle dine eksisterende metoder for veiledning? Om det er tilfellet, er master i karriereveiledning studiet for deg.

Hos oss får du en utdanning basert på forskning og profesjonell yrkeskunnskap som du kan ta med videre i ditt arbeid med personer, grupper, organisasjoner og samfunn.

Universitetet i Sørøst-Norge og Høgskolen i Innlandet samarbeider om masterprogrammet. Masterstudiet vil bli tilrettelagt for deltid og kan kombineres med jobb.

Hva slags jobb får du?

Er du karriereveileder eller ønsker du å bli det? Med kunnskap og kompetanse i karriereveiledning på masternivå kan du jobbe i skolen, med voksenopplæring, i kriminalomsorgen, ved NAV, på karrieresentre eller i attføringsbransjen.

Kontakt med arbeidslivet

De fleste studentene på master i karriereveiledning er i jobb og bringer med seg praksisfeltet inn i undervisningen. I flere av arbeidskravene som skal leveres inn, skal du derfor ta utgangspunkt i egen praksis. Oppgavene løses ofte i grupper, både muntlig og skriftlig. På denne måten blir man også kjent med medstudentene og deres arbeidsplasser.

Dette lærer du med master i karriereveiledning

Utdanningen er erfaringsbasert og yrkesrelatert. Det betyr at vi tar utgangspunkt i dine erfaringer med å utøve, forvalte og utforme karriereveiledning. Vi utfordrer deg til å prøve ut din forståelse i praksis slik at du kan videreutvikle din kompetanse.

Vi lærer deg begreper, teorier og modeller fra vitenskapelige disipliner og profesjonell yrkeskunnskap.

Samarbeidende læringsformer har derfor en sentral plass. Vi forutsetter at du har erfaringer fra ulike funksjoner og posisjoner som til sammen utgjør en rik kilde til læring.

Enkeltemner innen karriereveiledning

Flere av emnene som tilbys i denne masteren kan også søkes på som enkeltemner.

Skaff deg internasjonal erfaring

Masterprogrammet i karriereveiledning er ikke tilrettelagt for utveksling i sitt studieløp.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2023 høst

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende fra profesjonsutdanninger i helse- og sosialfag eller profesjonsutdanninger for pedagogisk virksomhet i barnehage eller skole. Alternativt, annen bachelorgrad eller tilsvarende, som inkluderer minst 80 studiepoeng innenfor pedagogikk, psykologi, veiledning, kommunikasjonsteori eller andre relevante samfunnsfaglige emner. Du må ha et karaktersnitt på minst C eller bedre.

I tillegg må du ha minst 2 års relevant yrkespraksis.

Har du utdanning fra land utenfor Norden, må du dokumentere norsk og engelsk.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Legg varsel i kalenderen min