Pedagogisk veiledning

Drammen - Deltid

Et studium for deg som vil lære mer om veiledning som arena for læring og utvikling i utdanning og i profesjon.

 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
Ledig plass, søk nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Drammen
 • Studienivå: Videreutdanning
 • Progresjon: Deltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 15+15
 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
 • Søkekode: 6351
 • Antall semester: 2
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 36
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Dette er pedagogisk veiledning

Studiet gir en grunnleggende praktisk og teoretisk innføring i pedagogisk veiledning som tilnærming til læring individuelt, i grupper og i utviklingsprosesser i organisasjoner.

Studieopplegg og undervisning

Studiet består av to emner à 15 studiepoeng. Hvert emne omfatter tre samlinger à to dager og arbeid i grupper i mellomperiodene. 

Samlingsdatoer høstsemesteret 2024: 

 • Samling 1: uke 35 - 28. og 29. august (onsdag og torsdag)
 • Samling 2: uke 39 - 25. og 26. september (onsdag og torsdag)
 • Samling 3: uke 45 - 6. og 7. november (onsdag og torsdag)

Målgruppe

Målgruppen for studiet er lærere (barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående opplæring) som ønsker å arbeide som veiledere for studenter. Studiet er også ideelt for de som vil arbeide som mentorer for nyutdannede lærere og prosessveiledere i skole og barnehage.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Søkere må ha godkjent lærerutdanning som førskolelærer, barnehagelærer, grunnskolelærer, eller lærer i videregående opplæring.

Søkere med godkjent lærerutdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Poenggrenser ved forrige opptak:

Flere av våre tilsvarende studietilbud

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Porsgrunn
Samlingsbasert
Deltid
Høst 2024