UNG-ordningen er et tilbud til faglig sterke elever som har relevante programfag fra videregående skole med karakteren 5 eller 6. Du kan som UNG-student ta emner i høyere utdanning samtidig som du er elev i videregående skole.


keyboard_backspace Forelesninger, timeplan og eksamen

keyboard_backspace Emner

keyboard_backspace Søknad

keyboard_backspace Er Ung-ordningen gratis?

keyboard_backspace Dokumentasjon for bestått emne

keyboard_backspace Kontakt

UNG-ordningen er etablert ved flere av landets universiteter, og er aktuell for elever i videregående skole som ønsker faglige utfordringer på høyere nivå. UNG-studenter gis mulighet til å følge forelesningene ved USN og delta i undervisning og eksamen sammen med de ordinære studentene på universitetet. UNG-ordningen er for deg som allerede har relevant programfag på videregående skole med høyeste eller nest høyeste karakter, og som ønsker faglige utfordringer innenfor fagområdet. Elevene søker om opptak i samarbeid med sin videregående skole, som må anbefale søknaden i eget skjema.

Emner som går i vårsemesteret kan søkes fra 1. november, med søknadsfrist 1. desember. Dato for når vi åpner for søking til høstsemesteret vil komme når det nærmer seg.

UNG-studenter som består eksamen får karakterutskrift fra universitetet etter å ha oppnådd generell studiekompetanse. For enkelte emner er det også krav om spesielle programfag.

Forelesninger, timeplan og eksamen

UNG-studenter deltar på forelesninger, obligatoriske innleveringer og eksamen på lik linje med de ordinære studentene ved USN.

Emner i høstsemesteret 2022

Emnenavn Campus Kompetansekrav Merknad Kontaktperson

Matematikk og fysikk ROMF1013

Kongsberg Programfag matematikk R1 Emnet tilhører studieprogrammet bachelor i optometri Mari Enger Mjåland
Generell anatomi, fysiologi og biokjemi OBIO10212 Kongsberg Programfag biologi 1 Emnet tilhører studieprogrammet bachelor i optometri Mari Enger Mjåland
Programmering for beregning IB1020 Nett og samling på campus Kongsberg Programfag matematikk R1 + R2 IB1020 er felles for alle ingeniørutdanningene og er et anbefalt forkunnskapskrav før emnet IB1030 Matematikk 1 Vår 2023. Les informasjon om krav til PC. Sølvi Skaar Eriksen
Programmering for beregning IB1020 Nett og samling på campus Porsgrunn Programfag matematikk R1 + R2 IB1020 er felles for alle ingeniørutdanningene og er et anbefalt forkunnskapskrav før emnet IB1030 Matematikk 1 Vår 2023. Les informasjon om krav til PC. Dina Lundgren Kleiva
Programmering for beregning IB1020 Nett og samling på campus Vestfold Programfag matematikk R1 + R2 IB1020 er felles for alle ingeniørutdanningene og er et anbefalt forkunnskapskrav før emnet IB1030 Matematikk 1 Vår 2023. Les informasjon om krav til PC. Anders Sundsdal
Innføring i sosiologi SO-FAG1000 Vestfold Programfag Vg3 Sosiologi og sosialantropologi Emnet tilhører studieprogrammet bachelor i sosiologi Guro Kristine Gjein Olborg

 

Emner vår 2023

(tabellen vil kompletteres ila. høsten 2022)

Emnenavn Campus Kompetansekrav Merknad Kontaktperson
Matematikk 1 IB1030 Kongsberg Programfag matematikk R1+R2. Det er anbefalt forkunnskapskrav tilsvarende emnet IB1020 Programmering for beregning. Se også informasjon om krav til PC og pensum. Emnet IB1030 er felles for alle ingeniørutdanningene. Sølvi Skaar Eriksen
Matematikk 1 IB1030 Porsgrunn Programfag matematikk R1+R2. Det er anbefalt forkunnskapskrav tilsvarende emnet IB1020 Programmering for beregning. Se også informasjon om krav til PC og pensum. Emnet IB1030 er felles for alle ingeniørutdanningene. Dina Lundgren Kleiva
Matematikk 1 IB1030 Vestfold Programfag matematikk R1+R2. Det er anbefalt forkunnskapskrav tilsvarende emnet IB1020 Programmering for beregning. Se også informasjon om krav til PC og pensum. Emnet IB1030 er felles for alle ingeniørutdanningene. Anders Sundsdal
Klima, energi og miljø 4006 Nett Nett Ett av følgende programfag fra Vg2: matematikk, fysikk, kjemi, biologi, geofag, informasjonsfag, teknologi og forskningslære, Vg3 naturbruk. Emnet tilhører studieprogrammet bachelor i natur- og miljøforvaltning Hanna Elsa Wistedt

 

Gjør deg kjent med emnebeskrivelsen

Du må gjøre deg kjent med emnebeskrivelsen for emnet du søker opptak til.

 

Kompetansekrav/opptakskrav

Du må ha fullført relevant kompetansekrav fra videregående skole. Det vil si at du må ha bestått relevante programfag for emnet du vil søke på, og ha oppnådd karakteren 5 eller 6.

Videregående skole må bekrefte at du har fullført relevant kompetansekrav med karakteren 5 eller 6, og anbefale at du får opptak på emnet. Skolen benytter eget skjema for å gi denne bekreftelsen, se avsnittet "Søknad om opptak".

Søknad om opptak

Du som elev må

Registrer søknad i søknadsweb

Husk:

  • Innlogging med bankID
  • Velg søknadsalternativet: UNG-ordning
  • Registrer personalia
  • Laste opp til nettsøknaden skjema for søknad om UNG-ordning (skjemaet må være utfylt og signert av din videregående skole)

 Din videregående skole skal

  1. Fylle ut Skjema for søknad om UNG-ordning (.pdf)
  2. Skrive ut skjemaet på papir
  3. Signere
  4. Levere skjemaet videre til deg (eleven) som selv søker opptak og laster skjemaet til nettsøknad

Søknadsfrister

  • 1. juni er søknadsfrist for emner som foreleses i høstsemesteret
  • 1. desember er søknadsfrist for emner som foreleses i vårsemesteret

Du kan ikke søke på emner som er lenger frem i tid enn neste semester - for eksempel kan du høstsemesteret 2022 søke på emner som tilbys vårsemesteret 2023, men ikke lengre frem enn det.

Svar på søknad

Svar på søknad om opptak til emner i høstsemesteret kan forventes ca. 1. august.

Svar på søknad om opptak til emner i vårsemesteret kan forventes ca. 20. desember.

Du mottar en SMS med beskjed om å logge deg inn på nettsøknaden når svaret er klart.  Dersom du får tilbud om opptak til emnet, må du svare Ja eller Nei via nettsøknaden. Din videregående skole mottar e-post med informasjon direkte.

Er Ung-ordningen gratis?

UNG-studenter er fritatt fra semesteravgift og avgift for eksamensoppmelding.

Du må selv betale for pensumbøker.  Til enkelte emner kan det være obligatorisk å ha egen PC med rettigheter til å installere nærmere beskrevet programvare, se avsnitt om Pensumbøker og PC.

UNG-studenter får ikke status som student eller tilhørighet til studentsamskipnadens velferdstilbud.

Pensumbøker og PC

Du må selv betale for pensumbøkene til emnet.  Til emnene IB1020 og IB1030 er det nødvendig med  egen PC med rettigheter til å installere programvaren Python (gratis programvare fra USN).

Dokumentasjon for bestått emne

Bestått eksamen i emnet dokumenteres med karakterutskrift fra USN.  For å få karakterutskrift må du først legge frem vitnemål fra videregående skole som viser at du har oppnådd generell studiekompetanse, og eventuelle tilleggskrav som gjelder for opptak til studieprogrammet emnet tilhører. Eksempelvis må UNG-studenter som tar emnet Matematikk 1 fremvise vitnemål som viser generell studiekompetanse med programfagene R1+R2 og Fysikk 1, da dette er opptakskravene til ingeniørutdanningen.

Kontakt

Spørsmål om de ulike emnene kan rettes til studieveileder, har du spørsmål om opptak kan du sende e-post til UNG@usn.no. Seksjon for opptak kan også kontaktes i telefontiden 10:00 og 12:30 fra mandag til torsdag 31 00 80 00.