UNG-ordningen er et tilbud til faglig sterke elever som har relevante programfag fra videregående skole med karakteren 5 eller 6. Du kan som UNG-student ta emner i høyere utdanning samtidig som du er elev i videregående skole.


keyboard_backspace Forelesninger, timeplan og eksamen

keyboard_backspace Emner

keyboard_backspace Søknad

keyboard_backspace Er Ung-ordningen gratis?

keyboard_backspace Dokumentasjon for bestått emne

keyboard_backspace Kontakt

UNG-ordningen er etablert ved flere av landets universiteter, og er aktuell for elever i videregående skole som ønsker faglige utfordringer på høyere nivå. UNG-studenter gis mulighet til å følge forelesningene ved USN og delta i undervisning og eksamen sammen med de ordinære studentene på universitetet. UNG-ordningen er for deg som allerede har relevant programfag på videregående skole med høyeste eller nest høyeste karakter, og som ønsker faglige utfordringer innenfor fagområdet. Elevene søker om opptak i samarbeid med sin videregående skole, som må anbefale søknaden i eget skjema. Man kan søke fra og med 1. november med frist 1. desember for emner i vårsemesteret, og datoer for søking til høstsemesteret vil komme når disse nærmer seg.

UNG-studenter som består eksamen får karakterutskrift fra universitetet etter å ha oppnådd generell studiekompetanse. For enkelte emner er det også krav om spesielle programfag.

Forelesninger, timeplan og eksamen

UNG-studenter deltar på forelesninger, obligatoriske innleveringer og eksamen på lik linje med de ordinære studentene ved USN.

Emner i høstsemesteret 2021

Emnenavn

Campus

Kompetanse-krav

Merknad

Studieveileder

Innføring i sosiologi SO-fag1000

Vestfold

Programfag  fra Vg2 i sosiologi/sosiologi og sosialantropologi

Emnet tilhører studieprogrammet bachelor i sosiologi.

Guro Kristine Gjein Olborg

Programmering for beregning IB1020

Vestfold + nett

Programfag matematikk R1+R2

Emnet IB102 er felles for alle ingeniørutdanningene og er et anbefalt forkunnskapskrav før emnet IB1030 Matematikk 1.Se også informasjon om krav til PC og pensum.

Anders Sundsdal

Programmering for beregning IB1020

Kongsberg + Nett

Programfag matematikk R1+R2

Emnet IB102 er felles for alle ingeniørutdanningene og er et anbefalt forkunnskapskrav før emnet IB1030 Matematikk 1. Se også informasjon om krav til PC og pensum.

Sølvi Skaar Eriksen

Programmering for beregning IB1020

Porsgrunn + Nett

Programfag matematikk R1+R2

Emnet IB102 er felles for alle ingeniørutdanningene og er et anbefalt forkunnskapskrav før emnet IB1030 Matematikk 1. Se også informasjon om krav til PC og pensum.

Dina Lundgren Kleiva

Emner i vårsemesteret 2022

Emnenavn

Campus

Kompetanse-krav

Merknad

Studieveileder

Klima, energi og miljø 4006

Ett av følgende programfag fra Vg2: matematikk, fysikk, kjemi, biologi, geofag, informasjonsteknologi, teknologi og forskningslære, Vg3 naturbruk.

Emnet tilhører studieprogrammet bachelor i natur- og miljøforvaltning.

Hanna Elsa Wistedt

Klima, energi og miljø 4006N

Nett

Ett av følgende programfag fra Vg2: matematikk, fysikk, kjemi, biologi, geofag, informasjonsteknologi, teknologi og forskningslære, Vg3 naturbruk.

Emnet tilhører studieprogrammet bachelor i natur- og miljøforvaltning.

Hanna Elsa Wistedt

Matematikk 1 IB1030

Vestfold

Programfag matematikk R1+R2. Det er anbefalt forkunnskapskrav tilsvarende emnet IB1020 Programmering for beregning. Se også informasjon om krav til PC og pensum.

Emnet IB1030 er felles for alle ingeniørutdanningene.

Anders Sundsdal

Matematikk 1 IB1030

Kongsberg

Programfag matematikk R1+R2. Det er anbefalt forkunnskapskrav tilsvarende emnet IB1020 Programmering for beregning. Se også informasjon om krav til PC og pensum.

Emnet IB1030 er felles for alle ingeniørutdanningene.

Sølvi Skaar Eriksen

Matematikk 1 IB1030

Porsgrunn

Programfag matematikk R1+R2. Det er anbefalt forkunnskapskrav tilsvarende emnet IB1020 Programmering for beregning. Se også informasjon om krav til PC og pensum.

Emnet IB1030 er felles for alle ingeniørutdanningene.

Dina Lundgren Kleiva

Gjør deg kjent med emnebeskrivelsen

Du må gjøre deg kjent med emnebeskrivelsen for emnet du søker opptak til.

 

Kompetansekrav/opptakskrav

Du må ha fullført relevant kompetansekrav fra videregående skole. Det vil si at du må ha bestått relevante programfag for emnet du vil søke på, og ha oppnådd karakteren 5 eller 6.

Videregående skole må bekrefte at du har fullført relevant kompetansekrav med karakteren 5 eller 6, og anbefale at du får opptak på emnet. Skolen benytter eget skjema for å gi denne bekreftelsen, se avsnittet "Søknad om opptak".

Søknad om opptak

Du som elev må

Registrer søknad i søknadsweb

Husk:

  • Innlogging med bankID
  • Velg søknadsalternativet: UNG-ordning
  • Registrer personalia
  • Laste opp til nettsøknaden skjema for søknad om UNG-ordning (skjemaet må være utfylt og signert av din videregående skole)

 Din videregående skole skal

  1. Fylle ut Skjema for søknad om UNG-ordning (.pdf)
  2. Skrive ut skjemaet på papir
  3. Signere
  4. Levere skjemaet videre til deg (eleven) som selv søker opptak og laster skjemaet til nettsøknad

Søknadsfrister

  • 1. juli er søknadsfrist for emner som foreleses i høstsemesteret
  • 1. desember er søknadsfrist for emner som foreleses i vårsemesteret

Svar på søknad

Svar på søknad om opptak til emner i høstsemesteret kan forventes ca. 1. august.

Svar på søknad om opptak til emner i vårsemesteret kan forventes ca. 20. desember.

Du mottar en SMS med beskjed om å logge deg inn på nettsøknaden når svaret er klart.  Dersom du får tilbud om opptak til emnet, må du svare Ja eller Nei via nettsøknaden. Din videregående skole mottar e-post med informasjon direkte.

Er Ung-ordningen gratis?

UNG-studenter er fritatt fra semesteravgift og avgift for eksamensoppmelding.

Du må selv betale for pensumbøker.  Til enkelte emner kan det være obligatorisk å ha egen PC med rettigheter til å installere nærmere beskrevet programvare, se avsnitt om Pensumbøker og PC.

UNG-studenter får ikke status som student eller tilhørighet til studentsamskipnadens velferdstilbud.

Pensumbøker og PC

Du må selv betale for pensumbøkene til emnet.  Til emnene IB1020 og IB1030 er det nødvendig med  egen PC med rettigheter til å installere programvaren Python (gratis programvare fra USN).

Dokumentasjon for bestått emne

Bestått eksamen i emnet dokumenteres med karakterutskrift fra USN.  For å få karakterutskrift må du først legge frem vitnemål fra videregående skole som viser at du har oppnådd generell studiekompetanse, og eventuelle tilleggskrav som gjelder for opptak til studieprogrammet emnet tilhører. Eksempelvis må UNG-studenter som tar emnet Matematikk 1 fremvise vitnemål som viser generell studiekompetanse med programfagene R1+R2 og Fysikk 1, da dette er opptakskravene til ingeniørutdanningen.

Kontakt

Spørsmål om de ulike emnene kan rettes til studieveileder, har du spørsmål om opptak kan du sende e-post til UNG@usn.no. Seksjon for opptak kan også kontaktes i telefontiden 10:00 og 12:30 fra mandag til torsdag 31 00 80 00.