Forskning innen økonomi, ledelse og regulering

Forskningen er sentrert rundt følgende tema:

  • Strategi og markedsføring
  • Innovasjon og ledelse
  • Økonomisk analyse
  • Kulturarv og reiseliv
  • Reguleringer og institusjonsutvikling

I vårt ph.d.-studium Marketing Management balanseres teoretiske relevans med praktiske tilnærming til samfunnets behov. I en verden i stadig raskere endring skal vår forskerutdanningen gi kompetanse som er strategisk viktig for både private bedrifter, offentlige institusjoner og frivillige organisasjoner. 

Forskningsgrupper: