Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap

47

Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap

Instituttets studietilbud Ansatte ved instituttet

Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap holder til på Krona i Kongsberg og Papirbredden i Drammen. Instituttet har ca. 40 ansatte og det er om lag 800 studenter.

Studietilbud

Instituttet tilbyr disse studiene ved USN Handelshøyskolen i Drammen:

Studieveileder: Marit Laugerud

Og følgende studietilbud ved USN Handelshøyskolen i Kongsberg:

Studieveileder: Mathilde K. Volle

Det tilbys også en spesialisering innen industriell økonomi på master i økonomi og ledelse (siviløkonom). 

Instituttet tilbyr følgende deltidsstudium:

Forskning og faglig utviklingsarbeid

Forskningen ved instituttet er fokusert rundt USN Handelshøyskolens forskergrupper:

Instituttet har stor kontaktflate mot offentlig, privat og frivillig sektor, noe som gjenspeiler seg i praksisnære bachelor- og masteroppgaver for studentene.

Fagmiljøet bidrar med relevant kunnskap og forskning til næringsliv, offentlig virksomhet og organisasjoner.

Oversikt over instituttets publiseringer i Cristin.