Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap

47

Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap

Ansatte ved instituttet

Institutt for industriell økonomi, strategi og statsvitenskap holder til på Krona i Kongsberg og Papirbredden i Drammen. Instituttet har ca. 40 ansatte og det er om lag 800 studenter.

Studietilbud

Instituttet tilbyr disse studiene ved USN Handelshøyskolen i Drammen:

Studieveileder: Marit Laugerud

Og følgende studietilbud ved USN Handelshøyskolen i Kongsberg:

Studieveileder: Mathilde K. Volle

Instituttet tilbyr følgende deltidsstudier:

Forskning og faglig utviklingsarbeid

Forskningen ved instituttet er fokusert rundt USN Handelshøyskolens forskergrupper:

Instituttet har stor kontaktflate mot offentlig, privat og frivillig sektor, noe som gjenspeiler seg i praksisnære bachelor- og masteroppgaver for studentene.

Fagmiljøet bidrar med relevant kunnskap og forskning til næringsliv, offentlig virksomhet og organisasjoner.

Oversikt over instituttets publiseringer i Cristin.