Executive Master of Management

Executive Master of Management

Dette er en fleksibel lederutdanning på deltid som består av ulike faglige emner som du selv setter sammen til din egen mastergrad. For å oppnå graden Executive Master of Management må du ha til sammen tre emner á 30 studiepoeng.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
Løpende opptak
Studiepoeng
90
Oppstart
Vår 2018

Hvorfor Executive Master of Management?

Først og fremst fordi det er et masterstudium hvor du kan sette sammen de fagene som er viktige nettopp for deg. Du får faglig påfyll innen fagområder som du benytter i ditt daglige arbeid, eller som du ønsker å jobbe med i fremtiden. Executive Master of Management gir faglig utbytte både for deg og din virksomhet.
 
På studiets samlinger vil du treffe mange interessante mennesker og utvikle fremtidige nettverk og relasjoner. Ved HSN kan du studere Executive Master of Management i ditt eget tempo. Når du har fullført ett emne, kan du selv bestemme når du ønsker å søke på et nytt.

Dette lærer du på Executive Master of Management

I 2018 og fremover tilbyr vi følgende masteremner:

I tillegg kan Helseledelse søkes innpasset som eksternt emne i graden.

Hva slags jobb får du?

Executive Master of Management er en solid lederutdanning på deltid som er relevant for deg og din lederkarriere, både for å søke nye muligheter eller avansere i nåværende virksomhet. Det at du selv kan velge hvilke emner du vil ha i din master, gjør deg unik overfor potensielle arbeidsgivere.

Kontakt med arbeidslivet

I hvert emne du velger inn i din mastergrad skal du gjøre et prosjektarbeid som kan omhandle en problemstilling fra egen virksomhet. I studiet vil du også skape nettverk med studenter fra andre virksomheter som kan gi god erfaringsutveksling og nyttige fremtidige relasjoner.

 

Slik søker du

Du trenger tre emner á 30 studiepoeng for å oppnå graden Executive Master of Management. Hvert emne søkes enkeltvis, og du bestemmer selv om du vil ta ett eller to emner, eller fullføre hele mastergraden som til sammen skal utgjøre 90 studiepoeng.

Hvert emne gjennomføres over ett studieår og består av fem-seks samlinger á 3-4 dager på dagtid, totalt 18-20 undervisningsdager. Hver samling er en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvelser og arbeid i grupper. Noen emner har utenlandssamlinger. Dette vil være oppgitt på emnets nettside.

Skaff deg internasjonal erfaring

I faget Ledelse, innovasjon og demokrati er to av samlingene lagt utenlands, henholdsvis til Malmø og Aalborg. Der vil studentene få gode eksempler på hvordan innovasjon og samfunnsutvikling kan gjøres i praksis.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende. I tillegg kreves tre års relevant yrkeserfaring, fortrinnsvis med lederoppgaver.

Deltakerne forutsettes å ha minimum metodekompetanse tilsvarende det som kreves etter gjennomført bachelorgradsstudium i økonomi og ledelse. Høyskolen vil tilby et metodekurs for de som ønsker å starte på EMM, men som ikke har tilstrekkelig metodekompetanse før opptak. I tillegg vil noe metodeundervisning være inkludert i undervisningen i de enkelte emnene.

For opptak til utdanning på masternivå kreves karaktersnitt C eller bedre.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak til Høgskolen i Sørøst-Norge.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

  • Antall semester: 6
  • Kostnader Kr. 62.500,- pr emne på 30 sp (kr. 31.250,- pr semester), pluss semesteravgift (Ledelse, innovasjon og demokrati koster kr. 69.500,-)
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
Studentenes A-B-C
STUDENTENES ABC
Det du trenger å vite som ny student