Executive Master of Management

Executive Master of Management

Dette er en fleksibel lederutdanning du kan ta på deltid. Studiet består av ulike faglige emner som du selv setter sammen til din egen mastergrad. For å oppnå graden Executive Master of Management må du ha til sammen tre emner á 30 studiepoeng.

Studienivå
Master
Søknadsfrist
Løpende opptak
Studiepoeng
90
Oppstart
Høst 2019

Hvorfor velge Executive Master of Management?

Her har du mulighet til å ta et masterstudium hvor du selv setter sammen fagene som er viktige nettopp for deg.

Du får faglig påfyll innen fagområder som du benytter i ditt daglige arbeid, eller som du ønsker å jobbe med i fremtiden. Executive Master of Management gir faglig utbytte både for deg og virksomheten.

På studiets samlinger skaffer du deg nye relasjoner og bygger et solid og nyttig nettverk for fremtiden. Ved USN kan du studere Executive Master of Management i ditt eget tempo. Når du har fullført ett emne, kan du selv bestemme når du ønsker å søke på et nytt.

 

Velg tre av følgende emner for å oppnå graden Executive Master of Management

Har du tatt HelseledelseNasjonal lederutdanning for styrere i barnehagen eller Digitalisering, innovasjon og ledelse (15 stp) ved USN tidligere? Da kan du søke om å få ett av disse emnene innpasset som eksternt emne i Executive Master of Management.  

Hva slags jobb får du?

Executive Master of Management er en solid lederutdanning som er relevant for deg og din lederkarriere, både for å søke nye muligheter eller avansere i nåværende virksomhet.

Det at du selv kan velge hvilke emner du vil ha i masteren din, gjør deg unik overfor potensielle arbeidsgivere.

Kontakt med arbeidslivet

I hvert emne du velger inn i din mastergrad skal du gjøre et prosjektarbeid som kan omhandle en problemstilling fra egen virksomhet. I studiet vil du også skape nettverk med studenter fra andre virksomheter som kan gi god erfaringsutveksling og nyttige fremtidige relasjoner.

 

Slik søker du

Du trenger tre emner á 30 studiepoeng for å oppnå graden Executive Master of Management. Hvert emne søkes enkeltvis, og du bestemmer selv om du vil ta ett eller to emner, eller fullføre hele mastergraden som til sammen skal utgjøre 90 studiepoeng.

Hvert emne gjennomføres over ett studieår og består av fem-seks samlinger á 3-4 dager på dagtid, totalt 15-18 undervisningsdager. Hver samling er en kombinasjon av forelesninger, praktiske øvelser og arbeid i grupper. Noen emner har utenlandssamlinger. Dette vil være oppgitt på emnets nettside.

Skaff deg internasjonal erfaring

I faget Ledelse, innovasjon og demokrati er tre av samlingene lagt utenlands, henholdsvis til Aalborg, Malmø og Athen. Der vil studentene få gode eksempler på hvordan innovasjon og samfunnsutvikling kan gjøres i praksis.

Opptakskrav

For å bli tatt opp til studiet må søkeren ha avlagt minimum bachelorgrad eller tilsvarende med karakteren C eller bedre. I tillegg kreves tre års relevant arbeidserfaring. Søkere uten formell kompetanse kan søke om opptak basert på realkompetansevurdering i hht. universitetets regelverk.

Deltakerne forutsettes å ha minimum metodekompetanse tilsvarende det som kreves etter gjennomført bachelorgradsstudium i økonomi og ledelse. Universitetet vil tilby et metodekurs for de som ønsker å starte på EMM, men som ikke har tilstrekkelig metodekompetanse før opptak. I tillegg vil noe metodeundervisning være inkludert i undervisningen i de enkelte emnene.

Søkere som har utenlandsk utdanning fra land utenfor Norden, må dokumentere at de oppfyller krav til norsk- og engelskkunnskaper.

Opptakskrav er hjemlet i forskrift om opptak.

Studieinformasjon


Samlingsbasert – Drammen

  • Antall semester: 6
  • Kostnader Kr. 67.500,- pr emne (kr. 33.750,- pr semester), pluss semesteravgift (Ledelse, innovasjon og demokrati koster kr. 73.500,-)
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student