Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap

47

Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap

Instituttets studietilbud Ansatte ved instituttet

Institutt for økonomi, historie og samfunnsvitenskap (ØHS) har 60 ansatte, og det er om lag 1 000 studenter på instituttet.

Våre kjerneoppgaver er undervisning og forskning innenfor økonomi, entreprenørskap, innovasjon, ledelse, IT, historie og sosiologi. Vi arbeider forskningsbasert og tverrfaglig i møte mellom de ulike fagene.

Studietilbud

Instituttet tilbyr disse studiene ved USN Handelshøyskolen i Vestfold:

Årsstudier

Bachelorstudier

Masterstudier

Enkeltemner

Instituttet tilbyr følgende deltidsstudier

Forskning og faglig utviklingsarbeid

Forskningen i instituttet er fokusert rundt Handelshøyskolens forskergrupper:

Instituttet er også delaktig i senter for sikkerhet, krisehåndtering og beredskapsledelse.

Instituttet har stor kontaktflate mot offentlig, privat og frivillig sektor, noe som gjenspeiler seg i praksisnære bachelor- og masteroppgaver for studentene.

Fagmiljøet bidrar med relevant kunnskap og forskning til næringsliv, offentlig virksomhet og organisasjoner, og er internasjonalt orientert gjennom mobilitetsprogram for studenter og ansatte og FoU-arbeid.

Oversikt over instituttets publiseringer i Cristin.