Benja Fagerland

Bærekraftig ledelse

Lær om hvordan bærekraft og digitalisering (AI/KI) kan være drivere for endring og verdiskapning i virksomheter.

Velg studiested

Studiested
Studieopplegg info

Hvor og hvordan undervisning gjennomføres i studiet.

Progresjon info

Forventet framdrift i studiet. Heltid er studier med full studieprogresjon (60 studiepoeng per år, 30 studiepoeng per semester). Deltid er studier med mindre enn full studieprogresjon (færre enn 60 studiepoeng per år eller 30 studiepoeng per semester).

Oppstart
Semester
Drammen
På campus
Deltid
Ikke fastsatt
Honningsvåg
Nett- og samlingsbasert
Deltid
Vår 2024

Hvem passer bærekraftig ledelse for?

Bærekraftsledelse handler i veldig stor grad om evnen til raske omstillinger, å forberede seg på teknologiske nyvinninger som vi vet vil komme, og evnen til å lede i usikkerhet.

Data, kunstig intelligens (KI/AI) og bærekraft er drivkrefter som binder sammen store globale trender. Dette omtales som «the twin transtion», dvs at vi ikke kan skille bærekraft og grønn omstilling fra den digitale omstillingen. Denne type omstilling bidrar til økt konkurransekraft for virksomheter, men utfordrer etablerte praksiser om ledelse.

Studiet henvender seg til ledere i alle bransjer og sektorer; offentlig, privat og frivillig.

Dette lærer du i bærekraftig ledelse

Fokusområder:

  • Sirkulærøkonomien og nye forretningsmodeller
  • Betydningen av data og kunstig intelligens (KI/AI)for bærekraftig verdiskapning
  • Forretningsstrategier som muliggjøre å håndtere usikkerheter og endringer på en smidig måte.
  • Moderne ESG- strategi og rapportering.

Studiet er praksisrettet, og at det skal gi umiddelbar lærings- og forretningsverdi for deltakerne.

Årsstudium i ledelse

Bærekraftig ledelse kan inngå som et valgfritt emne i Årsstudium i ledelse.