Bachelor i ingeniørfag - Byggdesign

Bachelor i ingeniørfag - Byggdesign

Studiet i byggdesign gir deg kompetanse til å forme omgivelsene dine. Her vil du blant annet lære hvordan du konstruerer bygg som tåler all slags vær og bruker lite energi.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Y-veien til byggdesign

Du som har har yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev kan søke bachelor i ingeniørfag  – Byggdesign – Y-veien.

Hvorfor Byggdesign?

Så lenge det har vært mennesker på jorden, har de bygget et eller annet. Du tenker kanskje ikke over det til daglig, men vi er omgitt av bygninger. Husene vi bor i, bygget du kanskje skal studere i, kontorbygg, kjøpesentre, parkeringshus eller treningssentre. Dette studiet gir deg kunnskapen du trenger for å kunne planlegge, designe og prosjektere alle slags byggverk. Siden bygninger bruker mye energi, er de også en del av klimaløsningen. Hørt om smarte bygg? Det lærer du mer om på studiet i byggdesign. På studiet lærer du også om hvilke muligheter som finnes i materialer som stål, tre og betong, og hvordan de kan utnyttes i bygg på best mulig måte.

 

Hva slags jobb får du?

Som byggingeniør er mulighetene mange, og du kan jobbe både nasjonalt og internasjonalt. Du kan jobbe som rådgivende ingeniør, prosjektleder, anleggsleder, planlegger og kontrollingeniør. Hele eiendomssektoren blir boltreplassen din, og du kan være med på skape et grønnere samfunn, med smarte løsninger, som krever mindre energi.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har god og nær kontakt med næringsliv i regionen, bl.a. med forelesere fra næringslivet som sikrer at undervisningen du får er relevant for deres behov. Det gjennomføres også bedriftsbesøk til bedrifter i nærområdet. 

I tredje studieår gjennomfører du bacheloroppgave, og jobber med en problemstilling lik de du vil møte som ingeniør ute i arbeidslivet. Oppgaven gjør du som regel i samarbeid med en aktuell bedrift som studiet har tett kontakt med.

Hvert år arrangeres karrieredager på campus med besøk fra aktuelle bedrifter. I tillegg er det flere av våre kontakter som tilbyr sommerjobber til studenter.

Dette lærer du på byggdesign

Du vil få kompetanse i å designe og planlegge bygg, og beregne bæresystemer. Du lærer om byggematerialer, energibehov og prosjektledelse, og å bruke moderne programvare for tegning og 3D-modellering.

Studiet har særlig fokus på utforming av bygg, med vekt på konstruksjon, design, energi og ledelse.

Som byggingeniør skal du ha kompetanse for å kunne delta i planlegging, prosjektering og bygging av alt vi ser i samfunnet. Studiet legger vekt på utforming/design og materialbruk i bygg og konstruksjoner i stål, tre og betong.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Bachelor i ingeniørfag - Byggdesign i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Vil du fortsette studiene? Etter bachelorgrad i byggdesign er du kvalifisert for masterstudier i både inn- og utland.

Organisering

Undervisningen varierer mellom teori og praksis – fra forelesninger, veiledninger og øvinger til prosjektarbeid, lab-arbeid og selvstudium.

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, kan vi hjelpe deg med disse tilbudene:

 

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha en av følgende:

- Generell studiekompetanse og R1 (eller Matematikk S1 og S2), R2 og Fysikk 1

- Nyere godkjent toårig fagskole i tekniske fag som gir generell studiekompetanse, samt kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

- Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning

- Bestått toårig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Porsgrunn

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 15
  • Søkekode: 222 003
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student