Bachelor i ingeniørfag – Ren energi- og prosessteknologi

Bachelor i ingeniørfag – Ren energi- og prosessteknologi

Som ingeniør i Ren energi og prosessteknologi kan du gi et viktig bidrag til det grønne skiftet. Utdanningen gir kunnskap om mer effektiv, klimavennlig og bærekraftig bruk av energi.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2019
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2019

Y-veien til Ren energi- og prosessteknologi

Du som har har yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev kan søke bachelor i ingeniørfag  – ren energi- og prosessteknologi – Y-veien.

Hvorfor Ren energi- og prosessteknologi?

Samfunnet er inne i en utvikling hvor energiproduksjon og -forbruk gradvis må omlegges fra fossile energikilder til framtidens fornybare energikilder.

Klimagassutslipp og uheldige miljøpåvirkninger må begrenses både gjennom mer effektiv bruk av energi, og økt andel fornybar energiproduksjon.

Som ingeniør i Ren energi- og prosessteknologi har du viktig kunnskap om potensialet til fornybare energikilder, og hvordan man kan designe energieffektive industriprosesser og fornybare energisystemer basert på sol, vind og bioenergi. Kunnskap om livsløpsmetoder, miljøregnskap og effektiv ressursanvendelse gjør deg i stand til å bidra til utvikling av miljøvennlige og innovative produkter og industriprosesser mot et bærekraftig samfunn.

Framtiden trenger deg!

Som ingeniørstudent kan du også delta på USNexpo:

Hva slags jobb får du?

Etter du er ferdig med studiene i Ren energi- og prosessteknologi har du kompetanse til å arbeide med prosessutvikling, datastyring og produktutvikling i prosessbedrifter, "fornybare"-energibedrifter både i landbasert industri, offshoreindustrien og i ulike konsulent- og rådgivningsfirma.

Du kan også jobbe på ulike offentlige kontrollinstanser med blant annet arbeidsmiljø, miljøvern og energistyring.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har god og nær kontakt med næringsliv i regionen, bl.a. med forelesere fra aktuelle samarbeidspartnere. Det gjennomføres bedriftsbesøk til bedrifter i nærområdet.  Prosjektoppgaver og bacheloroppgaver fås fra aktuelle firma som studiet har tett kontakt med, eller via forskningsaktiviteter ved universitetet.

Du vil også kunne ha praksis i bedrift gjennom valgfaget "Ingeniørpraksis".

Det er hvert år karrieredager på campus med besøk fra bedrifter og næringsliv, i tillegg er det flere av våre kontakter som tilbyr sommerjobber til studenter.

Dette lærer du på ren energi- og prosessteknologi

Studiet gir deg en bred innføring i kjemisk prosessteknologi.

Du vil få kunnskaper og ferdigheter i design, drift og kostnadsestimering av energieffektive industriprosesser og fornybare energiprosesser som sol, vind og bioenergisystemer.

Du vil få kunnskap og ferdigheter i metoder for HMS-vurderinger, livsløpsanalyser, miljøregnskap og du vil få forståelsen for viktigheten av effektiv energiutnyttelse, god ressursutnyttelse og avfallshåndtering. Dette er viktig kunnskap for alle industribedrifter og organisasjoner med tanke på å utvikle en bærekraftig framtid.

Du vil få kunnskap om hvordan man reduserer CO2-utslipp, og hvordan man kan fange, transportere og lagre CO2.

Studiet gir deg ferdigheter i bruk av industristandard dataprogrammer for simulering, design og optimalisering av industriprosesser.

Studiet er praktisk og prosjektbasert, og gir deg bred kompetanse gjennom spennende laboratoriearbeid. Det gis opplæring i prosjektmetodikk, en metode som anvendes i flere emner i studiet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelorstudiet "Ren energi- og prosessteknologi" i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Som ferdig utdannet bachelor kan du søke opptak til masterstudiene Energy and Environmental Technology eller Process Technology ved Universitetet i Sørøst-Norge, eller masterstudier i teknologi ved andre høyskoler og universiteter i inn- og utland.

Organisering

Undervisningen varierer mellom teori og praksis – fra forelesninger, veiledninger og øvinger til prosjektarbeid, lab-arbeid og selvstudium.

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, se:

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha en av følgende:

- Generell studiekompetanse og R1 (eller Matematikk S1 og S2), R2 og Fysikk 1

- Nyere godkjent toårig fagskole i tekniske fag som gir generell studiekompetanse, samt kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

- Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning

- Bestått toårig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)

 

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Porsgrunn

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 15
  • Søkekode: 222 688
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student