Bachelor i ingeniørfag – Ren energi- og prosessteknologi

Bachelor i ingeniørfag – Ren energi- og prosessteknologi

Som ingeniør i Ren energi og prosessteknologi kan du gi et viktig bidrag til det grønne skiftet. Utdanningen gir kunnskap om mer effektiv, klimavennlig og bærekraftig bruk av energi.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Y-veien til Ren energi- og prosessteknologi

Du som har har yrkesfaglig utdanning og relevant fagbrev kan søke bachelor i ingeniørfag  – ren energi- og prosessteknologi – Y-veien.

Hvorfor Ren energi- og prosessteknologi?

Elektriske biler, solceller på hustaket eller ferger som går på biogass. På dette studiet vil du lære om mulighetene til fornybare energikilder. Du lærer hvordan du kan designe fornybare energisystemer basert på sol, vind og bioenergi og energieffektive industriprosesser. Studiet tilhører fagområdet Kjemi-prosess.

Studiet gir deg grunnlaget du trenger for å være med og endre energibruk fra fossile kilder til fornybare energikilder; og begrense klimagassutslipp og uheldige miljøpåvirkninger.

Som ingeniør i ren energi- og prosessteknologi vil du stå midt i strømmen av nye ideer og løsninger for å kunne løse framtidens utfordringer. Høres ikke det spennende ut?

Du får kunnskap om miljøregnskap, livsløpsmetoder og effektiv ressursanvendelse. Dermed kan du være med på å utvikle miljøvennlige og innovative industriprosesser og produkter.

Vi benytter dataverktøy for prosess-simulering og beregninger.  Sammen med prosjektbaserte læringsmetoder vil det gjøre deg forberedt på arbeidsmetoder i både industri og offentlig sektor.

Som student på Ren energi- og prosessteknologi blir du godt kjent med våre forskningsmiljøer som jobber med produksjon av biogass, fjerning av CO2, og biologisk rensing av vann for renere utslipp.

Underveis i studiet får du muligheten til å vise frem det du kan, sammen med andre ingeniørstudenter på studentmessen USNexpo.

Etter endt studium kan du velge å studere videre til master eller doktorgrad.

Hva slags jobb får du?

Etter at du er ferdig med studiene i Ren energi- og prosessteknologi har du kunnskap og ferdigheter som gjør at du kan jobbe i prosessbedrifter eller i bedrifter innen fornybar energi.

Du kan arbeide med prosessutvikling, prosess-simulering, produktutvikling, energieffektivisering, miljøvern, vannrensing og klimautfordringer.

Du kan arbeide i landbasert industri, offshoreindustrien eller i konsulent- og rådgivningsfirmaer.

Du kan også jobbe i offentlige kontrollinstanser, med blant annet arbeidsmiljø, miljøvern og energistyring.

Kontakt med arbeidslivet

Studiet har god og nær kontakt med næringsliv i regionen, bl.a. med forelesere fra aktuelle samarbeidspartnere. Det gjennomføres bedriftsbesøk til bedrifter i nærområdet.  Prosjektoppgaver og bacheloroppgaver fås fra aktuelle firma som studiet har tett kontakt med, eller via forskningsaktiviteter ved universitetet.

Du vil også kunne ha praksis i bedrift gjennom valgfaget "Ingeniørpraksis".

Det er hvert år karrieredager på campus med besøk fra bedrifter og næringsliv, i tillegg er det flere av våre kontakter som tilbyr sommerjobber til studenter.

Dette lærer du på ren energi- og prosessteknologi

Studiet gir deg en bred innføring i kjemisk prosessteknologi.

Du vil få kunnskaper og ferdigheter i design, drift og kostnadsestimering av energieffektive industriprosesser og fornybare energiprosesser som sol, vind og bioenergisystemer.

Du vil få kunnskap og ferdigheter i metoder for HMS-vurderinger, livsløpsanalyser, miljøregnskap og du vil få forståelsen for viktigheten av effektiv energiutnyttelse, god ressursutnyttelse og avfallshåndtering. Dette er viktig kunnskap for alle industribedrifter og organisasjoner med tanke på å utvikle en bærekraftig framtid.

Du vil få kunnskap om hvordan man reduserer CO2-utslipp, og hvordan man kan fange, transportere og lagre CO2.

Studiet gir deg ferdigheter i bruk av industristandard dataprogrammer for simulering, design og optimalisering av industriprosesser.

Studiet er praktisk og prosjektbasert, og gir deg bred kompetanse gjennom spennende laboratoriearbeid. Det gis opplæring i prosjektmetodikk, en metode som anvendes i flere emner i studiet.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelorstudiet "Ren energi- og prosessteknologi" i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Som ferdig utdannet bachelor kan du søke opptak til masterstudiene Energy and Environmental Technology eller Process Technology ved Universitetet i Sørøst-Norge, eller masterstudier i teknologi ved andre høyskoler og universiteter i inn- og utland.

Organisering

Undervisningen varierer mellom teori og praksis – fra forelesninger, veiledninger og øvinger til prosjektarbeid, lab-arbeid og selvstudium.

Har du generell studiekompetanse, men mangler fordypning i matematikk og fysikk, se:

Opptakskrav

For å kvalifisere må du ha en av følgende:

- Generell studiekompetanse og R1 (eller Matematikk S1 og S2), R2 og Fysikk 1

- Nyere godkjent toårig fagskole i tekniske fag som gir generell studiekompetanse, samt kunnskaper tilsvarende Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og R2 og Fysikk 1.

- Bestått ettårig forkurs for ingeniør- og maritim høyskoleutdanning

- Bestått toårig teknisk fagskole (rammeplan fra 1998/99 eller tidligere ordninger)

 

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Porsgrunn

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 10
  • Søkekode: 222 688
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student