Masterstudent Ron Jacob

Miljøteknologi

Porsgrunn - Deltid

Miljøteknologi er en av våre to spesialiseringer innenfor masteren i "Energy and Environmental Technology". Her ser vi spesielt på miljøvennlig energiproduksjon fra fornybare energikilder, og på hvordan vi kan unngå av forurensning av luft og vann.

 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
Ledig plass, søk nå

Studieinformasjon

 • Studiested: Porsgrunn
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Deltid
 • Studieretning: Miljøteknologi
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Nett- og samlingsbasert
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
 • Søkekode: 7139
 • Antall semester: 8
 • Undervisningsspråk: Engelsk
 • Antall studieplasser: 10
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Studieretning miljøteknologi

Studieretningen fokuserer på miljøvennlig energiproduksjon fra fornybare energikilder, og på unngåelse av forurensning av luft og vann. Teknologi for omvandling av biomasse samt livsløpsvurderinger brukes for å evaluere ulike produkter og prosesser. Metoder som er sentrale for å redusere negative innvirkninger på klimaet inngår i flere av emnene i studiespesialiseringen. Programmet avsluttes med en individuell forskningsbasert hovedoppgave hvor du vil delta aktivt inn i pågående forskningsprosjekter ved fakultetet. Temaet for hovedoppgaven vil typisk dreie seg om bærekraftig utvikling i industrien og i samfunnet for øvrig. Studieretningen tilfredsstiller kravene til tittelen «sivilingeniør».

I studieretningen miljøteknologi gir vi deg ferdigheter og spesialisert kunnskap innen:

 • Miljøbioteknologi
 • Vannrensing
 • Gassrensing
 • Energioptimalisering
 • Omvandling av bioressurser
 • Livsløpsanalyse
 • Masse- og varmeoverføring
 • Anvendt termodynamikk
 • Modellering og simulering
 • Prosessikkerhet og forbrenning
 • Prosessregulering
 • Prosjektledelse
 • Kostnadsestimering
 • Forskning

Om nettstudiet

Studiet er lagt opp med asynkron undervisning over nett og samlinger på studiestedet. Undervisningsressurser tilrettelegges mest mulig likt for nett- og campusstudenter. Mer informasjon finner du i studieplanen.

Som nettstudent har du muligheten for å få avviklet din eksamen ved andre høgskoler og universiteter i Norge. Søknadsfrist og kostnader ved ekstern eksamen reguleres av Forskrift om eksamen og studier ved USN.

Gjennomsnittlig arbeidsbelastning for nettstudenter er 50%. Erfaringsmessig er det svært arbeidskrevende å jobbe i 100% stilling samtidig som man gjennomfører nettmasterprogrammet. Vi anbefaler derfor online-studenter å gå ned i redusert stilling mens studiene på går.

Sivilingeniør

Dette studiet kvalifiserer deg for tittelen sivilingeniør.

keyboard_backspace Dette er forskjellen på ingeniør og sivilingeniør

Hvorfor master i Energy and Environmental Technology?

Det er avgjørende å kunne produsere energi uten å forurense luft og vann og på denne masteren lærer du hvordan. Du vil få kunnskap om miljøvennlige energikilder og energieffektive prosesser, blant annet gjennom laboratorie-arbeid og bruk av datasimuleringsmodeller.

Du vil få en studiehverdag som både er spennende og allsidig. I tillegg til kompetanse i energi- og miljøteknologi, får du får du opparbeidet deg ferdigheter i diskusjon, analyse og kreativ tenkning.

Underveis i studiet får du muligheten til å vise frem det du kan i samarbeid med andre studenter, blant annet på studentmessen USNexpo.

Hva slags jobb får du?

Klima- og miljøspørsmål preger samfunnet og arbeidslivet mer enn noen gang tidligere. Behovet for renere energikilder øker, og det trengs fagfolk som løse de kompliserte oppgavene vi står overfor.

Som sivilingeniør (master) i Energy and Environmental Technology er du kvalifisert til å jobbe med sikkerhet og konsekvensanalyse, med design og drift av renseprosesser eller med energiproduksjon og forvaltning og distribusjon av energi.

Du kan få jobb i private firmaer, offentlige institusjoner eller forskningsinstitutter som arbeider med for eksempel sikkerhet eller miljø og energi.

Uansett hvilken jobb du velger, vil du jobbe med viktige spørsmål for fremtiden. NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

 

Kontakt med arbeidslivet

I studiet brukes næringslivet på ulike måter. Vi har gjesteforelesere fra aktuelle samarbeidspartnere inne i forelesninger og gjennomfører bedriftsbesøk til utvalgte bedrifter i nærområdet. Vi har stor forskningsaktivitet i tett samarbeid med ulike partnere. Hovedoppgavene på studiet tar du i samarbeid med eller i en bedrift.

Karrieredager arrangeres hvert år på campus med besøk fra aktuelle bedrifter, i tillegg tilbyr flere av våre kontakter sommerjobber til studenter.

Videre utdanningsmuligheter

Med en master i Energy and Environmental Technology er du kvalifisert for doktgradsstudier ved Universitetet i Sørøst-Norge, og ved andre høyskoler og universiteter i inn- og utland.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av Energy and Environmental Technology i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Fullført og bestått bachelor i ingeniørfag, basert på nasjonal rammeplan, i kjemi, prosess eller maskin. Lignende programmer (for eksempel miljøteknologi, energiteknologi, fornybar energi eller bygg) kan også kvalifisere, forutsatt at søkeren har fullført og bestått emner på minst 5 studiepoeng innenfor termodynamikk og minst 5 studiepoeng innenfor fluidmekanikk.


For alle søkere, kreves også følgende:

 • Minst 25 studiepoeng i matematikk
 • Minst 5 studiepoeng i statistikk
 • Minst 7,5 studiepoeng i fysikk
 • Du må oppfylle språkkravene i engelsk
   

Dersom du har fullført grunnutdanning, men mangler tilstrekkelig matematikk, kan du få betinget opptak etter forskrift om opptak til Universitetet i Sørøst-Norge

Poenggrenser ved forrige opptak:

Har du spørsmål?

Flere av våre tilsvarende studietilbud