info

Master i kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag

Bø - Heltid

Dette masterstudiet gir deg anledning til å forske på spennende problemstillinger innen kroppsøving, idrett eller friluftsliv. Studiet gir deg et godt grunnlag for stillinger i idretts- og friluftslivsorganisasjoner, og i offentlig, privat og frivillig virksomhet.

 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
Ledig plass, søk nå

Studieinformasjon

 • Studiested:
 • Studienivå: Master
 • Progresjon: Heltid
 • Oppstart: Høst 2024
 • Studieopplegg: Samlingsbasert
 • Studiepoeng: 120
 • Søknadsfrist: Ledig plass, søk nå
 • Søkekode: 6176
 • Antall semester: 4
 • Undervisningsspråk: Norsk
 • Antall studieplasser: 40
Vis flere keyboard_arrow_down keyboard_arrow_up

Samlinger

Undervisningen er samlingsbasert og vil for høsten 2024 foregå intensivt i uke 35, 39, 43 og 47. Det vil normalt være undervisning fire dager i disse ukene, mandag til torsdag, mellom kl. 10 og 16. Hjemmeeksamen i uke 49 og 50.

Opplysninger om samlingsuker for våren 2025 kommer senere.

Hvorfor ta master i kroppsøving, idrett og friluftsliv?

Er du interessert i fysisk aktivitet og hvordan utøvelsen og diskusjonene om temaet preger samfunnet vårt? Vil du å fordype deg i fagfeltet og bidra til å opplyse allmenheten med ny og bedre kunnskap om kroppsøving, idrett og friluftsliv? Da er dette masterprogrammet for deg.

Her vil du få tilegne deg kompetanse i å jobbe selvstendig og kritisk med forskningsproblemer, og kompetanse til å drive egen forskning eller vurdere andres forskningsarbeider.

Hva slags jobb får du?

Ved å ta dette studiet gir du deg selv muligheten til å jobbe hos idretts- og friluftslivsorganisasjoner og i offentlig, privat og frivillig virksomhet. Eksempler på jobber som tidligere studenter har fått er:

 • Idrettsfysiolog og trener
 • Kommunal rådgiver i idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
 • Friluftslivsveileder i turistforeningen
 • Administrative stillinger i idrettslag og særforbund
 • Leder av frisklivssentral
 • Lektorstillinger
 • Stillinger innen forskning og undervisning

NIFUs kandidatundersøkelse fra 2018 viser at 91 prosent av USNs masterkandidater er i jobb innen 6 måneder etter uteksaminering. 80 prosent opplever også jobben som relevant for sin utdanning.

Dette lærer du på master i kroppsøving, idrett og friluftsliv

Gjennom det første semesteret får du innsikt i vitenskapsteoretiske og metodiske problemer knyttet til kroppsøvings-, idretts- og friluftslivsforskning, i tillegg til innsikt i forskningsstatusen innenfor aktuelle fagområder.

I det andre semesteret velger du to av følgende fordypningsemner:

 • Bevegelse, politikk og media
 • Nature, Experience and Meaning
 • Verdier, læring og ledelse
 • New Developments in Exercise Physiology
 • Outdoor Life Practices, Landscapes and Identities

Merk at det er 80% obligatorisk fremmøte på både teoretisk og metodisk fordypning, og på fordypningsemnene.

En viktig intensjon med innføringskurset i teoretisk og metodisk fordypning (30 studiepoeng) og fordypningsemnene (2 x 15 studiepoeng) er å stimulere studentene til å velge selvstendige temaer og reflekterte forskningsspørsmål til arbeidet med masteroppgaven det siste året av studiet.

Undervisningen foregår på campus Bø, som er kjent for sitt aktive og inkluderende studentliv. Les mer om hverdagen som student i Bø:

Videre utdanning

Kombinert med praktisk-pedagogisk utdanning, gir studiet lektorkompetanse. Masterstudiet gir grunnlag for opptak på ph.d. (doktorgrad) i kulturstudier.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av kroppsøving-, idretts- og friluftslivsfag i utlandet. Å studere i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter og høyskoler tilpasset ditt studium.

Studieplan

En studieplan beskriver innhold, oppbygging og organisering av et studieprogram. Til hver studieplan er det knyttet emneplaner som beskriver de enkelte emnene. Her finner du også pensumlister. Nedenfor ser du en studiemodell som viser deg hvilke emner som går i de ulike semestrene. Fra studiemodellen finner du også lenker til de ulike emneplanene.

Studieplan for 2024 høst

Opptakskrav

Fullført og bestått bachelorgrad med 60 studiepoeng fordypning i relevante idretts-, friluftslivs- eller kroppsøvingsfag.

I tillegg må alle oppfylle språkkrav i norsk og engelsk

Poenggrenser ved forrige opptak:

Har du spørsmål?