Ønsker du å kombinere jobb med studier? Vår industrimaster gir deg en unik mulighet til å jobbe i en bedrift samtidig som du studerer.  Du bringer virkelige problemstillinger inn i klasserommet, og tar med deg kunnskapen tilbake til bedriften umiddelbart. Hva venter du på?

Våre industri- og næringsmasterprogram

Hvorfor ta en industrimaster?

Det er ikke bare bedriftene som drar nytte av industri-/næringsmasterprogrammet. Våre studenter har også veldig gode erfaringer med ordningen.

  • Arbeidserfaring
  • Treårs arbeidskontrakt mellom student, bedrift og USN
  • Lønn mens du studerer
  • Fleksible undervisningstider
  • Diskuter arbeidserfaringer i undervisning med professorer og medstudenter 
  • Bli forberedt til å løse aktuelle utfordringer i din bedrift

Noen av våre samarbeidspartnere