Ønsker du å kombinere jobb med studier? Vår industrimaster gir deg en unik mulighet til å jobbe i en bedrift samtidig som du studerer.  Du bringer virkelige problemstillinger inn i klasserommet, og tar med deg kunnskapen tilbake til bedriften umiddelbart. Hva venter du på?

Våre industri- og næringsmasterprogram

Hvorfor ta en industrimaster?

Det er ikke bare bedriftene som drar nytte av industri-/næringsmasterprogrammet. Våre studenter har også veldig gode erfaringer med ordningen.

 • Arbeidserfaring
 • Treårs arbeidskontrakt mellom student, bedrift og USN
 • Lønn mens du studerer
 • Fleksible undervisningstider
 • Diskuter arbeidserfaringer i undervisning med professorer og medstudenter 
 • Bli forberedt til å løse aktuelle utfordringer i din bedrift

Modell 1

 • Studie med lønnet arbeid
 • Min 50% arbeidsavtale
 • Erfaringsbasert læring og reflekterende praksis  
 • Alle studentene i klassen er ansatt i en relevant bedrift til studiet

Modell 2

 • Studie med lønnet arbeid
 • Min 50% arbeidsavtale
 • Erfaringsbasert læring
 • Studentene deltar i undervisning/klasser sammen med studenter i det ordinære studieprogrammet

Noen av våre samarbeidspartnere