Eksperter innen klima og miljø

Vi har eksperter innen blant annet klimaendringer, klimagass, miljøvennlige energikilder, økologi og naturforvaltning.

Alpine økosystemer (dyr og planter)

Arktiske økosystemer

Artsmangfold

Botanikk

Effekter av klimaendringer på økosystemet

Invaderende arter

Karbon i naturen

Klimaeffekter på vann

Klimaendringer

Klimagass

Klimatologi

Miljøfilosofi og -etikk

Miljøproblem vann-veisalt

Miljøvennlige energikilder

Naturforvaltning

Naturkrise

Tropiske økosystemer

Økofilosofi

Økologi