Eksperter innen klima og miljø

Vi har eksperter innen blant annet klimaendringer, klimagass, miljøvennlige energikilder, økologi og naturforvaltning.


Alpine økosystemer (dyr og planter)

Botanikk

Effekter av klimaendringer på økosystemet

Karbon i naturen

Klimaeffekter på vann

Klimaendringer

Klimagass

Klimatologi

Miljøfilosofi og -etikk

Miljømikrobiologi

Miljøproblem vann-veisalt

Miljøvennlige energikilder

Naturforvaltning

Økologi

Trenger du hjelp til å finne en ekspert?

Kontakt seksjon for media og formidling dersom du trenger mer hjelp til å finne eksperter eller fagmiljø.