Institutt for realfag og industrisystem

40

Institutt for realfag og industrisystem

Studietilbodet til instituttet Tilsette ved instituttet
Institutt for realfag og industrisystem held til ved campus Kongsberg. I Noregs eldste industriby er universitetsmiljøet omgitt av eit rikt næringsliv med spennande karrieremoglegheiter i eit internasjonalt miljø.

Studieprogram

A-veg er for søkarar med generell studiekompetanse + R1/R2 matematikk og fysikk, eventuelt forkurs eller fagskoleutdanning. Y-veg er for søkarar med relevant fagbrev som bakgrunn.  

Bachelor i ingeniørfag

Masterstudium

Forsking

Instituttet har ein omfattande forskingsaktivitet med disse satsingsområda:

Samarbeid

Vi har eit utstrakt samarbeid med ein rekke av dei store industriselskapa i Noreg.