Institutt for kultur, religion og samfunnsfag

Instituttet (IKRS) er geografisk spredt på fem studiesteder. Vår faglige virksomhet omfatter undervisning og forskning primært, men ikke utelukkende, innenfor disse områdene:

 • samfunnsfag, religion, filosofi og etikk rettet mot fakultetets lærerutdanninger for barnehage, grunnskole og videregående skole, samt etter- og videreutdanning for samme profesjonsfelt (Drammen, Notodden, Vestfold og Porsgrunn)
 • karriereveiledning for individ og samfunn, med vekt på arbeid, utdanning og sosial inkludering (Drammen)
 • tverrfaglige kulturstudier med fokus på ledelse og arbeidslivsrelevans for kulturfeltet, kulturpolitikk og –analyse (Bø)
 • menneskerettigheter og flerkulturalitet (Drammen)

Forskergrupper

Følgende forskergrupper er tilknyttet instituttet:

Publisering

Oversikt over instituttets publiseringer finner du i databasen Cristin. Her er en oversikt over våre publikasjoner fra 2017.

Eksternfinansierte prosjekter

 • BRIDGES (NFR/FINNUT 1.8.20-31.7.24).
  Brobygging mellom behov i lærerutdanning og skole gjennom tverrfaglig arbeid med folkehelse og livsmestring, demokrati og medborgerskap, og bærekraftig utvikling – i samarbeid med UiT og HINN.
 • Human Rights and Reconciliation in a Post-Conflict Multicultural Society (DIKU/NORPART 1.1.2017 – 31.12.2021).
  Samarbeid med University of Peradeniya (UoP), Sri Lanka, om student- og ansattmobilitet og etablering av masterprogram i menneskerettigheter og flerkulturalitet ved UoP.
 • SPICA network (NORDPLUS).
  Nordisk nettverk for lærerutdannere og lærerstudenter som har fokus bærekraft, mangfold, demokrati og medborgerskap.
 • JOIN (DIKU/NOTED 2018-2022) – koordinator Åsmund Aamaas.
  Quality in teacher education - joining forces through internationalization.
 • Karriereveiledning for NAV-brukere (Arbeids- og Velferdsdirektoratet, FOU-NAV 1.1.2016-31.12.2021).
  Et samarbeid mellom NAV-Viken, Karriere Viken og USN.
 • Scenekunst pop-up camp for studenter: kreativ node for økt arbeidsrelevans (DIKU 2021-2023). Koordinator: Steffen Fagernes Johannessen.