USN Fleksibel

38

Høyere utdanning skal bli tilgjengelig for flere. Uansett hvor du bor, og hvilken arbeids- og livssituasjon du har, skal det være mulig å ta høyere utdanning, etterutdanning og kurs. USN bidrar til at det blir mulig.

Gjennom USN fleksibel vil vi forsterke og koordinere vår innsats for livslang læring. USN vil tilby utdanninger som gir kunnskap som er etterspurt i arbeidslivet, og ta i bruk ny teknologi og pedagogikk for å utforme utdanninger som er tilpasset studentenes ønsker og behov. Utdanning skal tilbys uavhengig av tid og sted. Progresjon, vurderingsform og innhold skal videreutvikles. Prosjektet skal også sette i gang forskning slik at ny viten blir til.

Vi tilbyr i dag både nettbaserte, samlingsbaserte, desentraliserte og deltidsutdanning, og kombinasjoner av dette. Våre åtte campuser er et fortrinn i utviklingen av fleksibel utdanning. Vi kjenner arbeidslivet i regionen, og samarbeider tett med bedrifter og offentlig sektor for å skape gode utdanningstilbud.

 


Interessert i en fleksibel utdanning?

Sjekk vårt tilbud