Bachelor i barnevern i et flerkulturelt samfunn

Bachelor i barnevern i et flerkulturelt samfunn

Som barnevernspedagog med forståelse for barnevernsarbeid i et kulturelt mangfold får du bidra til at utsatte barn og unge får trygge oppvekstvillkår, uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn.

Legg varsel i kalenderen min
Studienivå
Bachelor
Søknadsfrist
15.04.2020
Studiepoeng
180
Oppstart
Høst 2020

Hvorfor bachelor i barnevern?

Bachelor i barnevern gir deg kompetanse om forhold i et flerkulturelt samfunn som best ivaretar barn og ungdoms utvikling. Studiet vektlegger forebyggende miljø- og aktivitetsarbeid, kommunikasjon med mennesker med ulik etnisk, religiøs og kulturell bakgrunn og forståelse for barnevernsarbeid i et kulturelt mangfold.

Hva slags jobb får du?

Studiet kvalifiserer deg for arbeid med utsatte barn og unge og deres familier/omsorgspersoner innen kommunalt og statlig barnevern, eller forebyggende arbeid med barn og unge innen kultur, fritid, barnehage og skolesektoren. 

Vi har spurt de som har fullført bachelor-, masterstudier og lærerutdanninger om jobbmuligheter etter endt utdanning. 95 prosent av alle som fullførte en helse- og sosialfaglig utdanning var i jobb seks måneder senere.

Kontakt med arbeidslivet

Arbeidspraksis er en viktig del av studiet. Universitetet i Sørøst-Norge har avtaler om praksisplass med Bufetat, kommunale barnevernstjenester, NAV, skoler, barnehager og noen private aktører.

Dette lærer du på bachelor i barnevern

En barnevernspedagog skal kunne bidra til at utsatte barn og unge får trygge oppvekstvillkår uavhengig av kulturell og sosial bakgrunn. Arbeidet skal bygge på likeverd, respekten for enkeltindividets integritet og sette brukermedvirkning og brukerperspektiv i fokus.

Barnevern i et flerkulturelt samfunn er organisert i teoretiske og praktiske emner fordelt på tre studieår. Hvert emne er studiepoenggivende, og antall studiepoeng legger rammen for undervisningens omfang, pensum og studentens arbeidsinnsats. Det forventes at en heltidsstudent arbeider cirka 40 timer hver uke med studiene.

Skaff deg internasjonal erfaring

Du kan ta deler av bachelor i barnevern i et flerkulturelt samfunn i utlandet. Å studere eller ta praksis i utlandet kan gi deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet. Vi har avtaler med utenlandske universiteter, høyskoler og praksisinstitusjoner tilpasset ditt studium.

Videre utdanningsmuligheter

Studiet gir grunnlag for opptak til ulike masterstudier og videreutdanninger innen barnevern. Ved USN kan du ta master i forebyggende arbeid med barn og unge, samt videreutdanninger i samspill og tilknytning mellom barn og nære omsorgspersoner og psykisk helsearbeid.

 

 

 

Opptakskrav

Studiet krever politiattest, og har krav til medisinsk testing hvis du har vært sammenhengende i 3 måneder i spesielle land. Dette dokumenteres ved studiestart.

Legg varsel i kalenderen min

Studieinformasjon


Heltid – Porsgrunn

  • Undervisningsspråk: Norsk
  • Antall semester: 6
  • Antall studieplasser 55
  • Søkekode: 222 070
  • Opptakskrav Les mer om opptakskrav
Poenggrenser ved forrige opptak:

Aktuelle lenker

 

Bli student
BLI STUDENT
Vi gir deg kunnskap for fremtiden!
studentbolig
STUDENTBOLIG
Studentsamskipnaden tilbyr boliger på alle våre campus
Våre campus
CAMPUS
Mer informasjon om våre studiesteder
FAQ. Icon.
OFTE STILTE SPØRSMÅL
Svar på det du lurer på som ny student